Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

اصول GMP (اصطلاحات و واژه نامه)

اصول  GMP (اصطلاحات و واژه نامه)


اصول  GMP (اصطلاحات و واژه نامه )

Good Manufacturing Practice


عملیات خوب ساخت
GMP از جمله استاندارد های برنامه های پیش نیازی (PRP) در برقراری سیستم های بهداشتی و برای اطمینان از ایمن بودن محصول از فرایند دریافت مواد اولیه تا زنجیره توزیع می باشد.
GMP بخشي از تضمين كيفيت است كه اين اطمينان را ايجاد مي كند كه شرايط توليد به شكلي است كه محصولات توليد شده همواره با استانداردهاي كيفي مربوطه مطابق