ویژه صنعت داروسازی (مواد اولیه ها، آرایشی و بهداشتی، گیاهی و پر خطر)
با همکاری موسسه آموزشی افق فارمد

 

نام دوره :

دوره ی مدیریت کیفیت میکروبی (MQM)

 .

.

مدرس دوره : خانم دکتر سرائی

با مدرک دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مشاور و مدرس در صنعت داروسازی و صنایع وابسته (گیاهی، آرایشی و بهداشتی)

 .

.

.

نوع دوره : درون سازمانی

محل برگزاری دوره : موسسه آموزشی افق فارمد

 تاریخ برگزاری دوره : 1395/11/14

بازخوردها