مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای سیستم تهویه مطبوع کلاس 100.000 ( کلاس D )

 

----->> لیست پروژه های انجام شده

 

1 - نصب  و راه اندازی دو دستگاه هواساز هایژنیک با ظرفیت های 14.000 CFM و 6000 CFM

2 - نصب  و راه اندازی دو دستگاه کدانسینگ یونیت 30 تنی و 12 تنی 

3 - مشاوره، طراحی و اجرای کامل لوله کشی های مربوط به دستگاه های هواساز و انتقال از موتورخانه ی مرکزی

4 - نصب دریچه های خورشیدی مربوط به هواساز ها

5 - نصب دستگاه های کتترل فشار و کنترل رطوبت و کنترل دمای مربوط به هواساز ها در اتاق تمیز کلاس 100.000

6 - مشاوره، طراحی و ساخت کلیه ی فیلتر های مربوط به دستگاه هواساز ( فیلتر های G4 و G7 و F7 و هپا )

بازخوردها