Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز و نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

روش های کنترل کاویتاسیون در نیروگاه آبی

روش های کنترل کاویتاسیون در نیروگاه آبی

 کنترل کاویتاسیون

راه های متعددی برای کنترل کاویتاسیون وجود دارد ، و لیکن موثرترین روش ، این است که سیستم توربین به گونه ای طراحی و انتخاب شود که ضریب کاویتاسیون  ( و یا سرعت ) از حد مجاز تجاوز ننماید. البته انجام این عمل بستگی به  هزینه های احداث نیز خواهد داشت.

  به عنوان مثال ، ممکن است لازم باشد تا سیستم توربین ، خیلی پایین تر از سطح پایین دست آب قرار گیرد. در این  صورت ، هزینه ی خاک برداری ، بتن ریزی و ... به هزینه های احداث سد اضافه می شود . از این رو در بعضی مواقع ، وجود مقداری کاویتاسیون و در عوض ، انتخاب توربینی با بدنه ی محکم تر در مقابل فرسایش ، می تواند از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

در بسیاری از موارد یک لایه ی مقاوم در مقابله با کاویتاسیون ، بر روی فلز اصلی جوش داده می شود . موقعیت ، محل و وسعت این نواحی ( که نیاز به پوشانده شدن توسط این لایه را دارد ) ، از طریق ساخت مدل و انجام آزمایش های تجربی بر روی آن به دست می آید. تقریباً تمام توربین های صنعتی ، پدیده ی کاویتاسیون را تا حدودی تجربه می کنند و قسمت هایی که در اثر کاویتاسیون فرسوده می شوند ، به کمک جوشکاری مجدداً پر و بازسازی می گردند.

 در برخی موارد ، با قرار دادن زوائد و فین های اضافی بر روی پره های توربین ، سعی می شود تا اثر کاویتاسیون به حداقل برسد.

در روش غیر مستقیم کنترل کاویتاسیون ، می توان با تعیین محدوده ی تغییرات سرعت توربین ، اثرات کاویتاسیون را کنترل نمود.

افزایش سرعت محور توربین ، موجب کاهش قطر پره ها در طراحی می شود و در نتیجه سرعت آب در حین عبور از پره ها نیز زیاد می گردد. لذا در این حالت ، احتمال وقوع کاویتاسیون نیز افزایش می یابد. به منظور خنثی نمودن این اثر ، توربین نیروگاه  را در زیر ارتفاع پایین دست آب سد قرار می دهند. از این لحاظ ، انتخاب یک مجموعه ی مناسب توربین برای نیروگاه ، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

نظرات