تقسیم بندی انواع انبارها بر اساس نوع کالا ها

از نظر نوع کالاهائی که در انبار نگهداری می ‏شوند آنها را باید به صورت زیر تقسیم بندی و تفکیک نمود :
- انبار کالاها (انبار مواد اولیه، انبار مواد بسته بندی، انبار محصول تمام شده)
- انبار مواد قابل اشتعال و انفجار
- انبار کالاهای فاسد شدنی
- انبار مواد شیمیایی
- انبار مواد مخدر
- انبار مواد فله ای


تقسیم بندی انواع انبارها بر اساس طراحی و ساختمان

- انبار پوشیده :

انبارهایی که دارای سقف ،دیوار ، در و دارای وسایل ایمنی و اطفای حریق کامل است که عمدتا بصورت ”سوله ” می باشد.


- انبار سر پوشیده :

انبارهایی که اطراف آن باز است  و فاقد دیوار و حفاظ جانبی است . این انبار به صورت باراندازمی باشد و فقط دارای سقف و سکو هستند.


- انبار با فضای باز:

بصورت محوطه باز است که معمولا برای نگهداری ماشین آلات بکار می رود.


- انبارهای چهار دیواری بدون سقف:

این انبار برای نگهداری کالاهایی که می خواهند در دید مراجعه کنندگان قرار نگیرند .

منبع : 

دوره ی  GSP&GDP   ( روش بهینه انبارداری و توزیع )

مدرس : سرکار خانم دکتر فروغ سرائی

بازخوردها