لیست دوره ها

 

 

گروه مهندسین پوران مهر سپنتا دوره های زیر را به صورت درون سازمانی و برون سازمانی برگزار می نماید.

 

لیست دوره ها :

 

1 - اصول بهینه کنترل آلودگی در اتاق تمیز

2 - روشهای عملی پایش میکروبی محیط در صنعت داروسازی

3 - نقش GHPدر اصول بهینه تولید (GMP)

4 - عملیات بهینه در آزمایشگاه میکروبیولوژی

5 - عملیات خوب آزمایشگاهی

6 - عملیات بهینه انبارداری با رویکرد کنترل آلودگی های میکروبی

7 - مدیریت کنترل میکروبی در صنایع دارویی ، آرایشی و بهداشتی ، غذایی

8 - اصول بهینه تولید (GMP)  برای محصولات بیولوژیک

9 - اصول بهینه تولید (GMP)  برای داروهای گیاهی

10 - اصول بهینه تولید (GMP) در صنایع دارویی

11 - آشنایی با انواع ضدعفونی کننده ها و روشهای کنترل کیفی آنها 

12 - اصول بهداشت فردی در اتاق تمیز و تاثیرات آن در کنترل آلودگیهای میکروبی 

13 - تست های کاربردی کنترل کیفی میکروبی در صنعت داروسازی

14 - اصول GMP در شرکت های آرایشی و بهداشتی و ملزومات دارویی

15 - آشنایی با اصول و مستندات مورد نیاز در ممیزی های PRPs در صنایع آرایشی و بهداشتی ، شوینده و غذایی

16 - آشنایی با مستندات و اصول مستند سازی سوابق GMP در شرکت های دارو سازی و آرایشی و بهداشتی

17 - طراحی و محاسبه سردخانه دو مداره آمونیاکی و فریونی

18 - طراحی سیستمهای تاسیسات و تهویه مطبوع

 

 

 لیست خدمات مشاوره ای:

 

1 - مشاوره GMP در شرکت های دارویی، بیوتکنولوژی ، غذایی و آرایشی و بهداشتی

2 - مشاوره جهت ارتقای امتیاز بازرسی های PRPs و تهیه مستندات ضروری در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی و شوینده

3 - مشاوره در امور کنترل و رفع آلودگی های  میکروبی در کارخانجات داروئی ، غذایی، آرایشی و بهداشتی توسط دکتری میکروبیولوژی

4 - مشاوره جهت ساخت سردخانه های دومداره آمونیاکی و فریونی

5 - مشاوره جهت کلیه ی سیستم های تاسیسات و تهویه مطبوع

6 - مشاوره جهت راه اندازی سیستم های تصفیه آب (RO)

 

لطفا جهت هماهنگی از برگزاری دوره ها با شماره های تماس شرکت پوران مهر سپنتا تماس حاصل فرمایید.

 

شماره های تماس :

 

تلفن : 32565073 - 026


فکس : 32518203 - 026

 

 هیچ مطلبی یافت نشد