اصول مدیریت کنترل کیفیت میکروبی در کارخانجات داروسازی

مدیریت کیفیت میکروبی مواد اولیه دارویی،  داروهای شمیایی، بیولوژیک، گیاهی به منظورحفظ قدرت اثر بخشی و ایمن بودن دارو و همچنین ایمنی بیمار از امور ضروری در کارخانجات داروسازی می باشد .


آلودگی میکروبی داروها می تواند عوارض متعددی به شرح ذیل داشته باشد:
1 - اثرات فوری بر روی سلامت بیمار که می تواند منجر به بیماری و یا مرگ فرد شود.
2 - اثرات طولانی مدت مانند انواع سرطان ، بیماری های خود ایمن و دیگر بیماریها.
3 - همچنین میکروارگانیسم ها می توانند خصوصیات دارویی و شیمیایی دارو ها را تغییر داده و در نتیجه اثر بخشی دارو را کاهش داده و منجر به اثرات سمی توسط داروی تجزیه شده می گردد.
4 - کارخانه ها هزینه های سنگینی را درنتیجه ایجاد الودگی میکروبی متقبل می شوند.

هدف مدیریت کنترل کیفی میکروبی (MQM) ، جلوگیری، کنترل و حذف آلودگی های میکروبی در تمام فرایندهای مرتبط با سلامت و ایمنی محصول دارویی است.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می گردد ، مدیریت کنترل کیفی میکروبی باید  بر اساس سه اصل بنیادی در یک کارخانه استوار شود:

1 - اصول (GXP   (GMP,GLP,GDP,GHP,GSP

2 - کنترل کیفی میکروبی

3 - تضمین کیفیت میکروبیرویکردهای مهم در MQM عبارتند از:
1 – استفاده از رویکرد ها و فرآیند ها در شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بار آلودگی مواد اولیه وملزومات و محیط تولید و محصول و پیشگیری
طبقه بندی مواد اولیه اعم از ساخت وبسته بندی با توجه به ریسک آلودگی، رعایت ضوابط در زمان دریافت مواد اولیه، تعیین طرح و برنامه نمونه برداری، جابجایی، تعیین چیدمان و نحوه ی انبارش، کنترل فرآیند تولید و بسته بندی و برنامه تمیز کاری و ضد عفونی
2 – برطرف کردن منشا آلودگی
3 – نگه داشتن شرایط بهینه

مواردی که باید از نظر مدیریت کنترل میکروبی در کلیه کارخانه ها می بایست مد نظر قرار گیرد  در شکل زیر آمده است:

1 – محصول

2 – روند اجرایی

3 – مواد

4 – محیط

5 – کنترل آلودگی

استفاده از رویکرد فرایندی یا همان Proses Approach در کنترل آلودگی های میکروبی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . با استفاده از این رویکرد می توان منابع آلودگی را شناسایی کرده و جهت پیشگیری و کنترل آنها تدابیری را اندیشید.  
در مدیریت کنترل کیفی میکروبی نقش مدیریت ارشد کارخانه بسیار حائز اهمیت و تاثیرگذار می باشد.


اهمیت نقش و جایگاه مدیریت ارشد و رهبر سازمان در دیاگرام ذیل آمده است:

نویسنده :

خانم دکتر فروغ سرائی

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مشاور و مدرس در صنعت داروسازی و صنایع وابسته (گیاهی، آرایشی و بهداشتی)

بازخوردها