Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز و نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

تجهيزات جانبی نيروگاههای زمين گرمايی (ژئوترمال)

تجهيزات جانبی نيروگاههای زمين گرمايی (ژئوترمال)

تجهيزات جانبی نيروگاههای زمين گرمايی

اين  تجهيزات عبارتند از: شيرآلات سرچاهي، جدا كننده، صدا خفه كن، تجهيزات ايمني، سيستم انتقال سيال و تاسيسات تزريق آب به مخزن زمين گرمايي

 

شير آلات سرچاهي

وظيفه اين تجهيزات كه در بالاي چاه زمين گرمايي نصب مي شوند. كنترل فشار و دبی سیال و تثبيت كردن لوله توليد سيال زمين گرمايي (جلوگيري از ارتعاش لوله) است. علاوه بر اين در هنگام تعمير چاه يا نيروگاه به كمك آنها مي توان جريان سيال را متوقف يا به مسير ديگري منحرف كرد. شير آلات سرچاهي كه در چاه هاي زمين گرمايي مورد استفاده قرار می گيرند. بسيار شبيهه انواعي است كه در چاههاي استخراج نفت و گاز بكار مي روند، اين تاسيسات شامل سرلوله ، بازوهاي نگهدارنده لوله، ماسورة انبساطي، شيرهاي اصلي، سه راهي جريان و اتصالات هستند.

جدا كننده

بيشتر مخازن زمين گرمايي كه مي توانند برق توليد كنند از انواع مخازن با ذخيره آب بالنده هستند به اين  معني كه قسمت اعظم سيال توليدي آب داغ است. بنابراين براي تفكيك بخار چاه از آب داغ  دستگاه جدا كننده مورد استفاده قرار مي گيرد، سپس بخار حاصل براي توليد برق به توربين هدايت شده و خروجي از جدا كننده به سوي دستگاههاي ترزيق آب به مخزن منتقل مي شود. در بيشتر جدا كننده ها اين جدا شدن با استفاده از نيروي گريز از مركز يا نيروي ثقل انجام مي شود.

صدا خفه كن

اين دستگاه به منظور از بين بردن صداهاي ناهنجار ناشي از خروجي سيال چاه بكار مي رود وقتي كه سيال يك چاه به هوا را رها مي شود صداي ناشي از خروج اين سيال، به حدي آزار دهنده است كه حتي مي تواند موجب ناشنوايي افرادي شود كه به طور دايم در نزديكي چاههاي كار مي كنند شود.هنگامي كه كل سيال يك چاه از طريق شيرآلات سرچاهي تخليه مي شود ، حجم بسيار زيادي از آب داغ بخار به هوا رها مي شود. اگر اين مقدار سيال بدون استفاده از صدا خفه كن به هوا رها شود، صداي فوق العاده گوش خراشي توليد خواهد كرد. بنابراين وجود صدا خفه كن ها همواره (چه زماني كه چاههاي در حال بهره برداري هستند و چه زماني كه سيال آنها به هوارها مي شود ) در ميدانهاي زمين گرمايي ضروري است درشكل زير طرح برش خوردة  يك صدا  خفه كن دو قلوي سيلكوني مشاهد مي گرد.

 

 

 

تجهيزات ايمني

وظيفه اصلي اين تجهيزات، تنظيم مداوم فشار چاه است، به اين ترتيب كه اگر به هر علتي فشار چاه افزايش يابد، اين تجهيزات فعال شده و سيال چاه از طريق آنها خارج مي شود. بنابراين با بكارگيري اين وسايل صدمه ديدن ساير تاسيسات نيروگاهي مانند سيستمهاي لوله كشي، شير آلات نيروگاهي و ...... جلوگيري مي شود. رايج ترين تجهيزات ايمني در نيروگاههاي زمين گرمايي شيرهاي اطمينان، ديسكهاي انفجاري و شيرهاي گوي دار هستند

 سيستم انتقال سيال زمين گرمايي

انتقال سيال داغ از چاه به سمت نيروگاه بر عهدة اين سيستم است. اجزاي اصلي اين سيستم، لولة هاي انتقال بخار و آب داغ است . لوله هاي انتقال بخار به انواع لوله هاي اصلی و فرعی تقسيم مي شوند.لوله هاي فرعي، بخار را از سر چاه به لولة اصلي منتقل مي كنند، بنابراين لوله هاي اصلي، كل بخار ميدان زمين گرمايي را به نيروگاه منتقل مي كنند.قطر   لوله هاي اصلي و فرعي بر حسب و دبي چاه متفاوت است. براي جلوگيري از ايجاد پديدة شوك حرارتي در لوله ها (ناشي از انقباض و انبساط حرارتي) از روشهايي استفاده مي شود كه عبارتند از: زيگزاگ كردن لوله ها، خم كردن لوله ها در سطح قائم و انحناء دار كردن لوله ها

لوله ها  در سطح افق

لوله هاي انتقال آب داغ يكي ديگر از اجزاء سيستم انتقال سیال هستند. امروزه در نيروگاههاي زمين گرمايي داراي سيكل دو مداره از آب داغ براي توليد برق استفاده مي شود. سيستم انتقال آب داغ با سيستم انتقال بخار تفاوت دارد. از جمله مشكلات انتقال آب داغ مسالة جوشش آن در لوله ها است زيرا بخار توليد شده بر اثر جوشش ممكن است لوله را منفجر كند البته با پمپاژ مي توان از جوشش آن در مسير انتقال جلوگيري كرد .به اين ترتيب كه فشار اعمال شده به سيال بر فشار بخار غلبه كرده و دماسنج جوشش آب داغ مي شود

عايق بندي لوله هاي انتقال بخار آب داغ

بخار و آب داغ در طول مسير انتقال خود از سر چاه نيروگاه، بخشي از حرارت خود را از دست مي دهند بنابراين به منظور جلوگيري از اتلاف حرارت، لوله ها، مخازن و ساير تاسيسات مربوط از نيروگاههاي زمين گرمايي به وسيلة مواد عايق پوشش داده مي شوند. معمولاًَ براي عايق بندي لوله ها از منگنز و نوعي كاني رسي به  بنام  ورميكوليت استفاده مي شود. در ميادين حاوي بخار خشك، عايق بندي لوله ها بايد به نحوي باشد كه حرارت بخار بسيار گرم خروجي از چاه درحين انتقال به حد نقطة چگالش نرسد. از سوي ديگر  اگر لوله هاي آب داغ نير به بهمترين وجهه ممكن عايق بندي شوند، ميزان افت حرارت، بسيار كمتر از يك درجه سانتي گراد به ازاء هر كيلو متر طول لوله خواهد بود.

تاسيسات تزريق آب به مخزن

در ميدانهاي زمين گرمايي، تمام يا بخش عمده اي سيال خروجي چاه به صورت آب مجدداًَ به درون مخزن تزريق مي شود. در غير اينصورت پس از گذشت مدت زماني نسبتاًَ كوتاه از آغاز برداشت مخزن تمامي سيال موجود در آن تخليه شده و از آنجا كه در اين زمان كوتاه، بارشهاي جوي و آبهاي نفوذي، قادر به تغذيه مجدد مخزن نيستند، مخزن از سيال تهي شده و فشار و دبي آن كاهش مي بايد، تجهيزاتي كه براي تزريق آب بكار مي روند، عبارتند از سيستم لوكشي آب تزريق  مخزن جمع آوري آب تزريقي و پمپها

در شكل زير طرح كلي مسير انتقال آبهاي مازاد يك نيروگاه زمين گرمايي مشاهده مي گردد.

باید توجه داشت ابعاد، حجم، نوع و ساير مشخصات فيزيكي اين تاسيسات تابع ميزان سيال است كه از چاههاي توليدي به دست مي آيد. همچنين اشاره مي گردد، علاوه بر تاسيسات اشاره شده در نيروگاههاي زمين گرمايي سيستمهاي جانبي ديگري ( مانند اجكتورها، برجهاي خنك كننده و ...) نير وجود دارند، كه چون تفاوت چنداني از نظر نوع و مكانيسم كار با انوع مشابه در نيروگاههاي متعارف ندارد از ذكر آنها در اين پروژه صرف نظر شده است، اما اشاره نكردن به آنها دليل وجود نداشتن آنها در نيروگاههاي زمين گرمايي نيست 

نظرات