اتاق ها دارای محدودیت در اتاق تمیز

اتاق های تمیز برای جلوگیری از آلوده شدن مواد تولید شده در اتاق به کار می روند. اما بعضی فرآیند ها مثل صنایع دارویی، داروهای  بسیار فعال نظیر هورمون ها که در محیط های تمیز انجام می شوند، می توانند مواد شیمیایی سمی یا باکتری های خطرناک تولید کنند و بنابراین باید به نحوی انجام شوند که به افراد و کاربران منتقل نشوند. مثال دیگر مربوط به صنایع بیوتکنولوژی است که در اتاق ها، میکروارگانیسم های مربوط به مهندسی ژنتیک نگه داری می شوند. آزمایشگاه های میکروب شناسی که با میکرواگرانیسم های خطرناک سر و کار دارند باید مواظب باشند، افرادی که در چنین محیط هایی کار می کنند و یا از نزدیک آنجا تردد می کنند ( به این میکروارگانیسم ها) آلوده نشوند.

فناوری مربوط به طراحی این اتاق های محدود شده مشابه فن آوری به کار رفته در اتاق های تمیز است، به طوری که اتاق های محدود شده اغلب اتاق های تمیز با امکانات محدود تلقی می شوند.

شکل() مثالی از یک اتاق محدود شده را نشان می دهد که برای کار با میکروارگانیسم های خطرناک مناسب است و این میکروارگانیسم ها ممکن است برای سلامتی افرادی که در آن جا کار می کنند و یا از نزدیک آن جا تردد می کنند، خطناک باشد.

ممکن است به نظر برسد که هوای خروجی بیشتر از هوای تمیزی است که به درون اتاق دمیده می شود، طوری که اتاق تحت فشار منفی بوده و جهت هوا همیشه به طرف اتاق می باشد. هوای خروجی قبل از انتشار در محیط بیرون باید به وسیله فیلترهای با کارایی بالا مورد فیلتراسیون قرار گیرد.

در اتاق محدود شده ای که در شکل() نشان داده شده است، احتمالا یک اتاق با گنجه ایمنی وجود دارد. در یک اتاق که خطر آلودگی زیادی وجود ندارد کابینت دارای کلاس(I) یا (II) به کار برده می شود. در شرایط مشابه اتاق های تمیز، کابینت کلاس (I) ممکن است انتخاب شود به نحوی که این وسیله با مکش هوا آلودگی ها را از اتاق به داخل خود هدایت و مهار می کند. اما اگر شرایط تمیزتر از اتاق تمیز مورد نیاز باشد، کابینت کلاس (II) به کار برده می شود. این نوع کابینت، هم جریان هوا را از اتاق به درون خود هدایت می کند و هم جریانی از هوای فیلتر شده را بر روی محصول فراهم می کند. در یک ناحیه بسیار پرخطر کابینت کلاس (III) به کار برده می شود. کابینت کلاس (III) بسیار مشابه (اگرچه عینا مانند آن نیست) بعضی مدل های ایزولاتور فشار منفی است که در طراحی آن کمی همپوشانی هم صورت گرفته است. بنابراین ایزولاتورهای فشار منفی می توانند چنین کاربردهایی هم داشته باشند.

از ویژگی های دیگر اتاق های محدود، این است که در آن ها، یک ایرلاک وجود دارد تا افراد در آن جا لباس های خود را با لباس های مخصوص عوض کرده و همچنین جریان هوای بیرون اتاق محدود به حداقل برسد. یک دستگاه اتوکلاو هم ممکن است در دسترس باشد تا اجسام آلوده مورد استریلیزاسیون قرار گیرند.

اتاق های محدود دیگر، بسته به مقدار سمیت و خطرات مواد شیمیایی و میکروبی اتاق، ممکن است استاندارد بالا و یا پایینی داشته باشند. اتاق های کم خطرتر ایرلاک ها و یا اتوکلاو مورد استفاده قرار نمی دهند و در عوض به اگزوست یا مکنده کابینت نوع (I) در ایجاد فشار منفی در اتاق اعتماد می کنند. اتاق هایی که درجه خطر بالایی دارند، از کابینت نوع (III) و یا ایزولاتور فشار منفی استفاده می کنند که ممکن است در بین ایرلاک و اتاق یک ناحیه دوش هوا ایجا کنند. در شرایط ویژه پرخطر لباس های سرهم کامل مجهز به فیلتر هوا بپوشند .

منبع : کتاب تکنولوژی اتاق های تمیز

تالیف : پروفسور وایت

مترجم : رضا خشکرود منصوری (واحد علمی شرکت داروسازی دانا)

بازخوردها