دوش هوا در اتاق تمیز

دوش های هوا در اتاق های تمیز به عنوان ایجاد یک فضای ایزوله بین دو محیط استفاده می شود و وظیفه آن ها راندن ذرات از البسه افراد و جلوگیری از ورود آلودگی ها به داخل اتاق تمیز است. همچنین  دوش های هوا در دستیابی به اختلاف فشار بین اتاق های تمیز بسیار موثر هستند.

استفاده از دوش های هوا جهت داشتن محیطی پاک تر در داروسازی ها ، تجهیزات پزشکی ، مراکز تحقیقاتی حساس ، آزمایشگاه ها و غیره توصیه می گردد.

دوش های هوا در انواع و اقسام و نمونه های مختلف قدیمی و جدید ، از نظر نوع عملکرد موجود می باشند ، در مدل های قدیمی تر ، جریان هوا به صورت نامنظم به فرد دمیده می شود که در این سیستم ذرات سریعا و به سادگی از البسه جدا نمی شوند. این عملکرد باعث می شود که ذرات در محیط چرخش پیدا کرده و زمانی که درب ورودی به اتاق تمیز باز می شود ، ذرات فوق به راحتی به داخل اتاق تمیز نفوذ کرده که تاثیر بسیار بدی بر محیط داخلی اتاق خواهد گذاشت.

در نمونه های جدیدتر ، یک جریان عمودی هوا از بالا به سمت پایین دمیده شده و از زیر با توجه به فضا و سیستم تعبیه شده که دارای مکنده و فیلتر هوا است ، باز گشته و این سیکل تکرار می شود . ذرات ، گرفته شده و در فیلتر جمع می شوند. بدلیل وجود یک جریان یک طرفه هوا ، نسبت به مدل های قدیمی ، طوفان جریان ایجاد نمی کند و همچنین دارای عملکرد بهتر و موثرتری می باشد.

منبع : ESC

ویرایش و ترجمه تخصصی : گروه مهندسین پوران مهر سپنتا

بازخوردها