اتاق های تعویض لباس یا رختکن ها در اتاق تمیز

رختکن های اتاق تمیز نیازمند برخی تجهیزات و بخش هایی جهت استفاده بهینه از آنها می باشند.

اتاق های تمیز در هر اندازه و فضایی که هستند نیازمند یک محیط و فضای رختکن جهت تعویض لباس های افرادی که از محیط خارج به داخل کارخانه می آیند، می باشند. تا خود را به لباس ها و روپوش های مخصوص پرسنل و مهمان ها مجهز کنند. بهتر است لباس های مخصوص اتاق تمیز در رختکن آویزان شوند تا آلودگی کمتری به آنها برسد ، در ضمن یک بنچ یا نیمکت جدا کننده جهت جداسازی و تعیین محیط های خارج از اتاق تمیز و داخل اتاق تمیز بایستی موجود باشد.

پیشنهاد می گردد که محیطی جهت شستشوی دست ها و یا بدن نیز در نظر گرفته شود. و همچنین استفاده از یک کف پلیمری به جای مت ها یا تشک های چسبناک منعطف در ورودی اتاق لازم می باشد و دلیل این کار حذف ذرات از کف پا خواهد بود. کف های پلیمری بزرگتر از مت های قابل انعطاف اند و همچنین قابل انطباق تر با یکدیگر می باشند. محیطی جهت شستشو و استحمام یا جداسازی فضا باید در اتاق تمیز موجود باشد تا افراد و اپراتورهایی که رختکن و محیط اتاق تمیز را ترک می کنند بتوانند جهت کاهش آلودگی ها از این محیط استفاده نمایند.

منبع : E-S-C

ویرایش و ترجمه تخصصی : گروه مهندسین پوران مهر سپنتا

بازخوردها