الزامات پوشش در اتاق تمیز

جنس لباس:جنس لباس باید به گونه ای باشد که

-ذره از خود آزاد نکند.

-به راحتی قابل پاک سازی باشد.

-بار الکتریکی نداشته باشد .

-میکروارگانیسم ها را به خود جذب نکند.

-در برابر مواد شیمیایی مقاوم  باشد.

-برای اتاق های تمیز با کلاسA قابل اتوکلاو باشد.

1)پوشاندن موها در اتاق تمیز

یکی از راه های اسان برای جلوگیری از ورود آلودگی ها در اتاق تمیز پوشاندن موها می باشد .ریزش موها می تواند موجب انتقال ذرات پروتئین و همچنین باکتریها در اتاق تمیز گردد . بنابر این با توجه به کلاس بندی اتاق های تمیز شما می توانید از انواع کلاه برای جلوگیری از انتقال آلودگی توسط موها استفاده کنید.

2) پوشاندن چشم ها در اتاق تمیز :

جزئیات کوچک در اتاق تمیز مهم است. چیزهایی مانند مژه و ابرو نیز نباید در اتاق تمیز وجود داشته باشند. علاوه بر این، بسیاری از موارد موجود در اتاق تمیز  ممکن است به چشم ها آسیب برسانند. این به این معنی است که عینک های ایمنی برای هر دو هدف - محافظت از ورود آلودگی ها  از چشم به اتاق تمیز  و محافظت از چشمان شما در اتاق تمیز دارای اهمیت فراوان است. 

3) استفاده از دستکش مناسب :

دستکشهای اتاق تمیز  باید بدون پودر باشند . اگر در فضای تمیز با حلالها کار می کنید، باید مطمئن باشید که دستکش های مورد استفاده  برای آن حلال خاص مناسب است (با حلال واکنش نشان نمی دهند). تولید کنندگان دستکش این اطلاعات را برای همه دستکش های خود فراهم می کنند.

4) پوشش کل بدن با گان های مناسب :

شایع ترین منبعی که افراد اتاق تمیز را آلوده می کنند، از طریق پوسته های پوستی است. پوسته های پوست ذرات کوچکی از پوست هستند که از بدن شما هر روز دفع می شوند که علاوه بر اینکه می توانند آلودگی های فیزیکی را وارد اتاق تمیز کنند ، حاوی ذرات میکروبی نیز می باشند.  برای مقابله با این نوع از آلودگی ها گانینگ مناسب بسیار اهمیت دارد.  

مچ پاها و مچ دستان و گردن از جمله قسمت هائی است که در صورت عدم بسته شدن درست می توانند به راحتی آلودگی را وارد اتاق تمیز کنند .

بازخوردها