ماشين آلات، دستگاه ها و تجهيزات درGMP
1ـ ماشين آلات، دستگاهها و تجهيزات بايد به نحوي انتخاب شوند كه امكان اشتباه و آلودگي را به حداقل رسانيده و ظرفيت و بازده مناسب داشته باشند.


2ـ  تجهيزات و ماشين آلات بايد داراي سيستم ايمني باشند و طوري در محل هاي مناسب نصب گردند كه سرويس و تعميرات آنها آسان باشد.


3ـ جنس ماشين آلات بايد طوري باشد كه اثر نامطلوب روي فرآورده نگذارد و ايجاد ناخالصي در محصول ننمايد. بعنوان مثال ظروف، ماشين آلات و لوله هايي كه از جنس آهن، چدن، مس و حتي آلومينيوم مي باشند توصيه نمي گردند. تانك هاي تهيه بايد از جنس استيل 314-316 باشند. لوله هاي رابط شيشه يي يا استيل با زانو و پيچ و مهره زنگ نزن بوده و در صورت جوشكاري فاقد خوردگي يا زايده باشند. ستون هاي تقطير بهتر است استيل يا شيشه اي باشند و از فلزات ديگر استفاده نشود. فيلترهاي مورد مصرف بايد فاقد پرز و الياف بوده و از جنس مرغوب انتخاب گردند.


4ـ داشتن برنامه منظم براي نظافت، تعمير و نگهداري ماشين آلات و وسايل مورد استفاده در توليد، آماده سازي و بسته بندي فرآورده هاي گياهي ضروري مي باشد.


5ـ دستگاهها و ظروف تهيه هر محصول بايد بعد از پايان كار طبق دستورالعمل خاص شسته شوند و روي آن برچسب تميز شدن يا قابل مصرف الصاق نموده و روي دستگاه پوشيده باشد. برچسب تميز كردن ماشين آلات و دستگاهها، تانك ها و لوله هاي رابط بايد به امضا فرد مسئول رسيده باشد. در صورتي كه از نظافت دستگاه يا وسيله مدت طولاني ( تقريبا بيش از يك ماه ) گذشته باشد بايد عمليات پاك كردن مقدماتي تكرار گردد.


6ـ از نگهداري لوازم بسته بندي در فضاهاي باز آلوده بايد خودداري گردد. پوشش خارجي وسايل بسته بندي بايد قبل از ورود به محوطه توليد باز و يا كاملا تميز گردد.

بازخوردها