طراحی سیستم های تهویه مطبوع در اتاق تمیز

هدف از تهویه مطبوع اتاق تمیز، تامین جریان هوا در حجم کافی و پاکیزگی فضا برای حمایت از درجه پاک بودن اتاق است. هوا جهت جلوگیری از رکود و تجمع ذرات به یک اتاق تمیز دمیده می شود. همچنین باید مطابق با درجه حرارت و رطوبت اتاق تمیز باشد علاوه بر این، مقدار هوای جبرانی کافی باید برای حفظ فشار مشخص شده مثبت، تامین شود.

برای ساده سازی ارائه، اتاق های تمیز به سه سطح کلی از پاکیزگی تقسیم می شوند:

1- سطح بالا

2- سطح متوسط

3- ​​سطح پائین

جریان هوا در اتاق تمیز

جریان طراحی هوای فیلتر شده از طریق اتاق تمیز بیشتر در اتاق های تمیز سطح بالا است و با کاهش نیاز به پاکیزگی سطح فضا کاهش می یابد. جریان هوا معمولا با میانگین سرعت هوا در داخل اتاق یا به عنوان تغییر میزان هوا در هر ساعت مشخص می شود. میانگین سرعت هوای اتاق به طور معمول هنگامی که فیلتراسیون سقف اتاق کامل نصب شود، لحاظ می گردد. سال ها، برای تعیین سرعت جریان هوا در اتاق های تمیز، مقدار fpm (0.46 m / s) ± 20٪ 90 استفاده شده است. این بر اساس طراحی اولین اتاقهای تمیز ساخته شده برای حمایت از برنامه فضایی در دهه 1960 و 1970 بود. در سال های اخیر، شرکت ها، طراحی ها را با سرعت پایین آزمایش کرده اند و مشخص شد که سرعت سرعت جریان هوا از 70 الی 100  ( fpm (0.35~0.51 m/s) ± 20٪  ) بسته به فعالیت ها و تجهیزات داخل اتاق، می تواند موفقیت آمیز باشد، مقادیر بالاتری در اتاق هایی با میزان فعالیت های پرسنلی یا تجهیزات فرایند تولید ذرات استفاده می شود. مقدار پایین تر در اتاق هایی با ماندگاری و پرسنل کمتر، و یا تجهیزات با پتانسیل تولید ذرات کمتر استفاده می شود. اغلب طراحان آگاه، با تجربه گسترده در اتاق تمیز مقدار پایین محدوده سرعت هوا را مشخص می کنند اصلا میانگین سرعت متوسط ​​یا نرخ تغییر هوا پذیرفته شده خاصی توسط صنعت برای طبقه بندی مشخص شده اتاق تمیز وجود ندارد. در این عبارت تنها یک استثناء ، توسط FDA سرعت fpm (0.46 ± 0.10 m / s)  90 ± 20 است، برای مناطق پر کننده استریل مهم دارویی مشخص شده است. تغییرات میزان هوا در هر ساعت، بیشتر در اتاق های تمیز سطح متوسط و پائین، گسترده تر است. اتاق های تمیز سطح متوسط ​​معمولا با میزان تغییر سرعت هوا در ساعت، بین 30 تا 160 مرتبه طراحی شده اند، در حالی که اتاق های تمیز با سطح کمتر دارای نرخ تغییرات هوا در ساعت تا 20 می باشند. طراح این میزان را بر اساس تجربه و روند درک پتانسیل ذرات فضا، ارزیابی می کند. این روند در سال های اخیر به سمت کاهش میزان جریان هوا بوده است.

موسسه علوم و تکنولوژی محیط زیست نشریه (IEST-CC-RP.012.1)  12شامل جدول با طیف وسیعی از نرخ جریان هوا را توصیه می کند و برای هر کلاس فضای تمیز، اخیرا ISO 14644-1 قسمت چهارم منتشر شده است. جدول 1 این مقادیر را نشان می دهد. هر دو اسناد اجماعی هستند که نظرات طراحان، سازندگان و کاربران اتاق تمیز را به ارمغان می آورد تا ارقام را که در طی سال ها کار می کنند، به دست آورند.

ترجمه تخصصی و ویرایش : گروه مهندسین پوران مهر سپنتا

بازخوردها