جدیدترین تجهیزات اتاق تمیز
درب مخصوص اتاق تمیز
درب مخصوص اتاق تمیز
ــــــ موجود ــــــ
درب مخصوص اتاق تمیز
چراغ مخصوص اتاق تمیز
چراغ مخصوص اتاق تمیز
ــــــ موجود ــــــ
چراغ مخصوص اتاق تمیز
چسب سیلیکون آنتی باکتریال
چسب سیلیکون آنتی باکتریال
ــــــ موجود ــــــ
چسب سیلیکون آنتی باکتریال مخصوص اتاق عمل و اتاق تمیز و اماکن بهداشتی
دریچه برگشت هواساز
دریچه برگشت هواساز
ــــــ موجود ــــــ
دریچه برگشت
تجهیزات کرو دیواری ، زمینی ، سقفی
تمامی قطعات مخصوص انواع کرو های زمینی، دیواری و سقفی در اندازه و ابعاد مختلف
اینتر لاک اتاق تمیز
اینتر لاک اتاق تمیز
ــــــ موجود ــــــ
اینترلاک اتاق تمیز جهت کلیه ی درب ها و پس باکس ها و پس ترو ها
پس باکس
پس باکس
ــــــ موجود ــــــ
پس باکس
یو آلومینیومی زیر کار
یو آلومینیومی زیر کار
ــــــ موجود ــــــ
ناودانی آلومینیومی 6 سانتی
ستون آلومینیومی کنج بیرونی
ستون آلومینیومی کنج بیرونی
ــــــ موجود ــــــ
ستون ایتالیایی مخصوص اتاق تمیز
کرو زمینی
کرو زمینی
ــــــ موجود ــــــ
کرو زمینی مخصوص اتاق تمیز
تی ساپورت
تی ساپورت
ــــــ موجود ــــــ
تی ساپورت مخصوص نصب پنل سقفی
هواساز هایژنیک
هواساز هایژنیک
ــــــ موجود ــــــ
ساخت انواع هواسازهای هایژنیک مخصوص اتاق تمیز
جدیدترین مطالب آموزشی اتاق تمیز و الزامات GMP