Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

طراحی آزمایشگاه ها در GLP

طراحی آزمایشگاه ها در GLP

طراحی آزمایشگاه ها در GLP
طراحی آزمایشگاه باید متناسب با فعالیت های موجود در آن فضا باشد.


برخی فضا ها عبارتند از :
وجود فضای کافی برای جلوگیری از اختلاط و Mix up
فضای کافی برای دریافت و نگهداری نمونه ها
فضای کافی برای انجام آزمایشات
فضای لازم برای نگهداری سوابق
فضای لازم برای انبارش مواد
فضای لازم و جداگانه برای عملیات دستگاهی
فضای استراحت پرسنل
فضای رختکن
فضای تی شوی
دارای مصالح ساختمانی مناسب به منظور انجام عملیات تمیزکاری و ضدعفونی مناسب


فضاي داخلي آزمايشگاه بايد از مواد مقاوم و متناسب با دامنه فعاليت آزمايشگاه ساخته شده و شرايط زير درنظر گرفته شود:

1- ديوارها، سقف و كف صاف بوده و به سهولت قابل تميز كردن ومقاوم به پاك كننده ها و ضدعفوني كننده هاي باشد.
2- طراحي پنجره ها بايد به گونه اي باشد كه از ورود گرد و غبار پيشگيري كرده و به سهولت تميز شوند.
3- توصيه مي شود كيفيت هوا (دما،رطوبت،ذرات معلق و..) مطابق با انجام آزمون ها و تجهيزات تنظيم شود. بهتر است براي به حداقل رساندن جريان هوا هنگام آزمون، پنجره ها و درها كاملاً بسته شوند. به اين منظوراستفاده از يك سيستم تهويه فيلتردار براي ورود و خروج هوا پيشنهاد مي شود.
4- در هر اتاق آزمون بايد محلي براي شستشوي دست در نظر گرفته شود.
5- شرايط محيطي شامل منابع انرژي ،آب با كيفيت مناسب براي مصارف مورد نظر، روشنايي مناسب، رطوبت و فشار هوا بايد متناسب با فعاليت هاي آزمايشگاه تامين شود.
6- ميزهاي كار و صندلي هاي آزمايشگاه بايد داراي سطوح صاف و غير قابل نفوذ، از جنس مقاوم و مناسب و به سهولت قابل تميز و ضدعفوني كردن باشند.
7- لازم است تمهيدات لازم براي كنترل ورود حشرات و جوندگان موذي به آزمايشگاه در نظر گرفته شود.