خدمات شرکت

فعالیت های گروه مهندسین پوران مهر سپنتا

 

 1 - طراحی، نظارت، مشاوره و اجرای اتاق تمیز (Clean Room)

 2 - طراحی، نظارت، مشاوره و اجرای کارخانجات دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، شوینده، صنعتی و غیره

 3 - طراحی، نظارت، مشاوره، اجرا، نوسازی، بازسازی، نصب، نگهداری و تعمیرات سیستم های الکتریکی و مکانیکی

 4 - طراحی، نظارت، مشاوره و اجرای سیستم های تهویه مطبوع (HVAC)

 5 - مشاوره و تهیه مستندات جهت اخذ گواهینامه های بین المللی و ملی(,GSP,GDP,ISO, GMP,…)

 6 - مشاوره، طراحی، اجرا، راه اندازی و نگه داری و تعمیرات سیستم های تصفیه آب (RO) و موتورخانه های صنعتی

 7 - مشاوره، طراحی، نظارت، مشاوره و اجرای سیستم های اتوماسیون صنعتی و مانیتورینگ (Industrial Automation)

 8 - مشاوره، طراحی و ساخت سیستم های الکترونیکی ویژههیچ آیتمی یافت نشد