انواع ماسک در اتاق تمیز

قطرات بزاق انسان به هنگام عطسه و سرفه و حتی صحبت کردن به محیط بیرون منتشر می شنود.

این قطرات حاوی انواع باکتری ها می باشد. بطوری که در یک عطسه تعداد ذرات غیر زنده حدود 1 میلیون ذره و ذرات حامل باکتری حدود 39 هزار عدد می باشد.

بر اساس این گفته ها مواردی همچون عطسه و سرفه و صحبت کردن منجر به ایجاد آلودگی در اتاق تمیز می گردند.

جهت جلوگیری از انتشار آن ذرات به محیط اتاق تمیز بهترین و مناسب ترین راه استفاده از ماسک می باشد.

ماسک ها در اتاق تمیز انواع مختلفی دارند . در کلیه ماسک ها در قسمت جلوی بینی و دهان از موادی استفاده شده است که حالت فیلتراسیون داردکه هدف آن جلوگیری از ورود ذرات به اتاق تمیز است .

معمول ترین نوع ماسک ، نوع جراحی است که این نمونه ماسک یک بار مصرف است که از نوعی پارچه خاص است و فقط یکبار باید مورد استفاده قرار گیرد.

نوع دیگر ماسک از نوع روبندی است. این ماسک ها می توانند درون کلاه قرار بگیرند و یا درخود کلاه مخصوص اتاق تمیز تعبیه شوند.این ماسکها نیز باید به گونه ای جای گذاری شوند که بطور کارامد جلوی انتشار ذرات را بگیرند .

در ماسک معمولی  و ماسک های روبندی استفاده از عینک بطور همزمان، از انتقال ذرات پوست و ابرو و مژه به اتاق تمیز جلوگیری می کند .

نوع دیگر ماسک از نوع محافظهای دارای اگزاست است .این نوع ماسک ها بصورت برقی هستند . خروجی این ماسک به یک سیستم فیلتراسیون مجهز است تا آلودگی به فضای اتاق تمیز منتقل نشود .

برگرفته از دوره اتاق تمیز در صنعت داروسازی

خانم دکتر فروغ سرائی

بازخوردها