جریان هوای مختلط :
 
جریان مختلط هنگامی استفاده می شود که منطقه بحرانی و غیر بحرانی در یک اتاق تمیز همزمان نیاز باشد. مناطق با تنظیم الگوی فیلتر در سقف ایجاد می شود. در مناطق حساس تر فیلترهای بیشتری در سقف و تعداد کمتری در منطقه بحرانی نصب می گردد. هوا در منطقه بحرانی پیش از آنکه در فضا منتشر شود از کانال عبور می کند. بسته به ارتفاع سقف اتاق می توان نواحی مختلف را با پلاکسی گلاس از هم جدا نمود. برای برگشت هوا دریچه هایی تعبیه شده و فیلترهایی نیز آلودگی محیط را کنترل می کنند. وجود پلنوم در کف طبقه بالا نیز مفید می باشد.

مفهوم فشار مثبت

کنترل نفوذ آلودگی در مناطق حساس و فشار مثبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فشار مثبت در یک اتاق به این معنی است که هوای وارد شده از بیرون بیشتر از هوای خروجی باشد. و این خیلی مهم است که هوای وارد شده کاملا تصفیه شده باشد.

اتاق فشار منفی

معمولا در بیمارستان ها و مراکز پزشکی برای جلوگیری از انتقال آلودگی از یک اتاق به اتاقی دیگر فشار اتاق را منفی می کنند یعنی هوای آلوده را مدام بیرون می کنند. از آنجایی که هوا به طور طبیعی از ناحیه پرفشار به ناحیه در بیمارستان ها  این کار را با یک سیستم تهویه که فشار منفی ایجاد می کند انجام می دهند. از این روش برای جداسازی بیماران مسری مانند سل، سرخک، آبله و... استفاده می شود.

مکانیسم فشار منفی

در سیستم های فشار منفی هوای بیرون به داخل اتاق کشیده می شود. هوا مجاز به ورود از شکاف زیر در (حدود 0.5 اینچ) می باشد. به جز این شکاف ما بقی اتاق باید کاملا بسته بوده و هیچ هوایی از درز پنجره ها و قاب ها وارد نشود. وجود هر گونه نشت از این منابع می تواند باعث از بین رفتن فشار منفی اتاق شود.

تست دود برای تعیین مثبت یا منفی بودن اتاق

تست دود تا حد زیادی می تواند به تعیین مقدار منفی فشار اتاق کمک کند. یک تیوب حاوی دود در نزدیکی پایین درب اتاق در فاصله 2 اینچی قرار می دهیم. این لوله به حالت موازی با در نگه داشته می شود مراقب باشید که سرعت دود بر سرعت هوا غلبه نکند. اگر اتاق فشار منفی باشد هوای اتاق دود را می کشد داخل و اگر فشار مثبت باشد به آرامی از اتاق دور می شود.

ایزوله کردن اتاق های فشار منفی

مقدار تعویض هوا حداقل 12 بار در ساعت
درها باید خودکار بسته شوند.
دستشویی ها و حمام حتما می بایست فشار منفی داشته باشند
دریچه تخلیه این اتاق ها باید حداقل 7 متر با دیگر دریچه های تهویه فاصله داشته باشد
سوییچ های کنترل تهویه از دسترس عموم، بیماران، همراهان دور باشد
ترموستات دما در داخل اتاق باشد
زیر درب 0.5  اینچ فاصله هوایی باشد
برچسب اخطار "فشار منفی اتاق ایزوله" به فاصله هر 0.5 متر روی کانال های نفوذ هوا نصب شود
روی سیستم قطع و نصب فن یک علامت هشدار دهنده دائمی وجود داشته باشد.

محدوده فشار اتاق تمیز     

در محدوده فشار مثبت هوای بیشتری به فیلتر پمپ می شود.در مناطق تمیز با چندین اتاق، اتاقی که بیشترین حساسیت را دارد باید تحت فشار بیشتری باشد تا این اطمینان را به ما بدهد که هوایی از منطقه کثیف وارد آنجا نمی شود. استثنا اتاق های که در آن ها تجهیزات خطرناک وجود دارد می بایست در فشار منفی باشند.
 
استراتژی توزیع هوا در اتاق تمیز

مفاهیم مدیریتی زیادی در طول سال ها برای گردش هوای و برگشت آن در اتاق های تمیز ابداع و عرضه شده. دو روش توزیع هوا مرسوم می باشد. 1) سیستم تک گذر 2) سیستم گردش مجدد. انتخاب روش بستگی به نوع محصول به کار گرفته، فرایند عملیات، طراحی تجهیزات، تاثیر روی مصرف انرژی و... دارد.

سیستم تک گذر
هوای فیلتر شده وارد اتاق شده و سیرکوله نمی شود و تمام آن خارج می شود. این روش برای جایی که 100% هوای تازه نیاز است یا درجه حرارت محیط مطلوب باشد، کاربرد دارد. به عنوان مثال هنگامی که تجهیزات گرد و غبار منتشر کنند این روش توصیه می شود.

سیستم گردش مجدد
سیستم های گردش مجدد امروزه رایج ترین و اقتصادی ترین روش های کاربردی می باشند. هوا از فیلترها وارد اتاق شده و خروجی از طریق پلنوم های دیوار دوباره گردش می کند. دو پیکربندی اصلی در سیستم های با گردش مجدد وجود دارد 1) گردش متمرکز با هواساز RAHs) (2) توزیع از فن فیلتر در سقف (FFU). انتخاب نوع توزیع بستگی به هزینه های اولیه و ساخت دارد.

بازخوردها