سیستم های مکانیکی در اتاق تمیز (کلین روم) می توانند در رنج های ساده تا بسیار پیچیده طبقه بندی شوند. در ادامه سیستم های مرسوم را معرفی می نماییم تا کمکی به درک بیشتر سیستم های موجود گردد تا بتوان بهترین راه حل برای پروژه مورد نظر اتخاذ شود.

1- سیستم آب گرم و بخار

سیستم های آب گرم را می توان از یک هیتر (آب گرم کن الکتریکی) ساده برای شستشو تا سیستم های گاز طبیعی برای کل تاسیسات طبقه بندی کرد. گلیکول جهت پیش گرم کردن هوای بیرون بدلیل یخ زدگی توصیه می گردد و یا می توان از کویل هایی با توانایی حفاظت از یخ زدگی استفاده نمود. سیستم های بخار با ظرفیت بالا با لوله کشی های کوچک پیشنهاد می گردد و می توانند جهت رطوبت سازی استفاده گردند. سیستم های بخار تمیز می توانند جهت کاربردهای پزشکی برای تمیز ، مرطوب کردن و بهداشتی کردن تجهیزات فرایندی و لوله کشی استفاده گردند. در شکل زیر نمایی از این سیستم را ملاحظه می نمایید.

2- سیستم هوای فشرده

یکی از کاربردی ترین و مرسوم ترین سیستم ها در کلین روم سیستم های هوای فشرده است. کمپرسورهای هوا و سردکن های مربوطه و یا سیستم های خشک کن جهت تهیه هوای خشک بکار می روند. مدل های کمپرسورها بر اساس ظرفیت، حجم مورد نیاز و ظرفیت ذخیره سازی متفاوت اند.

سیستم های لوله کشی هوای فشرده می توانند از موارد زیر ساخته شوند :

- لوله آهنی سیاه

- لوله گالوانیزه

- لوله مسی

- فولارد ضد زنگ

- Ki Tec

در شکل زیر نمایی از این سیستم را مشاهده می نمایید.

3- سیستم گازهای فشرده

کلین روم ها انواع مختلفی از فرایند گاز های فشرده را استفاده می کنند. نیازمندی ها بر اساس آنالیز تجهیزات فرایندی تعریف می گردند و نحوه ی کاربرد آن ها مشخص می گردد.

در شکل زیر نمایی از این سیستم را مشاهده می نمایید.

4- سیستم های خلا

سیستم های خلا در کلین روم می توانند جهت فرایندها و یا سیستم های پاک سازی استفاده گردند. سیستم  های خلا فرایندی مقدار و فشار خلا را طراحی کرده ، طرح و اندازه های تجهیزات را مشخص می کنند. پیشنهاد می گردد از یک سیستم خلا مرکزی برای پاکسازی یا تمیز کاری کلین روم در جاهایی که ممکن است استفاده نمود. سیستم های خلا هپای پرتال نیز موجود است ، با این وجود اندازه ی ذرات اندازه گیری شده کمتر از این است که بتوان با چشم انسان مشاهده گردد. اگر فیلترهای هپا درست نصب نگردند، فضای کلین به صورت ندانسته آلوده خواهد شد. شکل زیر نمایی از این سیستم را نشان می دهد.

5- برج های خنک کن

در مکان هایی که آب توسط شرایط محیطی خنک می گردد می توان از برج های خنک کن که در این فرایند را انجام می دهند و بسیار به صرفه هستند استفاده نمود.شکل زیر نمایی از این سیستم را نشان می دهد.

منبع : E-S-C

ترجمه تخصصی و ویرایش : گروه مهندسین پوران مهر سپنتا

بازخوردها