طراحی و مشاوره و بهبود مستمر

پروژه های انجام شده در شرکت تولیدی جوراب پا آرا

   (برترین تولید کننده جوراب و زیر پوش در ایران)

1- مشاوره و پیاده سازی سیستم نظام آراستگی (5S) به مدت 8 ماه

2- اجرای کامل سیستم کنترل موجودی و طراحی با نرم فزار اکسل به صورت کاملا اختصاصی طبق سفارش کارفرما به مدت 12 ماه

3- مستقر کردن تیم مدیریت جهت بهبود مستمر از کارشناسان خبره به مدت 24 ماه

4- توسعه بازار به مدت 8 ماه

بازخوردها