مینی چیلر جذبی - خورشیدی فایل PDF


در این گزارش، ابتدا به شناسایی اجزاء مختلف، پردازش و اخذ نتايج اوليه حاصل از روابط ترمودینامیکی (بالانس جرم و انرژی) در قسمتهای مختلف یک چیلر جذبی-خورشیدی کم ظرفیت که مي‌‌‌‌تواند در واحدهای با متراژ کوچک بکار رود، پرداخته شده است. در ادامه با استخراج روابط موجود برای قسمتهای مختلف چیلر، در محیط نرم افزار رایانه ای (کد نویسی در بستر نرم افزار EES)، نتایج به دست آمده از روابط ترمودینامیکی و نرم افزاری مقایسه گردیده که حاصل این قیاس در جدولی ارائه گردیده و در نهایت به تحلیل حساسیت در بررسی عوامل تاثیر گذار در ضریب عملکرد این گونه از چیلرها پرداخته شده است. در بخش بعد به موضوع مسائل مربوط به میزان اخذ انرژی از خورشید و مسائل مربوط به اقتصاد انرژی صرفه جویی شده از دریافت حرارت خورشیدی و به کار گیری کلکتور مناسب جهت دریافت و تامین میزان انرژی مورد نیاز در بخش ژنراتور چیلر پرداخته شده است.

.

.

جهت دانلود فایل آموزشی مینی چیلر جذبی - خورشیدی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

.

.

دانلود با لینک مستقیم

.

.

بازخوردها