Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

کتاب جامع رفتار درست کارکنان در اتاق تمیز

کتاب جامع رفتار درست کارکنان در اتاق تمیز

رفتار درست کارکنان در اتاق تمیز

Correct Behavior of Staff in Cleanroom

علی اصغر صفری فرد

176 صفحه

انتشارات افروز: تهران، مقابل در اصلی دانشگاه تهران، نبش فخر رازی، پلاک 85، طبقه اول، واحد1

تلفن تماس:-66468855-66952362