اتاق های تمیز دارای سیستم گردش هوای متلاطم

اصول گردش هوا در اتاق های تمیز دارای سیستم گردش هوای متلاطم، مشابه همان سیستمی است که در اتاق های معمولی حاوی تحویه هوا؛ مثل دفاتر و فروشگاه ها وجود دارد. شکل هندسی یک اتاق تمیز دارای گردش هوای از نوع متلاطم را نشان می دهد.

در این کتاب، این نوع از اتاق های تمیز در اصطلاح اتاق تمیز با گردش هوای متلاطم نامیده شده است، زیرا که هوا در این اتاق ها به صورت بی نظم و متلاطم حرکت می کند. این عامل (این نوع اتاق تمیز) را از اتاق تمیز با جریان تک سویه که در آن هوا از فیلترهای تعبیه شده در سراسر سقف و یا دیوار وارد شده و در عرض اتاق به صورت تک سویه جریان پیدا می کند، متمایز می کند. یک اتاق با جریان هوای متلاطم در اصطلاح، اتاق تمیز حاوی جریان غیر تک سویه نیز نامیده می شود، اما این اصطلاح، جریان هوا را به خوبی توصیف نمی کند.

طراحی یک اتاق تمیز دارای جریان متلاطم از جهاتی با طراحی یک اتاق معمولی دارای تهویه هوا، متفاوت است که در ادامه به آنها اشاره

می کنیم:

حجم هوای ورودی، بسیار بیشتر است

فیلترهای با کارایی بالا به کار برده می شوند، که در محل ورود هوا تعبیه می شوند

حرکت هوا در اتاق تمیز به زدودن آلودگی ها کمک می کند

فشار داخل اتاق زیاد است، به نحوی که جریان هوا به سمت بیرون و نواحی مجاور آلوده تر می باشد

مصالح ساختمانی مورد استفاده، از استاندارد بالایی برخوردار هستند

در پست های آتی ، مشخصات اتاق تمیز دارای تهویه متلاطم با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

 

منبع : کتاب تکنولوژی اتاق های تمیز

تالیف : پروفسور وایت

مترجم : رضا خشکرود منصوری (واحد علمی شرکت داروسازی دانا)

 

 

بازخوردها