حرکت هوا در یک اتاق تمیز دارای جریان متلاطم

  • نوع، تعداد و محل دمنده های هوا و همچنین شبکه تخلیه، در اتاق ها تمیز دارای جریان متلاطم، یک مسئله مهم قابل توجه به شمار می روند. امکان دارد که هوا توسط یک دمنده یا بدون آن به درون یک اتاق تمیز وارد شود. دمنده های هوا در بسیاری از اتاق های دارای سیستم گردش هوا مورد استفاده قرار می گیرند و در محل ورود هوا نصب می شوند. آنها به حداقل رساندن کوران هوا باعث افزایش سرعت هوا و اطمینان از اختلاط خوب هوا می شوند. در بعضی از اتاق های تمیز رایج از دمنده استفاده نمی شود و هوای ورودی به طور مستقیم از طریق فیلترهای هوا به درون اتاق جاری می شود. این روش برای رسیدن به جریان تک سویه و وضعیت خوب کنترل آلودگی در زیر فیلتر، به کار برده می شود.

به نظر من استفاده از دمنده در اتاق های تمیز دارای جریان متلاطم، بهتر است در روش دامپ در ناحیه تحتانی محل ورود هوا شرایط مساعدتر است، در حالی که این روش در جاهای دیگر اتاق هوای مناسبی را ایجاد نمی کند. بنابراین اگر در مکان های حساس و بحرانی، هوای بهتر مورد نیاز باشد، بهتر است که برای اطمینان از اختلاط خوب هوا، از دمنده و جریان خطی استفاده کرد. اما دمنده ها باید از نظر اندازه و تعداد، طوری انتخاب شوند که اختلاط خوب و وضعیت گردش هوای خوبی را ایجاد کنند.

اگر روش دامپ انتخاب شود، فیلترها بایستی ترجیحا در همه جا به طور یکسان توزیع شوند. شاید هم گروه کردن فیلترها برای تمیز نگه داشتن یک ناحیه ویژه، یک مزیت به حساب آید. اما در هم گروه کردن فیلترها این نکته باید یادآوری شود که استاندارد یک اتاق تمیز بر اساس آلوده ترین قسمت آن تعیین می شود و این ممکن است باعث تعیین کلاس پایینتر برای آنجا شود. یک تکنیک در اتاق های تمیز این است که کانال های خروجی هوا در روی دیوارها و نزدیک به سطح زمین نصب شوند با این استدلال که قرار گرفتن اگزوست های هوا در ارتفاع بالا، باعث می شود که هوا در اتاق گردش کمتری داشته باشد و نتواند اتاق را به خوبی جاروب کند. این پدیده در سیستم جریان تک سویه؛ یعنی در حرکت خطی هوا اتفاق می افتد. اما در اتاق های تمیز دارای جریان متلاطم، زمانی که از دمنده استفاده می شود، جریان هوا از سمت فیلترها به سمت اتاق تک سویی تر شده و به احتمال بیشتر از راه میانبر به سمت خروجی هوا حرکت می کند. در صورت استفاده از دمنده، ممکن است محل تعبیه اگزوست هوا تابع منطق خاصی نباشد، در این حالت نصب اگزوست های هوا در ارتفاع کم مزیتی نخواهد داشت.

منبع : کتاب تکنولوژی اتاق های تمیز

تالیف : پروفسور وایت

مترجم : رضا خشکرود منصوری (واحد علمی شرکت داروسازی دانا)

بازخوردها