نکات قابل توجه در طراحی اتاق تمیز

در طراحی اتاق تمیز ، عوامل و فاکتورهایی وجود دارند که قبل از انجام طراحی نهایی و آغاز ساخت اتاق تمیز باید مورد توجه قرار گیرند ، این عوامل عبارتند از :

1- سطح فعالیت در اتاق های موجود در کلین روم (اتاق تمیز)

2- فرایند موجود در اتاق تمیز و نرخ آلودگی فرایند موجود

3- کلاس پاکیزگی در اتاق تمیز (کلاس های ISO1 الی ISO9)

4- دما و رطوبت مورد نیاز برای فرایند و راحتی کارکنان (این امر مستلزم تعامل فاکتورهای مورد نظر با طراحی اتاق تمیز و نحوه ی ساخت آن است)

5- نرخ خروجی های فرایند موجود در اتاق تمیز که تعیین کننده تجهیزات مورد نیاز اتاق تمیز است.

6- ایجاد فشار های مثبت جهت جلوگیری از آلودگی های متقاطع

7- تعیین مدیران و کارکنان آموزش دیده که توانایی کار در محیط اتاق تمیز ، با توجه به الزامات مورد نیاز ، نحوه نگهداری و عملکرد در اتاق تمیز را دارا باشند

8- موارد دیگر که طبق الزامات باید مد نظر قرار گیرند.

همین که تمام این فاکتورها آنالیز شدند ، طراحی نیز می تواند تنظیم و انجام گردد . استفاده از دستور العمل های مقرر منجر به اجرای یک اتاق تمیز عملیاتی موفق می شود. طراحی دست بالا و اضافی، موجب افزایش هزینه های اولیه و عملیاتی بالا می شود و همچنین طراحی دست پایین و کم موجب مشکلات تولید خواهد شد. به همین دلیل ایجاد ارتباط بین کارفرما، طراح، سازنده و ارائه اطلاعات دقیق فرایند موجود در اتاق تمیز به طراح و سازنده از طرف کارفرما و مشاوران تولید، می تواند منجر به ساخت و اجرای بهتر اتاق تمیز از لحاظ رفع نیازهای تولید، زیبایی ، تطبیق پارامترهای مناسب و امکان توسعه در آینده شده و انتظارات کارفرما و تولید را مرتفع سازد.

اتاق های تمیز معمولا جهت کاربردهای خاص مورد استفاده قرار گرفته که در یک دسته بندی ساده می توان آن ها را به سه گروه زیر تقسیم نمود :

الف - الکترونیک و اپتیک

ب - دارویی ، بهداشتی و غذایی

ج - محصولات بیولوژیک

بررسی و مطالعه راهنماها و دستورالعمل ها به براورده شدن نیاز های حال و آتی در عملکرد اتاق تمیز می انجامد.

منبع : ESC

ویرایش و ترجمه تخصصی : گروه مهندسین پوران مهر سپنتا

بازخوردها