ساخت اتاق تمیز کلاس 100.000 (کلاس D)

 

----->> لیست پروژه های انجام شده

 

 

1 - ساخت و نصب درب های اتاق تمیز

2 - ساخت رختکن

3 - ساخت آشپزخانه

4 - ساخت اتاق مدیریت

5 - ساخت پس باکس

6 - ساخت دریچه ی انتقال مواد

7 - نصب سیستم اینترلاک در ورودی پرسنل

8 - اجرای اپوکسی کف به متراژ 420 متر مربع

9 - مشاوره و اصلاح نقشه اتاق تمیز

10 - اجرای بیش از 2500 متر مربع پنل دو رو صاف مخصوص اتاق تمیز

بازخوردها