دوره مدیریت کنترل کیفی میکروبی MQM در صنایع غذایی
با همکاری موسسه آموزشی ره آوران آفاق صنعت

نام دوره :

دوره مدیریت کنترل کیفی میکروبی MQM در صنایع غذایی

.

.

.

مدرس دوره : خانم دکتر سرائی

با مدرک دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مشاور و مدرس در صنعت داروسازی و صنایع وابسته (گیاهی، آرایشی و بهداشتی)

 .

.

.

نوع دوره : درون سازمانی

محل برگزاری دوره : موسسه آموزشی ره آوران آفاق صنعت

 تاریخ برگزاری دوره : 1395/08/05 و 1395/08/06

بازخوردها