اصول بهینه تولید (GMP) برای محصولات دارویی حاوی مواد خطرناک

 

اصول بهینه تولید (GMP) برای محصولات دارویی حاوی مواد خطرناک


Good Manufacturing Practicesfor pharmaceutical products containing hazardous substances


علی اصغر صفری فرد


انتشارات افروز: تهران، مقابل در اصلی دانشگاه تهران، نبش فخر رازی، پلاک 85، طبقه اول، واحد1


تلفن: 66468855- فاکس: 66494143- همراه: 09351022932

بازخوردها