ایمنی محل و کارکنان در عملیات خوب آزمایشگاهی (GLP)


آزمایشگاه باید تمهیدات لازم برای رعایت نکات ایمنی در محل آزمایشگاه و کارکنان را برقرار نماید. رعایت حداقل موارد ایمنی زیر در آزمایشگاه الزامی است :
1 - کارکنان باید از لوازم ایمنی در حین کار از قبیل روپوش (تا هنگامی که در آزمایشگاه هستند)، ماسک، دستکش(در حین کار) ، کفش(در صورت لزوم) و عینک استفاده نمایند.
2 - استفاده از لباس های آزمایشگاهی در محیط های غیر آزمایشگاهی مجاز نمی باشد.
3 - لباسهای آزمایشگاهی باید توسط آزمایشگاه بطور جداگانه و در محل مناسب شسته شود.
4 - بازدید کنندگان و مراجعین  برای ورود به محیط آزمایشگاه باید از روپوش مناسب استفاده کنند.
5 - خوردن ، آشامیدن و استعمال دخانیات در محیط آزمایشگاه مجاز نمی باشد.
6 - انجام آزمایش های سلامت حداقل یکبار در سال بر اساس نوع فعالیت فرد آزمایش کننده الزامی است.
7 - جعبه کمک های اولیه شامل حداقل چسب زخم، کرم ضدسوختگی، انواع باند پانسمان و باندکشی، محلول شستشوی چشم،گاز استریل و غیراستریل، بتادین، داروهای اورژانسی و OTC (بدون نیاز به نسخه) که باید در محلی مناسب و قابل دسترس در آزمایشگاه موجود باشد.
8 - سیستم شستشوی اضطراری و چشم شوی باید بطور قابل دسترس موجود بوده و بصورت دوره ای از نظر کارایی مورد بازبینی قرار گیرند.
9 - کارکنان نباید در محیط آزمایشگاهی از لنزهای تماسی چشم استفاده کنند.
10 - هودهای مورد استفاده در آزمایشگاه باید بطور دوره ای از نظر کارآیی مورد بازبینی قرار گیرند.
11 - کارکنان باید از نکات ایمنی هنگام کار با مواد شیمیایی خطرزا مطلع باشند.
12 - در هنگام کار با محلول های شیمیایی ، عملیات آزمایشگاهی باید در زیر هود انجام شود. همچنین در هنگام کار با محلول های شیمیایی ،برای برداشتن آنها از پوار استفاده شود.
13 - مواد شیمیایی که احتمال تاثیر متقابل یا واکنش متقابل دارند نباید در کنار یکدیگر نگهداری شوند.
14 - کارکنان نباید در آزمایشگاه در ساعات غیر اداری به تنهایی آزمون شیمیایی  انجام د هند.
15 - وسایل اطفاء حریق باید به سهولت در دسترس بوده ودارای تاریخ اعتبار باشند.همچنین عملکرد مناسب آنها باید در فواصل زمانی معین بررسی شود.
16 - پس از اتمام کار و قبل از خروج از آزمایشگاه باید از خاموش بودن کلیه دستگاه ها و بسته بودن شیرهای گاز و کپسول های اکسیژن و... اطمینان کامل حاصل نمود.
17 - سیلندرهای گاز مورد استفاده در آزمایشگاه باید در محل مناسب و ایمن نگهداری شود.سیلندرها باید با اتصالات مناسب ثابت شده و برای حمل آنها از چرخ دستی مخصوص استفاده شود.
18 - کارکنان باید از نحوه حمل صحیح حلال ها و محلول های خورنده و لوازم شیشه ای آگاهی کامل داشته باشند.
ظروف شکسته و موارد مشابه باید در محل های خاص که برای این منظور مشخص شده اند جمع آوری و به طریق مناسب دفع شوند.
19 - توصیه می شود در هنگام انتخاب روش آزمون به نوع حلال مصرفی توجه و حتی الامکان ازحلالهای کم خطر استفاده شود.
20 - توصیه می شود مواد شیمیایی خطرزا، به میزان مورد نیاز در دسترس بوده و از نگهداری مقدار زیاد آنها در آزمایشگاه خودداری شود.

بازخوردها