کنترل کیفی انواع مواد آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده سطوح و مواد آنتی سپتیک در صنایع دارویی
با همکاری موسسه آموزشی ره آوران آفاق صنعت

نام دوره :

کنترل کیفی انواع مواد آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده سطوح و مواد آنتی سپتیک در صنایع دارویی

.

.

.

مدرس دوره : خانم دکتر سرائی

با مدرک دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مشاور و مدرس در صنعت داروسازی و صنایع وابسته (گیاهی، آرایشی و بهداشتی)

 .

.

.

نوع دوره : درون سازمانی

محل برگزاری دوره : موسسه آموزشی ره آوران آفاق صنعت

 تاریخ برگزاری دوره : 1395/09/17

بازخوردها