Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

بهره برداری از منابع ژئوترمال

بهره برداری از منابع ژئوترمال

 

بهره برداری از منابع ژئوترمال

 توليد برق مهمترين شكل بهره برداري از منابع ژئوترمال دما – بالا (C º١٥٠ >) به شمار مي رود. منابع دما متوسط و دما پايين (C º١٥٠ < ) كه منابع كوچك ژئوترمال را نيز شامل مي شوند براي انواع گوناگوني از كاربردها مناسب به نظر مي رسند نمودار كلاسيك ليندال (شكل زیر) که معرف انواع كاربردهاي سيالات ژئوترمال در دماهاي مختلف مي باشد هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقي است، اگرچه بايد توليد برق در نيروگاه هاي سيكل دو سياله را نيز به محدوده، دمايي بالاتر ا ز C º ٨٥ در اين نمودار افزود، محدوده دمايي پايين تر از C º ٢٠ نيز فقط در شرايط خاصي يا به واسطه استفاده از پمپ های حرارتی به اين نمودار افزود مي شود نمودار ليندال بر دو جنبه مهم بهره برداري از منابع ژئوترمال تاكيد دارد:

الف) با استفاده از كاربرد آبشاری و تركيبي مي توان قابليت اجرای پروژه های ژئوترمال را تا حدود زيادي افزايش داد.

ب) دماي منبع مي تواند ما را در انتخاب كاربردهاي مورد نظر با محدوديت مواجه سازد

با اينحال طرحهاي مربوط در زمينه فرآيندهاي حرارتي را مي توان در برخي از موارد براي استفاده از سيالات ژئوترمال مورد بازنگري قرارداد.

نمودارليندال

كاربرد های حرارتی مستقيم (مصارف غير الكتريكي)

 كاربردهاي حرارتي مستقيم يكي از قديمي ترين، متنوع ترين و متداول ترين روشهاي بهره برداري ازانرژي ژئوترمال به شمار مي ود كه رايج ترين آنها عبارتند از:

١- گرمايش محيطی و منطقه ای (Residential and District Hwating)

٢- كاربرد های كشاورزی (Agricalture uses)

3_ آبزی پروری (Aquacalture)

4_ كاربردهای صنعتی (Industrial uses)

برای بررسی هر کدام از کاربردهای فوق ، لطفا بر روی آنها کلیک نمایید.

نظرات