عملیات صحیح انبارداری محصولات دارویی (GSP)

 

عملیات صحیح انبارداری محصولات دارویی (GSP)

 

Guide to Good Storage Practices for Pharmaceuticals


علی اصغر صفری فرد


انتشارات افروز: تهران، مقابل در اصلی دانشگاه تهران، نبش فخر رازی، پلاک 85، طبقه اول، واحد1


تلفن: 66468855- فاکس: 66494143- همراه: 09351022932

بازخوردها