دیوارها و انواع آن ها مادامی که نگهدارنده محیط اتاق تمیز هستند یک جزء حیاتی جهت یکپارچه سازی اتاق تمیز می باشند. همانطور که اصول پایه آن ها یکسان است، روش های ساخت با توجه به استفاده نهایی و نیازهای اتاق تمیز متفاوت بوده که این امر شامل کلاس اتاق تمیز خواهد شد. برای کاربردهای پزشکی ، دارویی و زیست محیطی ، جایی که رشد میکروبی منجر به مسمومیت می گردد ، عدم وجود زوایا و استفاده از مواد محکم و مقاوم در برابر تمیز کردن مداوم با مواد شیمیایی ، باید مد نظر قرار گیرد.

برای صنایع الکترونیک ، اپتیک و فضایی ، تمرکز بر روی ذرات گرد و خاک بوده که این ذرات در صورت وجود بر روی تجهیزات نامبرده شده باعث ایجاد خسارت و عدم کارایی صحیح می گردد . در اینجا مسمومیت نکته ی حیاتی نیست.

سیستم دیوارها در اتاق تمیز به دو دسته زیر طبقه بندی می گردند :

1- سیستم های پیش رونده Progressive

2- سیستم های غیر پیش رونده Non-Progressive

الف - سیستم های پیش رونده :

سیستم هایی هستند که نصب آن ها معمولا از یک نقطه آغاز شده و قسمت های بعدی به قسمت قبلی وصل می گردند و قابلیت جابجایی ، تغییر و افزودن بدون باز کردن دیوارها، از نقاط ابتدایی یا انتهایی ، امکان پذیر نیست.

ب- سیستم های غیر پیش رونده :

سیستم هایی هستند که قابلیت انعطاف پذیری بالایی دارند و شامل پنل های هستد که قابلیت جا به جا شدن دارند. هر کدام از این پنل ها نیز قابلیت های دسترسی، حذف ، جابجایی راحت یا تغییر کاربری و پیکربندی را دارا می باشند.

مواد استفاده شده در ساخت پنل ها ، دارای رنج های مختلفی هستند که شامل گچ خشک ، ونیل ، انواع استیل و آلومینیوم هستند که می توانند در انواع کاربردها مورد استفاده قرار گیرند.

منبع : ESC

ویرایش و ترجمه تخصصی : گروه مهندسین پوران مهر سپنتا

بازخوردها