اصول نظافت و تمیز کاری در اتاق تمیز

در اتاق های تمیز استفاده از روشهای تمیزکاری و نظافت اصولی از الزامات مهمGMP است .

کلیه سطوح موجود در اتاق تمیز اعم از سطوح کاری، دستگاهها و سطوح فضای اتاق تمیز می توانند در معرض آلودگی  از طریق انسان و مواد اولیه و محصولات و خود تجهیزات قرار بگیرند .

خیلی از آلودگیهای موجود در اتاق تمیز ممکن است توسط چشم قابل دیدن نباشند بنابراین تمیزی ظاهری دلیلی بر عدم نیاز به تمیزکاری نیست .

انواع روشهای تمیز کاری در اتاق های تمیز:

  1. استفاده از جاروبرقی های وکیوم

در این زمینه دو نوع سیستم وکیوم وجود دارد: بصورت خشک و بصورت مرطوب

سیستم وکیوم خشک قادر به جمع آوری ذرات بزرگ (100 میکرون ) می باشد و ذرات کوچک همچنان بر روی سطح باقی می مانند .

این روش نسبتا ارزان است و نیاز به محلول ندارد این سیتم های وکیوم به دو صورت می باشد : یا دارای فیلتراهای هپا یا اولپا در درون خود هستند و یا به یک سیستم وکیوم مرکزی متصل هستند.

در سیستم وکیوم مرطوب کارایی جمع آوری ذرات ریزتر افزایش می یابد. این سیستم کارایی بالاتری نسبت به تی های نخی مرطوب دارد و آلودگی کمتری را وارد سیستم می کند .

  1. استفاده از دستمال های مرطوب و تی ها و زمین شوی های مخصوص اتاق تمیز

استفاده از اینگونه دستمال ها منجر به افزایش کارایی نظافت در اتاق تمیز می شود.

جنس این تی ها به گو نه ای است که به راحتی خراب و فرسوده نمی شوند این تی ها معمولا قابل اتوکلاو می باشند و به راحتی می توان آنها را استریل کرد .

 در صورت استفاده از این تی ها بهتر است که از سیستم سه سطلی استفاده کرد.

  1. استفاده از غلتک های چسبنده

 این نوع تمیز کاری بر اساس نیروی چسبندگی سطح غلتک مورد استفاده بستگی دارد . این غلتک ها از نظر شکل شبیه غلتک های نقاشی است ولی دارای یک لایه چسبنده در سطح خارجی می باشند.  

      4. زمین شوی  های دورانی

این سیستم دارای سیستم مکش است که ذرات ایجاد شده در هنام تمیزکاری را جمع آوری کرده و مورد فیلتراسیون قرار می دهد.

برگرفته از دوره اتاق تمیز در صنعت داروسازی

خانم دکتر فروغ سرائی

بازخوردها