Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز و نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

نتایج استفاده از منابع ژئوترمال

نتایج استفاده از منابع ژئوترمال

نتايج

انرژي ژئوترمال در صورت بهره برداري صحيح مي تواند نقش مهمي را در موازنه انرژي بسياري از كشورها ايفا نمايد. بويژه منابع كوچك ژئوترمال مي توانند ما را در رفع معضلات متعدد محلي و رشد استانداردهاي زندگي جوامع كوچك و مجزا ياري دهند.

پيش از همه لازم است براين نكته تاكيد كنيم كه منابع ژئوترمال (يعني آن بخش ا ز حرارت زمين كه توسط بشر قابل استخراج است) ، بر خلاف عقايد رايج، تجديد پذير نمي باشند بهره برداري تقريباًَ مداوم از اين منابع باعث وقوع فرآيند هاي فيزيكي و شيميايي خاصي در اعماق زمين مي شود كه در كنار فرآيندهاي طبيعي موجود باعث تهي شدن منابع خواهند شد از اينرو به منظور پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار، آنچه از اهميت فراواني برخوردار است، اين است كه با مدل سازي سيستم ژئوترمال، شروع به جمع آوري اطلاعاتي نماييم كه با تكه  بر آنها بتوان حدس زد  تا چه زمان مي توان بهره برداري از منابع موجود ادامه داد. هر چه منابع و سرمايه مالي مورد نياز آنها كوچكتر باشد مدل سازي آنها ساده تر خواهد بود اين تخمين اوليه و برنامه ريزي متناسب با آن براي توسعه منابع ژئوترمال بايد اين تضمين را ايجاد كنند كه در صورت صرف بودجه هاي كلان براي امور تحقيقاتي، عمليات اكتشافي و ساخت واحدهاي بهره برداري، پس از مدتي شاهد بازگشت سرمايه اوليه خواهيم بود.حتي در ساده ترين حالت كه قطعاًَ يكي از نادرترين آنها نيز به شمار مي رود يعني بهره برداري از سيالات گرمي كه بطور طبيعي در سطح زمين پديدار مي شوند (مانند چشمه هاي آب داغ) و نيازي به حفر چاه يا استفاده از پمپهاي عمقي براي استخراج آنها نيست، بايد ابتدا تحقيقات جامعي بر روي كيفيت سيال و شرايط هيدرولوژيكي محيط اطراف به عمل آورد. آبي كه از خود علائم حاوي از رسوب گذاري يا خورندگي بروز دهد، پس ازگذشت مدت زمان بسيار كوتاهي باعث ايجاد معضلات متعدد در واحد بهره برداري خواهد شد؛ همچنين استخراج مقادير فراواني ا ز آبهاي زيرزميني يا هر فعاليت ديگري كه شرايط هيدرولوژيكي منطقه را دگرگون سازد، مي تواند باعث تغيير خصوصيات منبع شده و حتي در نهايت به تخليه كامل آن بيانجامد.

مهندسي واحدهاي ژئوترمال و مهندسي مواد مورد استفاده درساخت آنها غالباًَ پر هزينه تر از سيستمهاي است كه از سوختهاي تجاري رايج به عنوان منبع انرژي خود استفاده مي كنند. بطور مشابه مي توان گفت كه هزينه تعمير و نگهداري واحد هاي ژئوترمال نيز در سطح بالاتري قرار دارد تبعات زيست محيطي انرژي ژئوترمال، بويژه منابع كوچك ژئوترمال، را مي توان در حد نسبتاًَ قابل قبولي پايين نگهداشت و معمولاًَ زيان اين منابع كمتر از ساير منابع انرژي است با اين وجود نمي توان اثرات مخرب اين انرژي را به طور كلي ناديده انگاشت. حذف يا كاهش تبعات اين انرژي غالباًَ نيازمند انجام عملياات پر هزينه و نصب تجهيزات جانبي است.

تمامي اين موارد (نياز به انجام ارزيابي هاي دقيق هزينه بالاتر ساخت، تعمير و نگهداري واحدهاي بهره برداري ژئوترمال در مقاسه با ساير انواع  سيستمها و همچنين نوع تبعات زيست محيطي اينگونه واحدها) و ساير مواردي كه تا كنون مورد بحث و بررسي قرا ر داده شدند، مي توانند موازنه انرژي را به ضرر منابع ژئوترمال و به  سود ساير منابع انرژي تغيير دهند با اينحال مي توان با تدوين يك برنامه اصولي و اتخاذ تصميماتي عملي و راهگشا كه اساس آن بر اطلاعات دقيق و توصيه هاي حكيمانه خبرگان فن ژئوترمال استوار باشد، تاثير اين عوامل را بر انتخاب نهايي خود كاهش داد. البته به سختي مي توان يك زمين شناس، يك مهندس يا تيمي از مشاورين را يافت كه به ناتواني خود درطراحي و اجراي يك پروژه ژئوترمال اذعان داشته باشند. با اينحال، اكتشاف و استخراج منابع ژئوترمال عملاًَ با مسائل و معضلات خاصي همراه است كه تنها با استفاده از دانش فني لازم و بهره مندي از تجربيات طولاني مي توان آنها را پيش بيني نموده و در نهايت بر آنها فائق آمد. عوامل متعدد وجود دارند که بايد پيش از اقدام به راه اندازي يك سيستم ژئوترمال و تنظيم  يك برنامه اكتشافي و استخراجي، آنها را مدنظر قرار داد، كه برخي از آنها به شرح زير مي باشند :

١- انرژي ژئوترمال، يك انرژي ملي است كه در صورت بهره برداري مناسب از منابع آن مي توان كاهش واردات سوختهاي رايج وگرانقيمت يا، بالعكس، افزايش صادرات اين قبيل سوختها را شاهد بود.

٢- در برخي نواحي خاص و در بعضي شرايط حاد ممكن است انرژي ژئوترمال به عنوان تنها منبع انرژي موجود در منطقه مطرح باشد.

٣- اين سوخت بر خلاف سوختهاي رايج به خودي خود، رايگان است و هيچ پولي بابت خريد آن پرداخت نمي شود.

نظرات