Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

روش های اتصال سیستم های فتوولتاییک

روش های اتصال سیستم های فتوولتاییک

روش های استفاده از سیستم های فتوولتاییک یا PV :

همانطور که میدانیم سیستم های خورشیدی فتوولتائیک به دو صورت کلی زیر طراحی و اجرا می شوند :

1- مجزا از شبکه

2- متصل به شبکه

سیستم مجزا از شبکه

در این سیستم از باتری هایی جهت ذخیره انرژی برای زمانی که خورشید نمی تابد، استفاده می شود. این سیستم از برق شبکه استفاده نمی کند. به سیستم های مجزا از شبکه، "سیستم مستقل" می گویند. اگرچه این اصطلاح برای خانه های متصل به شبکهﻯ برق در صورتی که سیستم PV کاملا مجزا از شبکه برق باشد نیز به کار می رود. در سیستم های جدا از شبکه صفحات خورشیدی به شارژکنترلر متصل میشوند و حداکثر ولتاژ کارکرد شارژکنترلرهای 48 ولت pwm بطور تقریب 60 ولت dc می باشد. اینورتر و شارژ کنترلر سیستم های جدا از شبکه در ولتاژ های 12, 24, 36 و 48 طراحی و تولید و در بازار موجود می باشند.

سیستم متصل به شبکه

در این سیستم از برق شبکه سراسری در مواقع مورد نیاز استفاده می شود و برق اضافی تولیدی از سیستم فتوولتائیک نیز به شبکه تزریق می شود. این مجموعه،سیستم "موازی" با شبکه برق نامیده می شود. در این سیستم نیز می توان از باتری به عنوان پشتیبان در مواقع خاموشی شبکهﻯ سراسری برق استفاده نمود. متأسفانه هنوز زمینه و ساز وکارهای استفاده از سیستم PV متصل به شبکه با قابلیت تزریق برق تولیدی اضافی به شبکهﻯ سراسری، در ایران فراهم نشده است. در سیستم های متصل به شبکه صفحات خورشیدی بطور مستقیم به اینورتر وصل میشود و بازه ولتاژ کارکرد این اینورترها معمولا بین 150 الی 850 ولت dc است.

بلوک دیاگرام سیستم فتوولتاییک بدون باتری پشتیبان

بلوک دیاگرام سیستم فتوولتاییک با باتری پشتیبان

نظرات