پوشش ویژه اتاق تمیز

 

پوشش ویژه اتاق تمیز


Cleanroom Clothing


علی اصغر صفری فرد


انتشارات افروز: مقابل در اصلی دانشگاه تهران، نبش فخر رازی، پلاک 85، طبقه اول واحد 1


تلفن: 66468855- فاکس: 66494143- همراه: 09351022932

بازخوردها