دوره مدیریت کنترل کیفی میکروبی در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی (MQM)

با همکاری موسسه آموزشی بینا کاوشگران راستین آپادانا

نام دوره :

دوره مدیریت کنترل کیفی میکروبی در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی (MQM)

.

.

.

مدرس دوره : خانم دکتر سرائی

با مدرک دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مشاور و مدرس در صنعت داروسازی و صنایع وابسته (گیاهی، آرایشی و بهداشتی)

 .

.

نوع دوره : درون سازمانی

محل برگزاری دوره : موسسه آموزشی بینا کاوشگران راستین آپادانا

 تاریخ برگزاری دوره : 1395/09/03 و 1395/09/04

بازخوردها