مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای سیستم موتورخانه ی مرکزی

 


----->> لیست پروژه های انجام شده

 


1 - مشاوره، طراحی و اجرا و نصب و راه اندازی سیستم کامل موتورخانه مرکزی

 

 

 

بازخوردها