ناحیه انتقال مواد در اتاق تمیز

یک ایرلاک ممکن است با استفاده از یک نیمکت جداکننده به دو بخش تقسیم شود. این نیمکت نباید برای انتقال تجهیزات بزرگ به اتاق تمیز مزاحمت ایجاد کند. ایرلاک انتقال مواد، انتقال آلودگی ها را از راهروی بیرونی به طرف اتاق تولید به حداقل می رساند و یک محیط مناسب را برای مواد بدون پوشش در حال انتقال به اتاق تولید فراهم می کند. بنابراین باید دارای سیستم تهویه و گردش هوا باشد.

برای استفاده از باز نشدن درها، ایرلاک ها اغلب دارای قفل امنیتی هستند. این کار تبادل مستقیم هوا را بین راهرو بیرونی و اتاق تولید به حداقل می رساند. همچنین ایرلاک ها می توانند روی درب خارجی مجهز به چراغ های نشانه گر باشند تا حضور افراد را در داخل نشان دهد. چراغ ها این اطمینان را فراهم می کنند که وقتی فردی از بیرون وارد ایرلاک می شود، فرد حاضر در اتاق تمیز نیز نمی تواند همزمان وارد اتاق شود.

منبع : کتاب تکنولوژی اتاق های تمیز

تالیف : پروفسور وایت

مترجم : رضا خشکرود منصوری (واحد علمی شرکت داروسازی دانا)

بازخوردها