سیستم های مدیریت تجهیزات و پارامترهای کلی در کلین روم (اتاق تمیز)

این سیستم ها، هسته ی مرکزی سیستم های فشار، دما و رطوبت در اتاق تمیز (کلین روم) هستند.

ورودی های این سیستم از سنسورهای موجود در قسمت های مختلف اتاق تمیز (کلین روم) و در سیستم هواساز AHU ، توسط پردازشگرها آنالیز شده و با استفاده از الگوریتم های کنترلی موجود ، می توان بر روی المان های مختلف بوسیله سیگنال های ارسالی ، کنترل و تجهیزات را با توجه به شرایط محیطی مورد نیاز اتاق تمیز (کلین روم) روشن و یا خاموش نمود.

رابط های کاربری گرافیکی مرسوم ، این امکان را به اپراتور می دهند که اطلاعات سیستم را دنبال ، آلارم ها را مشاهده و کارکرد سیستم های فوق را مانیتور نمود و فرامین مورد نظر را صادر نمود.

در ادامه شمایی از این سیستم و رابط کاربری مابین سیستم و اپراتور را مشاهده می نمایید

بازخوردها