Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت، اجرا، نظارت، نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (آرایشی و بهداشتی، دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

طراحی و مشاوره ساخت کارخانه داروسازی در سه فاز مختلف

پروژه های انجام شده در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توسط گروه مهندسین پوران مهر سپنتا

طراحی و پیشنهاد نقشه اولیه سه سایت موجود جهت ساخت کارخانه داروسازی با بیش از 5000 متر مربع

مشاوره و اعلام نکات مطابق با الزامات GMP در سایت فعلی

نظرات