برنامه تمیز کاری در GMP
- يك برنامه منظم براي كاركنان در برگيرنده آموزش ها در تميز كردن ماشين آلات و اسباب و وسايل كارخانه نوشته شود .
- برنامه هاي آموزشي ثبت و نگهداري شود.
- تمام تجهيزات توليد ، سطوح ماشين آلات بايد در موارد ضروري تميز كاري شود.

سرویس های بهداشتی  در GMP
- در هر كارخانه بايد براي كاركنان خود سرویس های بهداشتی مجهز و منظم ايجاد كند
- درب هاي سرویس ها نبايد به طرف انبار ها و يا فرايند توليد مواد غذايي باز گردد.
- درب هاي سرویس های بهداشتی بايد به صورت اتوماتيك بسته شود .
- علايم نشان دهنده براي آشنايي كاركنان نصب گردد تا دست هايشان را بشويند.
- تسهيلاتي مثل دستمال، آب گرم ، صابون و خشك كن دست در سرویس های بهداشتی موجود باشد

كنترل حشرات در GMP
- تمامي حيوانات ، مثل پستانداران ، پرندگان و حشرات همگي منابع قوي براي انباشت و انتقال آلودگی و ميكروب ها و امراضي مثل سالمونلا و اشرشيا كولي در کارخانجات و در تماس با محصول هستند
- يك برنامه منظم براي كنترل حشرات الزامي است

بازخوردها