Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز و نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

لیست استانداردهای ملی ایران

لیست استانداردهای ملی ایران

 لیست استانداردهای ملی ایران

ردیف عنوان شماره استاندارد ملی
1 دام های كشتاری - روش قضاوت بهداشتی روی لاشه و اعضاء در بازرسی پس از كشتار 496
2 دامهای كشتاری - روش استاندارد برای بازرسی لاشه (بازرسی پس از كشتار) 531
3 مواد غذایی - آیین كار اصول كلی بهداشتی واحدهای تولیدی 1836
4 اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 2056
5 مواد غذایی - مقررات بهداشتی مراكز فروش-آئین کار 2082
6 مواد غذایی - مقررات بهداشتی چلوكبابی ها، رستورانها، تریاها(مراکز عرضه) 2083
7 غذاي كمكي كودكان و شيرخواران - ايين كار شرايط بهداشتي واحدهاي توليدكننده 2085
8 میکروبیولوژی - شناسایی و شمارش کلستریدیوم پرفرانژانس (ولشای) و كلستریدیوم - های احیاكننده سولفیت در مواد غذایی 2197
9 آنزیمهای مجاز خوراكی - ویژگیهای تشخیص خلوص 2200
10 آنزیمهای مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 2200-1
11 آنزیم گلوكوآمیلاز - اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-5
12 آنزیم سلولاز - روش اندازه گیری فعالیت كل آنزیم 2200-6
13 آنزیم پپسین - اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-7
14 مقررات بهداشتی كارگران كارگاههای تولید مواد غذایی 2204
15 افلاتوكسین - روش تعیین غلظت و درجه خلوص محلولهای استاندارد 2707
16 مواد غذایی - روشهای آزمون آفلاتوكسین B و G 2711
17 ویتامین ها در فرآیند مواد غذایی - آیین كار برای حفظ و نگهداری 2969
18 غلات - روش تعیین میزان سیاهك زدگی (روش رسوبی) 3004
19 فرآورده های غذایی بسته بندی شده در بسته های نفوذناپذیر - روش اندازه گیری PH 3195
20 ماكارونی - آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده 3200
21 اسید سیتریك مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3381
22 اسید اسكوربیك مورد مصرف صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3444
23 مقررات عمومی ایمنی و بهداشتی - ماشین آلات تهیه مواد غذایی 3515
24 مقررات ایمنی و بهداشتی - ماشین آلات ماكارونی سازی 3522
25 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی تجهیزات و دستگاههای تهیه بستنی - آیین كار 3536
26 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی وسایل و تجهیزات مربوط به تهیه و حمل و نقل شیرهای تغلیظ 3537
27 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه ماست و بسته بندی آن 3538
28 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه و بسته بندی كره 3539
29 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای پنیر سازی و پنیر به عمل آمده و بسته بندی آن 3540
30 پلی فسفات های سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3571
31 جوجه یك روزه - آیین كار عرضه 3663
32 نوشابه گازدار - آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده 3690
33 صنایع غذایی - تجهیزات و لوازم مورد مصرف - آیین كار بهداشتی 3766
34 صمغ گوار مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3913
35 گوسفند و بز - آیین كار نگهداری پخش و عرضه كله پاچه 4010
36 گوسفند و بز - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری كله و پاچه 4011
37 گوسفند و بز - آیین كار آماده سازی كله و پاچه 4012
38 قارچ دكمه ای خوراكی - آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده 4016
39 گاو - آیین كار آماده سازی کله 4018
40 بازرسی فنی و بهداشتی گوسفند و بز زنده، پیش از كشتار در كشتارگاه - آیین كار 4516
41 بازرسی فنی بهداشتی لاشه گوسفند و بز، پس از كشتار در كشتارگاه - آیین كار 4517
42 صنايع غذائي- سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی (HACCP) - آیین كار 4557
43 گوشت - اصول و شرایط مهر كردن لاشه های گوسفند یا بز و گاو و یا گاومیش 4612
44 گوشت - ویژگی ها و شرایط مهر و استامپ 4613
45 گوشت - آیین كار مهر كردن لاشه های گاو و گاومیش 4614
46 صنایع شیر و فرآورده های آن - آیین كار بهداشتی كارخانجات 4629
47 غذاهای اسیدی و كم اسید - آیین كار بهداشتی تولید و بسته بندی اسیتیك 4774
48 شیره خرما - آیین كار روش و شرایط بهداشتی تولید 5259
49 پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی - آیین كار 5355
50 سترونی غذاهای با اسیدیته پایین - آیین كار 5356
51 مواد غذایی - باقی مانده داروهای دامی - واژه نامه 5591
52 مرغ - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری پای مرغ 5593
53 مواد غذایی - باقیمانده داروهای دامی در ماهی ، شیر ، تخم مرغ و فرآورده های آنها - نمونه برداری جهت كنترل 5658
54 مواد غذایی - باقیمانده داروهای دامی در گوشت قرمز و گوشت ماكیان و فرآورده های آنها - نمونه برداری جهت كنترل 5659
55 غذاهای رژیمی - روش ازمون ویتامین A 5781
56 فرآورده هاي غذاییءکشاورزی و دامی - بیشینه رواداری مایكوتوكسینها 5925
57 مواد غذايي – تعيين آفلاتوكسين گروههاي B,G در مواد غذايي مختلف به وسيلة كروماتوگرافي صفحه نازك و تخليص بوسيلة ستون ايمونوافينيتي - روش آزمون 6696
58 فرآورده های غذایی کشاورزی دامی- مایکوتوکسین B وg - روش آزمون به طريق كروماتوگرافي مايع با كارآيي عالي و خالص سازي با ستون ايمونوافينيتي 6872
59 بادام زميني-از برداشت تا بسته بندي و انبارداري-آئين كار 7704
60 كره پاستورريزه-راهنماي استقرار سيستم تجزيه و تحليل عوامل خطرزا و نقاط كنترل بحراني(HACCP) 7771
61 ادويه و چاشني مورد استفاده در گوشت فرآوري شده-روش تيمار 7939
62 آرد گندم-آئين كار توليد 7992
63 آدامس - ویژگیها 8
64 آنزیم لیپاز - اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-4
65 حلوا ارده - ویژگیها و روش آزمون 2462
66 مواد غذایی و کشاورزی - نمونه برداری برای آزمون آفلاتوكسین 2581
67 مواد غذایی - ژله دسر و ژله فرم دار - ویژگیها و روشهای آزمون 2682
68 ارده - ویژگیها و روش آزمون 2695
69 بسته بندی قوطی های فلزی محتوی مواد غذایی صادراتی - كارتن - ویژگیها و روشهای آزمون 2922
70 بسته بندی آلایش خوراكی - قوطیهای فلزی 2929
71 سلوفان بدون پوشش - ویژگی های و روش های آزمون 2937
72 مواد غذایی سریعا منجمد شده در طی حمل و نقل - آیین كار جابجایی 3037
73 مواد غذایی منجمد - آیین كار اندازه گیری دما 3038
74 مواد غذایی منجمد - آیین كار فرآیند انجماد و عرضه آن 3039
75 فرآورده های غذایی بسته بندی شده در بسته های نفوذناپذیر - روش اندازه گیری PH 3195
76 اسید سوربیك مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3473
77 آنتی اكسیدانهای مجاز خوراكی 3608
78 اسید سیتریک بدست آمده از کاندیدا لیپولی تیکا- روش اندازه گیری جذب اشعه ماوراء بنفش توسط هیدروکربورهای چند هسته ای 3614
79 نیترات سدیم مورد مصرف صنایع غذایی - ویژگی ها و روش های آزمون 3615
80 مواد غذایی - برچسب گذاری - ادعاهای تغذیه ای 4711
81 شیره درخت بنه - آیین کار استحصال جمع آوری و بسته بندی 5428
82 غذاهای رژیمی - روش اندازه گیری مقدار آهن كامل در غذاهای رژیمی 5509
83 قاو وت - ویژگیها و روشهای آزمون 6006
84 فرآورده های غذایی - شناسایی یافتهای غیر مجاز به روش بافت شناختی 6103
85 غذایی رژیمی - روش اندازه گیری ویتامین D 6151
86 مواد غذايي - دسر پاستوريزه و بسته بندي شده - ويژگيهاي مكروبيولوژي 7110
87 حلالهای قابل مصرف در فرآیندهای صنایع غذایی- 1052
88 میكروبیولوژی - شناسایی و جستجوی كلستریدیوم بوتولینوم در مواد غذایی - روش آزمون 2323
89 مواد غذایی و محصولات كشاورزی - تعیین باقیمانده سموم آفت كش كلره، فسفره 2664
90 فرآورده های خوراكی كشاورزی - تعیین مقدار فیبر خام به روش اصلاح شده بوسیله شارژ 3717
91 فرآورده های كشاورزی، خوراكی - اندازه گیری - فیبر خام (روش عمومی) 3961
92 غلات و فرآورده های آن - اندازه گیری آهن جذب اتمی 5339
93 مواد غذايي و خوراك دام ميكروبيولوژي- شمارش اشريشياكلي بتا ـ گلوكورونيداز ـ مثبت ـ روش آزمون قسمت دوم : شمارش پرگنه با استفاده از  5ـ برومو ـ 4 ـ كلرو ـ 3 ـ اندوليل ـ بتا ـ دي ـ گلوكورونيد در 44 درجه سلسيوس 6805
94 ويتامينها - مكمل موادغذايي - اندازه گيري ويتامين A به روش بيناب سنجي(اسپكروفتومتري) - روشهاي آزمون 7149
95 ويتامينها - مكمل موادغذايي - اندازه گيري ويتامين B (ريبوفلاوين) به روش فلوريمتري - روش آزمون 7150
96 حبوبات-عدس - ویژگیها و روشهای آزمون 27
97 حبوبات- لوبیا - ویژگیها و روشهای آزمون 38
98 غلات و فرآورده های آن- جو- ویژگیها و روشهای آزمون 47
99 كنسرو میوه و سبزی - مقررات عمومی 48
100 حبوبات- نخود - ویژگیها و روشهای آزمون 96
101 حبوبات- لپه - ویژگیها و روشهای آزمون 97
102 حبوبات- باقلای خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 98
103 حبوبات- ماش - ویژگیها و روشهای آزمون 99
104 آرد گندم - ویژگیها و روشهای آزمون 103
105 گندم - ویژگیها 104
106 برنج - ویژگیها و روشهای آزمون 127
107 حبوبات و بقولات - طرز تعیین وزن 1000 دانه 172
108 ماكارونی - ویژگیها و روشهای آزمون 213
109 گلوتن گندم- نمونه برداری و روشهای آزمون 1301
110 رشته آشی و پلویی - ویژگیها و روشهای آزمون 2018
111 حبوبات - روش نمونه برداری 2027
112 غلات - روش نمونه برداری 2087
113 آنزیم آلفا آمیلاز - روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-2
114 آنزیم كاتالاز - روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-3
115 نان سوخاری - ویژگیها 2203
116 آرد- افزودنیهای پروتئینی مجاز- ویژگیها 2336
117 آرد جو - ویژگیها 2337
118 نانهای حجیم و نیمه حجیم- ویژگیها و روشهای آزمون 2338
119 سبوس گندم - ویژگیها و روشهای آزمون 2342
120 آرد سویا - ویژگیها 2357
121 آرد سوخاری - ویژگیها 2358
122 آرد، غلات پوست کنده و بلغور آنها- رشته ماکارونی- ویژگیها و روشهای آزمون میکروبیولوژی 2393
123 غلات - آیین كاربرد ضدعفونی 2493
124 گندم پوست كنده - ویژگیها و روشهای آزمون 2523
125 جو پوست كنده - ویژگیها و روش آزمون 2524
126 شيريني - كیك - ویژگیها 2553
127 شیرینی - كلوچه - ویژگیها و روشهای آزمون 2554
128 نانهای سنتی - ویژگی ها و روشهای آزمون 2628
129 آرد - آیین كار ضدعفونی 2670
130 غلات و حبوبات در سیلوها - آیین كار اندازه گیری دما 2681
131 غلات و فرآورده-های آن - روش اندازه گیری رطوبت (روش پایه) 2704
132 غلات و فرآورده های آن - روش اندازه گیری رطوبت (روش معمولی) 2705
133 غلات و فرآورده های آن - تعیین خاكستر 2706
134 كارگاههای نانوایی - شرایط فنی - بهداشتی 2749
135 آرد - روش تعیین میزان گلوتن 2861
136 غلات و فرآورده های آن - روش اندازه گیری چربی 2862
137 غلات و فرآورده های آن - روش اندازه گیری پروتیین خام 2863
138 ذرت- فرآورده های پف كرده بلغور و آرد ذرت - ویژگیها 2880
139 ذرت- میكروبیولوژی - حد مجاز آلودگیهای میكروبی فرآورده های پف كرده بلغور و آرد ذرت 2968
140 گندم - روش تعیین میزان آفت گندم 3003
141 غلات - روش تعیین میزان سیاهك زدگی (روش رسوبی) 3004
142 آرد گندم و سمولینا - روش اندازه گیری فعالیت دیاستاتیك 3104
143 غلات و فرآورده های آن - روش اندازه گیری فیبر خام 3105
144 غلات و فرآورده هاي آن - تعیین وزن حجمی غلات 3106
145 گندم - تعیین نسبت گندمهای نیمه شیشه ای به روش مرجع (رفرانس) 3214
146 برنج - روش ارزیابی پخت با استفاده از ویكسوالاستوگراف 3215
147 برنج - تعیین مقدار آمیلوز 3216
148 آرد گندم - آیین كار استفاده از دستگاه فارینوگراف جهت تعیین میزان جذب آب و خواص ریولوژیكی خمیر 3246
149 آرد گندم - آیین كار استفاده از دستگاه اكستنسوگراف جهت تعیین خواص ریولوژیكی خمیر 3247
150 آرد گندم - آیین كار استفاده از دستگاه آمیلوگراف جهت تعیین فعالیت آنزیماتیك گندم و چاودار 3248
151 برنج پوست كنده و برنج پرداخت شده - تعیین مقدار 3357
152 غلات - روش اندازه گیری اسیدیته چربی 3380
153 غلات - واژه-نامه 3424
154 بذر عدس - ویژگیها و روشهای آزمون 3469
155 مقررات ایمنی و بهداشتی - ماشین آلات ماكارونی سازی 3522
156 ذرت - پولك - ویژگیها 3621
157 گندم و جو - پرك - ویژگیها 3622
158 گندم و آرد - آیین كار جهت تعیین ضریب ته نشین (زلنی) 3681
159 آفت زدایی - حبوبات - آیین كار 3712
160 غلات و حبوبات - تشخیص آلودگی پنهان به حشرات - نمونه برداری 3735
161 غلات و حبوبات- تشخیص آلودگی پنهان به حشرات - روش مرجع 3736
162 غلات و حبوبات - آلودگی پنهان به حشرات - روش تشخیص 3737
163 ماكارونی - بسته بندی - ویژگیها و روشهای آزمون 3816
164 فرآورده های غلات - میكروبیولوژی- ویژگیها 3851
165 ماشین آلات ساخت نوشیدنی های غیرالكلی - مقررات ایمنی و بهداشتی 3858
166 غلات و فرآورده های آن- عصاره مالت - ویژگیها و روشهای آزمون+ اصلاحیه 3897
167 غلات و حبوبات - تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با استفاده از روش شناور كردن دانه 3985
168 غلات و حبوبات - تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با تعیین میزان تولید گاز كربنیك 3986
169 غلات و حبوبات - تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از ماده شیمیایی نینهیدرین 3987
170 آرد گندم - آیین كار نگهداری 3988
171 غلات - آیین كار نگهداری 3989
172 غلات و حبوبات - شمارش تعداد باكتریها، مخمرها و كیك-های موجود 3990
173 غلات و حبوبات - تشخیص سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از پرتونگاری 4008
174 غلات و حبوبات - شناسایی سریع آلودگی پنهان به شش پایان با بهره گیری از صداسنجی 4009
175 غلات - اندازه گیری عدد فالینگ 4175
176 گلوتن گندم - ویژگیها و روشهای آزمون 4297
177 غلات و حبوبات - آیین كار تولید جوانه 4395
178 دانه های غلات حجیم شده به روش انفجاری - ویژگیها 4509
179 گندم دوروم - ویژگیها 4554
180 گندم - اندازه گیری كیفیت پروتیین گندم به وسیله آزمون سدیم دود سیل سولفات (SDS) 5220
181 گندم دو روم - اندازه گیری كیفیت پروتیین به وسیله آزمون سدیم دود سیل سولفات (SDS) 5221
182 رطوبت سنج هاي غلات - بررسي عملكردي رطوبت سنج هاي در حال كار 5644
183 بلغور ذرت - ویژگیها و روشهای آزمون 5656
184 غلات و فرآورده های آن - اندازه گیری به روش بیناب سنجی 5688
185 غلات و فرآورده های آن - نان تافتون - آیین كار تولید 5808
186 غلات و فرآورده های آن - نان بربری - آیین كار تولید 5809
187 غلات و فرآورده های آن - نان لواش - آیین كار تولید 5810
188 غلات و فرآورده های آن - پودر جوانه گندم ویژگیهای میكروبیولوژی 5833
189 شیرینی-كیك و كلوچه - آیین كار واحدهای تولیدی 5969
190 غلات - بررسی عملكرد رطوبت سنج های در حال كار رطوبت سنج های غلات 5995
191 نان - خمیر مایه - ویژگیها و روشهای آزمون 6095
192 ویفر - آیین كار تولید 6113
193 غلات - روشهای آندازه گیری تلفات برداشت - باكمباین 6133
194 بیسكویت - آیین كار تولید 6153
195 غلات و فرآورده های آن - اندازه گیری اكروتوكسینA پس از تصفیه باستون سیلیكاژل به روش كروماتوگرافی با كارایی بالا 6188
196 غلات و فرآورده های آن - اندازه گیری اكروتوكسینA پس از تصفیه مقدماتی با بیكربنات به روش كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا 6189
197 غلات و فرآورده هاي آن ـ پودر مورد استفاده در پوشش فـرآورده پف كرده بلغـور و آرد ذرت –ويژگي  ها وروش هاي آزمون- ميكروبيولوژي 6756
198 غلات و فرآورده هاي آن - فرآورده هاي قنادي – آئين كار بهداشتي واحدهاي توليدي 6757
199 غلات و فرآورده هاي آن - نان جو – ويژگيها 6761
200 غلات و فرآورده هاي آن - آرد گندم جوانه زده (آرد سن) – ويژگيها و روشهاي آزمون 6874
201 غلات و فرآورده هاي آن - نان سنگك - آئين كار توليد 6943
202 غلات و فرآورده هاي آن – پودر كيك نيمه آماده - ويژگيها و روشهاي آزمون 6949
203 غلات وفرآورده هاي آن -  مالت وعصاره مالت - آئين كارتوليد 6960
204 غلات وفرآورده هاي آن -  نان شيريني سنتي - ويژگيها 6961
205 غلات و فرآورده های آن- کاهش ضایعات برداشت گندم و جو-آئین کار 7042
206 غلات و فرآورده هاي آن - آرد گندم دوروم و سموليناي  آن - اندازه گيري رنگدانه زرد - روش آزمون 7123
207 غلات و خشكبار - تعيين آفلاتوكسين گروه هاي B , G  به روش سنجش  ايمني آنزيمي(اليزا) - روش ازمون 7272
208 غلات و فرآورده هاي آن - الك هاي ازمون دانه غلات - ويژگيها 7310
209 گندم دوروم - سمولينا - تعيين اندازه های ذرات ريزتر از اندازه اصلي - روش آزمون 7436
210 ذرت - تعيين رطوبت دانه هاي كامل و خرد شده - روش آزمون 7437
211 غلات و حبوبات  و فرآورده هاي آسياب شده آنها - نمونه برداري از ساخت هاي ساكن 7571
212 سمنو - ويژگيها و روشهاي  آزمون 7575
213 ذرت - اندازه گيري با كروماتوگرافي مايع B2 و B1 فومانايزن هاي با كارايي بالا و تخليص بوسيله ستون ايمونوافينيتي - روش آزمون 7613
214 غلات و حبوبات - اندازه گيري وزن هزار دانه - روش هاي آزمون 7629
215 فرآورده هاي حجيم شده ذرت(بلغور-دانه كامل)-آئين كار 7707
216 گندم-روش تشخيص ارقام گندم به وسيله الكتروفورز-روش آزمون 7722
217 آرد كامل ذرت-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8151
218 آرد بلغور ذرت جوانه گرفته شده-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8152
219 خشکبار- برگه زردآلو - ویژگیها و روشهای آزمون- 11
220 خشکبار- برگه هلو - ویژگیها و روشهای آزمون- 12
221 خشکبار- قیسی خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 13
222 پسته - ویژگیها 15
223 مغز بادام شیرین و تلخ - ویژگیها و روشهای آزمون 16
224 كشمش - ویژگیها و روش آزمون 17
225 مغز گردو - ویژگیها درجه بندی و روشهای آزمون 18
226 مغز هسته زردآلو - ویژگیها و روشهای آزمون 19-1
227 مغز هسته هلو - ویژگیها و روشهای آزمون 19-2
228 مغز بخورك - ویژگی ها و روشهای آزمون- 19-3
229 بسته بندی- كارتن جهت خشكبار - ویژگیها و روشهای آزمون 36
230 سیب زمینی - ویژگیها و روشهای آزمون 39
231 گوجه فرنگی - ویژگیها و درجه بندی و دسته بندی 40
232 میوه ها - انگور - ویژگیها 41
233 خشکبار- برگه زردآلو- آئین کار بهداشتی تولید و بسته بندی 61
234 سبزیها - فلفل دلمه ای - ویژگیها 63
235 میوه ها - آلوی خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 65
236 سبزیها- پیاز - ویژگیها و روشهای آزمون 87
237 میوه ها- بادام سنگی (شیرین و تلخ) - ویژگیها 88
238 سبزیها - گل كلم - ویژگیها 89
239 سبزیها - كلم پیچ - ویژگیها و روشهای آزمون 89-1
240 میوه ها - هلو - ویژگیها 90
241 كنسرو خیار شور - ویژگیها و روشهای آزمون 116
242 آب میوه- لیمو ترش - ویژگیها 117
243 كنسرو نخود سبز - ویژگیها و روشهای آزمون 118
244 كنسرو لوبیا سبز 119
245 سبزیها - كرفس- ویژگیها و روشهای آزمون 169
246 میوه ها و سبزیها - نارنج - ویژگیها و روشهای آزمون 177
247 سبزیها - بادمجان - ویژگیها 184
248 سبزیها - كدو مسمایی 185
249 میوه ها - گردو - ویژگیها و روشهای آزمون 212
250 مربا و مارمالاد و ژله - مربا 214
251 مغز پسته - ویژگی ها و روشهای آزمون 218
252 میوه ها- انجیر خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 226
253 میوه ها - طالبی- ویژگیها و درجه بندی 234
254 میوه ها - گیلاس تازه - ویژگیها و روشهای آزمون 235
255 میوه ها - آلبالو - ویژگیها 236
256 میوه ها - خیار - ویژگیها و روشهای آزمون 237
257 میوه ها - توت فرنگی - استاندارد ویژگیها 238
258 میوه ها - شلیل - ویژگیها 239
259 سبزیها - بامیه - ویژگیها و روشهای آزمون 240
260 سبزیها - سیر - ویژگیها و روشهای آزمون 241
261 میوه ها - خربزه - ویژگیها 242
262 میوه ها - فندق- ویژگیها و درجه بندی 247
263 سبزیها- لوبیا سبز تازه - ویژگیها 261
264 میوه ها - انار - ویژگیها 262
265 میوه ها -  نارنگی - ویژگیها 266
266 میوه ها - هندوانه - استاندارد ویژگیها 271
267 میوه ها - پرتقال - ویژگیها 279
268 میوه ها- به - ویژگیها و روشهای آزمون 280
269 خرمای سایر- ویژگیها- درجه بندی- روش آزمون 285
270 سبزیها- هویج - ویژگیها 286
271 میوه ها - خرمالو - ویژگیها و روشهای آزمون 287
272 میوه ها - ازگیل - ویژگیها و روشهای آزمون 288
273 میوه ها - لیمو شیرین - ویژگیها 290
274 میوه ها - لیمو ترش سنگی - ویژگیها 291
275 میوه ها - لیموترش (لیمو آب) و روشهای آزمون 292
276 میوه ها - دارابی - ویژگیها و روشهای آزمون و محاسبه 324
277 میوه ها - گریپ فروت - ویژگیهای میوه 325
278 میوه ها - سیب - ویژگیها 347
279 سبزیها - تره فرنگی - ویژگیها 359
280 میوه ها - گلابی - ویژگیها و روشهای آزمون 362
281 میوه ها - زردآلو - ویژگیها 367
282 میوه ها و سبزیها - اندازه گیری میزان اسید 373
283 سبزیها - اسفناج - برگ تازه- ویژگیها و روشهای آزمون 387
284 خرمای مضافتی - ویژگیها و روشهای آزمون 395
285 سبزیها - ترپچه - ویژگیها و روشهای آزمون 397
286 سبزیها- گوجه فرنگی سبز 399
287 سبزیها- نخودفرنگی - ویژگیها 400
288 سبزیها - شوید تازه - ویژگیها و روشهای آزمون 410
289 سبزیها - فلفل سبز - ویژگیها 436
290 سبزیها - جعفری تازه - ویژگیها و روشهای آزمون 438
291 بذرگشنیز- ویژگیها و روشهای آزمون 443
292 سبزیها - شلغم - ویژگیها و روشهای آزمون 451
293 سبزیهای تازه (چغندر لبویی) - ویژگیها و روشهای آزمون 472
294 پسته و مغز بادام صادراتی - بسته بندی 495
295 آب میوه- ویژگیهای آب پرتقال 507
296 سبزیهای تازه (نعناع) - ویژگیها و بسته بندی 533
297 سبزیهای تازه (سیر تازه) - ویژگیها، درجه بندی و بسته بندی 534
298 میوه ها- گوجه درختی - ویژگیها 535
299 كشمش دانه دار 545
300 میوه های خشك شده - روش اندازه گیری انیدرید سولفور 569
301 میوه و سبزیهای تازه - نمونه برداری 622
302 خشكبار - روش اندازه گیری رطوبت 672
303 رب گوجه فرنگی - ویژگیها و روشهای آزمون و اصلاحیه 761
304 خرمای كبكاب - ویژگیها و روش های آزمون 803
305 میوه ها و سبزیهای تازه - روش نگهداری در سردخانه 830
306 میوه ها- سیب- آیین نگهداری در سردخانه 946
307 سبزیها- آرتیشو - ویژگیها 982
308 میوه ها- زیتون خوراكی - ویژگیها و روشهای آزمون و درجه بندی 987
309 میوه ها و سبزیهای تازه - روش اندازه گیری باقیمانده خشك تام 1003
310 میوه ها و سبزیهای تازه - اندازه گیری ناخالصیهای معدنی 1004
311 میوه ها و سبزیهای تازه - اندازه گیری خاكستر غیر محلول در اسید كلریدریك 1005
312 میوه و سبزیجات تازه - روش اندازه گیری باقیمانده خشك، محلول در آب 1007
313 خشكبار - روش نمونه برداری 1036
314 آب میوه- گوجه فرنگی - ویژگیها و روشهای آزمون 1112
315 كنسرو گوجه فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون 1114
316 سبزیها - نعناع خشك شده - ویژگیها 1157
317 میوه ها- گلابی در سردخانه - آیین كار نگهداری 1185
318 میوه ها - موز - چیدن - بسته بندی و نگهداری 1252
319 میوه و سبزیجات تازه - جعبه های چوبی برای بسته بندی- ویژگیها 1277
320 میوه ها - هلو در سردخانه - راهنمایی حمل و نقل و نگهداری 1369
321 كنسرو مارچوبه- ویژگیها و روشهای آزمون 1370
322 سبزیها - فلفل فرنگی شیرین - ویژگیها 1378
323 سبزیها - سیر خشك (برگه ای، تكه ای، رنده شده، گرد سیر) - ویژگیها 1441
324 سبزيها - آندیو - ویژگیها 1444
325 كنسرو گل كلم- ویژگیها و روشهای آزمون 1575
326 كنسرو اسفناج- ویژگیها و روشهای آزمون 1576
327 سیب زمینی - نگهداری 1604
328 سبزيها - پیاز خشك شده - ویژگیها 1625
329 سبزیها - سوسنبر خشك - ویژگیها 1626
330 سبزيها - قارچهای تازه خوراكی و پرورشی - ویژگیها 1627
331 ادویه و چاشنی - مارچوبه - ویژگیها 1628
332 آب ميوه - ويژگيهاي آب انگور 1634
333 كنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی- 1635
334 سبزیها - كلم گل - نگهداری در سردخانه 1696
335 میوه ها - گیلاس پیوندی و گیلاس مشهد - نگهداری در سردخانه 1729
336 بسته بندی - قوطی فلزی آب پرتقال - ویژگیها 1750
337 میوه ها و سبزیها- هویج - نگهداری در سردخانه 1757
338 میوه ها- آلو و گوجه - نگهداری در سردخانه 1758
339 شربت آلبالو - ویژگیها و روشهای آزمون 1812
340 رب انار - ویژگیها و روشهای آزمون 1813
341 آبغوره - ویژگیها 1815
342 سبزیها - اسفناج - نگهداری در سردخانه 2013
343 سبزیها - دنبلان كوهی - ویژگیها و درجه بندی 2014
344 سبزیها - ریواس "ریباس" - ویژگیها 2015
345 میوه ها و سبزیها - زردآلو - نگهداری در سردخانه - آیین كار 2016
346 سبزیها- كرفس - نگهداری در سردخانه 2017
347 كنسرو خیارشور، لوبیا سبز و نخود سبز - قوطی فلزی - ویژگیها 2030
348 پسته - قوطی فلزی پسته - ویژگیها 2144
349 بسته بندی سبد مقوایی غیر قابل برگشت برای گوجه فرنگی - ویژگیها 2151
350 میوه و سبزیجات در سردخانه - شرایط فیزیكی نگهداری و روش اندازه گیری آنها 2199
351 خشكبار و حبوبات- (فومیگاسیون) - آیین كار ضد عفونی 2339
352 میوه ها- آلبالو خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 2341
353 آرد بادام زمینی - ویژگیها 2359
354 پسته - از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی - آیین كار تهیه 2380
355 خرما - از مرحله برداشت فرآوری و بسته بندی - آیین كار 2381
356 كشمش - از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی - آیین كار تهیه 2382
357 خشکبار- برگه هلو- از مرحله برداشت تا بسته بندی - آیین كار تهیه 2383
358 سبزیها - ریحان تازه - ویژگیها 2458
359 سبزیها - ترخان - ویژگیها 2459
360 كمپوت سیب - ویژگی ها و روش های آزمون- 2485-2
361 كمپوت گلابی - ویژگی ها و روش های آزمون- 2485-3
362 كمپوت زردآلو - ویژگی ها و روش های آزمون- 2485-4
363 كمپوت آلبالو - ویژگی ها و روش های آزمون- 2485-5
364 كمپوت گیلاس - ویژگی ها و روش های آزمون- 2485-6
365 كمپوت هلو- ویژگیها و روشهای آزمون 2485-8
366 كشمش جهت مصارف صنعتی - ویژگیها 2494
367 خشکبار- برگه زردآلو جهت مصارف صنعتی - ویژگیها 2495
368 خرمای سایر جهت مصارف صنعتی - ویژگیها 2496
369 خرمای شاهانی - ویژگیها و روشهای آزمون 2510
370 نكتارهای (هلو، آلو، گلابی-، سیب و زردآلو) ویژگیها 2613
371 آب ميوه - آب گریپ فروت طبیعی - ویژگیها 2614
372 آب ميوه - آب انگور تغلیظ شده (كنستانتره-) 2615
373 آب ميوه - آب انار - ویژگیها 2616
374 خرمای خاصه - ویژگیها و روش آزمون 2710
375 میوه ها- بنه - ویژگیها و روش آزمون 2717
376 سدر كنار - ویژگیها و روشهای آزمون 2718
377 خرمای رطب - ویژگیها و روش آزمون 2721
378 كاغذ نگهداری میوه جات - ویژگیها و روشهای آزمون 2729
379 سیب زمینی - آیین كار نگهداری در فضای آزاد 2784
380 كنسرو ذرت - ویژگیها و روشهای آزمون 2789
381 بذر خیار - ویژگیها 2812
382 بذر گندم - ویژگیها و روشهای آزمون 2813
383 بذر برنج - ویژگیها 2814
384 بذر فلفل - ویژگیها 2815
385 بذر پیاز - ویژگیها 2817
386 ميوه ها - انگور در سردخانه - آیین كار نگهداری 2847
387 كنسرو قارچ - ویژگیها و روشهای آزمون 2871
388 میوه ها و سبزه ها - روش تعیین مقدار كادمیوم بوسیله جذب اتمی بدون شعله 2876
389 میوه-ها و سبزیها - تعیین مقدار جیوه بوسیله جذب اتمی بدون شعله 2877
390 سبزیها - آیین كار آماده سازی برای خشك كردن و بسته بندی 2902
391 سبزیها - مرزنگوش وحشي خشك شده-برگهاي كامل و ساييده-ويژگيها 2906
392 بسته بندی میوه و سبزیجات تازه صادراتی - كارتن - ویژگیها و روشهای آزمون 2923
393 خرمای قصب - ویژگی ها و روش های آزمون 2944
394 خرمای خشك - ویژگی ها و روش های آزمون 2945
395 خرما - خارك پخته - ویژگیها و روشهای آزمون 2978
396 وسايل اتصال ( ارتباط و يا انشعاب ) براي تاسيسات الكتريكي ثابت خانگي و مشابه 2983
397 كشمش سبز - ویژگی ها و روش آزمون 3122
398 كشمش سبز - ویژگی ها و روش آزمون 3122
399 پسته - روش تشخیص پسته های یخ خندان از پسته طبیعی خندان 3131
400 لواشك - ویژگیها و روشهای آزمون 3308
401 زرشك - ویژگیها و روشهای آزمون 3337
402 مغز فندق - ویژگیها و روشهای آزمون 3338
403 سبزیها - مرزه تابستانی - ویژگیها 3358
404 سبزیها - مرزه زمستانی - ویژگیها 3359
405 قارچ های تازه خوراكی - پرورشی - آیین كار و بهداشت نگهداری و حمل و نقل 3372
406 كشمش دانه دار جهت مصارف صنعتی - ویژگیها و روشهای آزمون 3387
407 میوه ها - انبه - ویژگیها و روشهای آزمون 3412
408 آب میوه - ویژگیهای میكروبیولوژی و تعیین شرایط بهداشتی آب میوه هائی كه منحصرا با استفاده از روشهای فیزیکی نگهداری میشوند 3414
409 مغز بادام - خلال - ویژگیها و روشهای آزمون 3415
410 بادام زمینی - ویژگیها و روشهای آزمون- 3416
411 مخلوط شور - ویژگیها و روشهای آزمون 3438
412 سبزیها- آئین کار نگهداری سیر در انبار - سردخانه 3446
413 نارگیل - پودر - ویژگیها و روشهای آزمون 3461
414 میوه-ها و سبزیها - كیوی - ویژگیها 3475
415 میوه ها- سیب درختی برای مصارف صنعتی - ویژگیها و روشهای آزمون- 3476
416 سبزیجات و میوه تازه - روش چیدن بسته های متوازی السطوح در وسایل نقلیه زمینی- 3491
417 شیرینی های آردی - ویژگیها 3493
418 خشکبار- توت خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 3507
419 سبزیها- آئین کار نگهداری و ترابری لوبیا سبز- سردخانه 3524
420 خربزه درختی-، ویژگیها - روشهای آزمون 3525
421 سیب زمینی شرح شده در روغن - آیین كار تولید 3575
422 گوجه فرنگی - آیین كار و ترابری در سردخانه 3588
423 سبزيها - باقلا سبز - ویژگیها 3595
424 میوه ها- آلو زرد - ویژگیها 3610
425 میوه ها- سیب خشك - ویژگی ها و روش های آزمون 3612
426 مغز گردو - آیین كار تهیه از برداشت تا بسته بندی 3613
427 اسید بنزوییك در میوه ها و سبزیها و فرآورده های آنها - اندازه گیری 3630
428 پسته - خلال مغز پسته - ویژگیها و روشهای آزمون 3639
429 قند حبه - ویژگیها و روشهای آزمون 3679
430 میوه ها و سبزیها- هندوانه در سردخانه - آيين كار نگهداري و ترابري 3697
431 سبزیها - كلم پیچ - آیین كار نگهداری و ترابری در سردخانه 3698
432 سبزیها - كلم چینی - ویژگیها 3738
433 سیب-زمینی پیش برداشت - ویژگیها 3739
434 سبزیها - نعناع تازه - ویژگیها 3741
435 عناب ویژگیها و روشهای آزمون 3750
436 كنسرو خوراك بادمجان - ویژگیها 3762
437 سیب زمینی - تكه های سرخ شده در روغن (چیپس) - ویژگیها و روشهای آزمون 3764
438 رب گوجه فرنگی - روش تشخیص و اندازه گیری ریسه های كپك 3767
439 میوه و سبزی و فرآورده های آنها - اندازه گیری مواد جامد نامحلول در آب 3860
440 خیار در سردخانه - آیین كار نگهداری و ترابری 3894
441 سبزیها-آیین كار نگهداری و ترابری- كاهو در سردخانه 3895
442 میوه و سبزی و فرآورده های آنها اندازه گیری قلیاییت خاكستر محلول در آب 3908
443 میوه و سبزی و فرآورده های آنها - اندازه گیری سرب به شیوه طیف سنجی جذب اتمی بدون شعله 3909
444 میوه و سبزی و فرآورده های آن - روش اندازه گیری دود گوگرد (دی اكسید گوگرد) 3910
445 سوربیتول مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3911
446 سبزیها - كلم پیچ - آیین كار نگهداری در فضای باز 3935
447 میوه ها- گلابی خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 3936
448 مغز بادام - آیین كار تهیه 3937
449 میوه و سبزی و فرآورده آنها - اندازه گیری ماده خشك به روش خشك كردن در فشار كاسته شده 3982
450 میوه و سبزی و فرآورده های آنها - اندازه گیری قلیاییت خاكستر كل 3983
451 میوه و سبزی و فرآورده آنها - اندازه گیری ماده خشك به روش تقطیر همراه با حلالهای غیر قابل آمیزش با آب 3984
452 غلات و حبوبات و مواد كشاورزی خوراكی خشك - آیین كار انبارداری 4013
453 قارچ دكمه ای خوراكی - آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده 4016
454 آب ميوه - پرتقال تغلیظ شده (كنسانتره) ویژگیها و روشهای آزمون 4083
455 میوه ها- توت فرنگی در سردخانه - آیین كار نگهداری 4098
456 میوه و سبزی و فرآورده های آنها - اندازه گیری نیتریت و نیترات به طریق بیناب سنجی جذبی ملكولی 4106
457 میوه های نارس - آیین كار رسانیدن میوه ها پس از نگهداری در سردخانه 4107
458 مربای شقاقل - ویژگیها و روشهای آزمون 4142
459 میوه ها- گیلاس خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 4198
460 سبزی های ریشه ای در سردخانه - آیین كار نگهداری و ترابری 4215
461 خشكبار - فهرست اقلام 4290
462 كنسرو خورشت قرمه سبزی 4293
463 كنسرو خورشت قیمه 4294
464 آب میوه ها و سبزیها - روش اندازه گیری دی اكسید گوگرد 4308
465 میوه و سبزی و فرآورده های آن - اندازه گیری كل دی اكسید گوگرد 4361
466 میوه و سبزی - اندازه گیری pH در فرآورده ها 4404
467 میوه ها و فرآورده های آنها - روش شناسایی و اندازه گیری ریسه های كپك 4405
468 میوه و سبزی و فرآورده های آنها - روش اندازه گیری كاروتن 4491
469 میوه و سبزی و فرآورده های آنها - روش اندازه گیری آرسنیك با شیوه بیناب سنجی 4492
470 سبزیها - جعفری خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 4525
471 سبزیها - جعفری خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 4525
472 سبزیجات كاكوتی خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 4526
473 سبزیها- پیاز - آیین كار نگهداری 4551
474 میوه ها و سبزیها - روشهای نگهداری در سردخانه با هوای كنترل شده 4559
475 سبزیها- تره فرنگی در سردخانه - آیین كار نگهداری و ترابری 4560
476 سبزیهای ریشه ای و كلم پیچ - آیین كار نگهداری در انبارهایی با تهویه كنترل شده 4570
477 سیب زمینی - آیین نگهداری با هوادهی مصنوعی 4615
478 مغز پسته بدون پوست سوم - ویژگیها و روشهای آزمون- 4631
479 ترشی چغندر لبویی - ویژگیها و روشهای آزمون 4657
480 كمپوت كيوي - ويژگيها و روشهاي آزمون 4776
481 ميوه گوجه سبز درختی (شور) - ویژگیها و روشهای آزمون 4836
482 میوه ها - واژه نامه - قسمت اول 4889-1
483 میوه ها - واژه نامه - قسمت دوم 4889-2
484 سبزیها - واژه نامه - قسمت اول 4890-1
485 سبزیها - واژه نامه - قسمت دوم 4890-2
486 میوه ها و سبزیها - واژه نامه ریختار و ساختار - قسمت اول 4891-1
487 میوه ها و سبزیها - واژه نامه ریختار و ساختار - قسمت دوم 4891-2
488 میوه ها و سبزیها - روش اندازه گیری مس، روش فتومتری 4900
489 میوه ها و سبزیها - روش اندازه گیری قلع 4901
490 میوه ها و سبزیها و فرآورده های آنها - تجزیه مواد آلی به روش مرطوب 4902
491 كنسرو شور بامیه - ویژگی ها و روش های آزمون 4918
492 پسته مكانیك خندان - ویژگیها و روشهای آزمون 4919
493 پسته - روشهای آزمون 4920
494 پسته ناخندان - ویژگیها و روشهای آزمون 4921
495 كنسرو لوبیا چیتی با قارچ - ویژگیها و روشهای آزمون 4943
496 میوه ها - گیلاس و آلبالو در سردخانه - آیین كار نگهداری و ترابری 4973
497 میوه ها - سیب - آیین كار نگهداری در هوای كنترل شده 4974
498 مركبات - آیین كار نگهداری 4975
499 میوه ها و سبزیها - آیین كار بسته بندی اولیه 4976
500 خرما - ویژگیها و روشهای آزمون شیره خرما 5075
501 كمپوت نارنگی - ویژگیها و روشهای آزمون 5086
502 میوه ها و سبزیها - روش چیدن بسته های متواری السطوح میوه و سبزیهای تازه در وسایل نقلیه زمینی 5087
503 سبزیها - كاسنی - ویژگیها 5103
504 سبزیها - نخود سبز یخ زده 5168
505 سبزیها - اسفناج یخ زده 5169
506 سبزیها - هویج یخ زده 5170
507 میوه ها و سبزیهای یخ زده - تعیین ناخالصی های كانی 5171
508 میوه ها و سبزیهای یخ زده - روش اندازه گیری سنگینی ناب 5172
509 میوه ها و سبزیهای یخ زده - روش یخ زدایی 5173
510 حبوبات- نخود سبز یخ زده - روش اندازه گیری مواد جامد نامحلول در الكل 5174
511 سبزیها - بابونه - ویژگیها 5182
512 پسته و مغز پسته - آیین كار نمونه برداری برای آزمون آفلاتوكسین 5197
513 نخودچی- ویژگیهای آزمون 5199
514 مغز بادام هندی- ویژگیها و روشهای آزمون 5200
515 میوه ها- سیب - پوره - ویژگیها و روشهای آزمون 5210
516 سیب زمینی - آیین كار برداشت 5215
517 كنسرو باقلاپخته - ویژگیها و روشهای آزمون 5225
518 میوه ها- انجیر فرآیند شده ویژگیها و روشهای آزمون 5299
519 خرمای پیارم - ویژگیها و روشهای آزمون- 5311
520 خرمای هلیله ای - ویژگیها و روشهای آزمون 5312
521 خرمای كلوته - ویژگیها و روشهای آزمون- 5313
522 خرمای ربی - ویژگیها و روشهای آزمون 5314
523 كمپوت میوه مخلوط - ویژگیها و روشهای آزمون 5342
524 رب گوجه فرنگی - آیین كار تولید كنسرو 5489
525 كمپوت سيب و گلابي - آيين كار توليد 5490
526 میوه ها وسبزیها - اندازه گیری مواد جامد محلول به روش ضریب شكست 5507
527 كنسرو لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه فرنگی - ویژگیها و روشهای آزمون 5559
528 سبزيها - لوبیا سبز یخ زده - ویژگیها و روشهای آزمون 5583
529 ذرت شیرین یخ زده - ویژگیها و روشهای آزمون بلال 5584
530 ذرت شیرین یخ زده - ویژگیها و روشهای آزمون دانه ها 5585
531 سیب زمینی سرخ كرده یخ زده 5586
532 سبزیها - سیر یخ زده - ویژگیها و روشهای آزمون 5587
533 سبزیهای یخ زده - روش پخت آزمایشگاهی 5588
534 سبزیها- پیاز یخ زده - ویژگیها و روشهای آزمون 5589
535 میوه ها و سبزیها و فرآورده های آنها - اندازه گیری اسید اسكوربیك (ویتامین ث ) روش متداول 5609
536 غوره-شور - ویژگیها و روشهای آزمون 5620
537 كنسرو فلفل شور - ویژگیها و روشهای آزمون 5621
538 میوه ها - به - آیین كار نگهداری میوه در سردخانه 5632
539 گوجه فرنگی خشك شده - ویژگیها و روشهای آزمون 5639
540 كنسرو سبزی مخلوط - ویژگیها و روشهای آزمون 5663
541 خرما - ویژگیها و روشهای آزمون - خمیر خرما 5720
542 خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای - آیین كار تولید 5762
543 رب گوجه فرنگی فله - آیین كار نگهداری در سردخانه 5766
544 سبزيهاي خشك- بسته بندی -  ویژگی ها 5852
545 خرمای كروت - ویژگی ها و روش های آزمون 5858
546 سبزیهای خشك - ویژگیهای میكروبیولوژیك و روش آزمون 5939
547 میوه های یخ زده - توت فرنگی - تمشك - ویژگی و روشهای آزمون 5951
548 میوه و فرآورده های آن - اندازه گیری اسیدمالیك كل (چپ گردو غیر فعال ) به روش عیارسنجی و پلاریزاسیون 5970
549 خرما - بسته بندی- ويژگيها 5998
550 سبزیها- سیر - پودر - ویژگیها و روشهای آزمون 5999
551 سبزیها- پیاز - پودر - ویژگیها و روشهای آزمون 6000
552 سیب زمینی - پوره خشك شده - ویژگیها و روشهای آزمون 6001
553 لیمو ترش - گرد - ویژگیها و روشهای آزمون 6003
554 سیب زمینی - پودر - ویژگیها و روشهای آزمون 6005
555 سیب زمینی سرخ شده در روغن - ویژگیهای میكروبیولوژی و روش های آزمون قطعات 6022
556 سبزیهای تازه - بسته بندی از مرحله ورود فرآورده به كارگاه تا بسته بندی نهایی 6040
557 میوه ها- انار - دانه خشك شده - (انار دانه) ویژگیها و روشهای آزمون 6083
558 سبزيها - كاهو - ویژگیها و روشهای آزمون 6119
559 میوه و سبزی و فرآورده های آنها - اندازه گیری روش بیناب سنجی دی تیزون 6120
560 میوه وسبزی و فرآورده های آن - اندازه گیری به روش پلاروگرافی 6122
561 میوه وسبزی و فرآورده های آن - اندازه گیری به شیوه جذب اتمی بدون شعله 6123
562 میوه های یخ زده - گیلاس و آلبالو - ویژگیها و روشهای آزمون 6124
563 میوه های یخ زده - اندازه گیری كل مواد جامد محلول در آب 6125
564 میوه های یخ زده - هلو و زردآلو - ویژگیها و روشهای آزمون 6126
565 كنسرو لوبیا چیتی با گوشت - ویژگیها و روشهای آزمون 6154
566 میوه ها- آلبالو در سردخانه- آئین کار برداشت ترابری و نگهداری 6155
567 رب گوجه فرنگی - ویژگیها و روشهای آزمون پودر 6156
568 ميوه ها و سبزیها- سنجد - ویژگیها و روشهای آزمون 6257
569 برگه موسیر ویژگیها و روشهای آزمون 6258
570 سبزيها - كنگر - ویژگیها و روشهای آزمون 6259
571 میوه ها وسبزیها - اندازه گیری ازت زیان آوربه روش پتانسیومتری - روش آزمون 6266
572 ميوه ها و سبزيها - ميوة زيتون –  آئين كار برداشت و نگهداري 6414
573 سبزیها- تره خشك – ويژگيها و روشهاي آزمون 6599
574 سبزیها- شويد خشك– ويژگيها و روشهاي آزمون 6600
575 سبزیها- تره تازه - ویژگیها و روشهای آزمون 6601
576 ميوه ها و سبزيها - سموم آفت كش در خربزه – باقيمانده قابل پذيرش 6656
577 كنسرو عدسي - ويژگيها و روشهاي آزمون 6695
578 چغندرقند– تعيين ازت زيان آور- روش آزمون 6720
579 كنسرو رب گوجه فرنگی- راهنماي استقرارتجزيه وتحليل عوامل خطرزا و نقاط كنترل بحراني درتوليد 6760
580 ميوه ها و سبزي ها – نگهداري كيوي در سردخانه – آئين كار 6803
581 سبزیها- گل كلم تند يخ زده – ويژگيها وروشهاي آزمون 6846
582 سبزیها- كلم دكمه اي تند يخ زده – ويژگيها وروشهاي آزمون 6847
583 ميوه ها و سبزيها - برگه كيوي – ويژگيها و روشهاي آزمون 6871
584 ميوه ها و سبزيها - لواشك ميوه - آئين كارتوليد 6936
585 ميوه ها و سبزيها –تره فرنگي تند يخ زده - ويژگيها و روشهاي آزمون 6955
586 میوه ها و سبزیها-کمپوت پرتقال-ویژگیها و روشهای آزمون 6956
587 ميوه ها و سبزيها – كنسروشور برگ مو - ويژگيها و روشهاي آزمون 6957
588 ميوه ها و سبزيها – برداشت تا خشك كردن و نگهداري - آئين كار 6962
589 ميوه ها و سبزيها – سيب زميني – اندازه گيري نيترات و نيتريت - روش اسپكترومتري - روش آزمون 6963
590 ميوه ها و سبزيها – سيب زميني - پرك - ويژگيها و روشهاي آزمون 6964
591 ميوه ها و سبزيها – سيب زميني - ريزدانه - ويژگيها و روشهاي آزمون 6965
592 مواد افزودني - اسيد فسفريك خوراکی- تعيين ميزان كلسيم به روش جذب اتمي با شعله - روش آزمون 6988
593 مواد افزودنی - اسید فسفریک خوراکی - تعیین میزان هیدروژن سولفوره به روش تیتراسیون- روش آزمون 6989
594 مواد افزودني - بي كربنات آمونيوم خوراکی- تعيين ميزان آرسنيك به روش فتومتريك دي اتيل تيو كاربامات نقره - روش ازمون 6990
595 موادافزودنی- بی کربنات آمونیوم خوراکی- تعیین مقدار نیتروژن آمونیاکی به روش حجمی بعد از تقطیر-روش آزمون 6991
596 آنغوزه شیرین- روش شناسائی شیره خرما- ویژگیها و روشهای آزمون 7060
597 عسل - باقيمانده داروهاي دامي - روش نمونه برداري براي كنترل - روش آزمون 7087
598 ميوه ها و سبزيها - پياز خوراكي - اندازه گيري نيترات و نيتريت - روش اسپكتروفتومتري 7132
599 ميوه ها و سبزيها - خشك كردن سبزيها  - آيين كار بهداشتي 7136
600 ميوه ها و سبزيها - بلوط - دانه و پوره كنسرو شده - ويژگيها و روشهاي آزمون 7210
601 ميوه هاي خشك - آيين كار توليد بهداشتي 7215
602 ميوه و سبزي - انار - برداشت ، جداسازي، درجه بندي ، ترابري و بسته بندي - آيين كار 7231
603 آب سبزي ها - ويژگيها و مقررات عمومی 7425
604 سيب زميني - پرک و ريزدانه - آيين كار توليد 7426
605 كنسرو دلمه بادمجان در روغن نباتي مايع يا سس گوجه فرنگي - ويژگيها و روشهاي آزمون 7572
606 سيب زميني - آيين كار نگهداري 7574
607 آلوچه فرآوري شده - ويژگيها و روشهاي آزمون 7635
608 ميوه ها و سبزي هاي تازه-كاهش عوامل خطرزاي ميكروبيولوژي-آئين كار 7687
609 زغال اخته منجمد شده سريع-ويژگيها و روش هاي آزمون 7705
610 كنسرو تمشك-ويژگي ها و روش هاي آزمون 7706
611 ميوه ها و سبزي ها-اندازه گيري مقدار اسيد فرميك-قسمت اول:روش وزن سنجي 7772-1
612 ميوه ها و سبزي ها-اندازه گيري مقدار اسيد فرميك-قسمت دوم:روش معمول 7772-2
613 انجير فرآيند شده-ويژگيهاي ميكروبيولوژي 7868
614 پيازچه-ويژگيها و روش هاي آزمون 7932
615 سس گوجه فرنگي-آئين كار توليد 7936
616 ميوه ها و سبزيها-اندازه گيري آهن-روش آزمون 7937
617 كنسرو خيارشور-آئين كار توليد 7940
618 ميوه ها وسبزي ها-اندازه گيري مقدار مواد جامد محلول-رفركتومتري 7994
619 كمپوت(خوشاب)انبه-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8051
620 ميوه و سيزي-انبه-آئين كار نگهداري 8161
621 شیر پاستوریزه - ویژگیها 93
622 روغنها و چربيهاي خوراكي - كره- ویژگیها و نمونه برداری و آزمون 162
623 شير و فرآورده هاي آن - شیر خام - ویژگیها و روشهای آزمون 164
624 شیر و فرآورده های آن- خامه پاستوریزه - ویژگیها و روشهای آزمون 191
625 شیر و فرآورده های آن - روشهای نمونه برداری 326
626 شیر - اندازه گیری چربی (روش ژربر) 366
627 شیرو فرآورده هاي آن - اندازه گیری چربی شير (روش ژربر) 384
628 شیر و فرآورده هاي آن - انتخاب و تعداد نمونه شیر 419
629 شیر و فرآورده های آن - روش نگهداری در سردخانه 506
630 شیر و فرآورده های آن- تعیین ماده خشك شیر 637
631 شیر و فرآورده هاي آن - تعیین وزن مخصوص (روش لاكتودانسی متر) شير 638
632 شیر و فرآورده هاي آن - تعیین مقدار ازت تام (روش كیجدال) شير 639
633 شیر و فرآورده هاي آن - آزمون فسفاتاز (كنترل آنزیمی پاستوریزاسیون شیر) 664
634 روغنها و چربیهای خوراکی- كره - تعیین مقدار آب 693
635 روغنها و چربیهای خوراکی- كره - تعیین مقدار نمك (كلرور سدیم) كره 694
636 شیر و فرآورده های آن- ماست پاستوریزه - ویژگیها و روشهای آزمون 695
637 شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر ذوب شده - تعیین مقدار چربی (روش مرجع) 760
638 بسته بندی - بشكه شیر 842
639 شیر و فرآورده های آن- كشك - ویژگیها 1188
640 شیر و فرآورده های آن- خامه شیر - تعیین نسبت درصد وزنی چربی 1189
641 شیر و فرآورده های آن- بستنی - تعیین ماده خشك 1190
642 شیر و فرآورده های آن-  - روش جستجوی پنی سیلین با استفاده از دیسكهای كاغذی 1193
643 روغنها و چربیهای خوراکی- كره - تعیین مقدار چربی روغن كره 1255
644 روغنها و چربیهای خوراکی- كره - تعیین مقدار آب روغن كره به روش كارل فیشر 1256
645 روغنها و چربیهای خوراکی- كره - تعیین اندلیس اسید چربی كره (روش مرجع) 1257
646 شیر و فرآورده های آن - تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز 1258
647 شیر - تعیین مقدار كلسیم 1259
648 شیر - تعیین مقدار فسفربه روش جذب ملکولی 1260
649 شیر و فرآورده های آن- پنیرهای پاستوریزه پایدار - تعیین فعالیت آنزیم فسفاتاز 1367
650 شیر خشك و پودر لاكتوسرم - میکروبیولوژی شمارش كلی میكروبها 1368
651 شیر و فرآورده های آن- شیر خشك - تعیین مقدار آب 1450
652 شير و فرآورده هاي آن - شیر خشك - تعیین مقدار اسید لاكتیك و لاكتاتها 1451
653 شیر و فرآورده های آن- شیر طعم دار- ویژگیها و روشهای آزمون 1527
654 شیر و فرآورده های آن- شیر فراد ما تجاری(UHT)ویژگیها و روشهای آزمون 1528
655 شیرو فرآورده های آن - شناسایی چربی نباتی در چربی شیر - روش آزمون 1529
656 شیر و فرآورده های آن- شیرهای كنسانتره بدون قند و شیرهای كنسانتره شیرین - روش تعیین مقدار ماده خشك 1530
657 شیر و فرآورده های آن- شیر خشك - روش تعیین مقدار چربی (روش مرجع) 1531
658 شیر و فرآورده های آن- شیرهای كنسانتره و شیرهای كنسانتره شیرین - روش تعیین مقدار چربی 1532
659 شیرهای كنسانتره شیرین به طریقه پولاریمتری - تعیین مقدار ساكارز 1629
660 صنایع شیر - آزمون لوله برای ارزشیابی پاك كننده ها و مواد ضدعفونی كننده مورد استفاده 1630
661 شیر و فرآورده های آن- کروماتوگرافی استرولهای چربی- روش آزمون مرجع 1631
662 شیر و فرآورده هاي آن - پاستوریزاسیون شير- آیین كار 1678
663 شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر فرآیند شده - تعیین ماده خشك کل- روش آزمون 1753
664 شیر و فرآورده های آن - پنیرهای ذوب شده - تعیین مقدار خاكستر 1755
665 شیر و فرآورده های آن - تعاریف و واژه ها 1756
666 خوراك دام و طیور - كشك مصرفی - ویژگیها 1759
667 شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر فرآیند شده - تعیین مقدار فسفرکل بروش اسپکتروسکوپی 1808
668 شیر و فرآورده های آن- پنیر - تعیین مقدار كلرور (روش مرجع) 1809
669 شیر و فرآورده های آن- پنیرهای ذوب شده - تعیین مقدار پروتیین 1811
670 شير و فرآورده هاي  آن - شیر خشك - ویژگیها 2012
671 شیر و فرآورده های آن- پنیرهای ذوب شده - محاسبه مقدار امولیسینهای سیتراته 2026
672 شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیر ذوب شده - تعیین اسید سیتریك محتوی 2078
673 شیر و فرآورده های آن- پنیر سرم (روش مرجع) - تعیین مقدار چربی 2079
674 شیر و فرآورده های آن- پنیر سرم "روش مرجع" - تعیین مقدار ماده خشك 2080
675 شیر و فرآورده های آن- پنیر ذوب شده (روش مرجع) - محاسبه مقدار امولسینیه كننده فسفاته 2081
676 شیر و فرآورده های آن- پنیر و پنیرهای ذوب شده - تعیین مقدار لاكتوز 2088
677 شير و فرآورده هاي آن - شیر خشک- تعیین مقدار اسیدیته(روش مرجع) 2089-1
678 شیر و فرآورده های آن- تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک(روش معمولی)-روش آزمون 2089-2
679 شیر و فرآورده هاي آن - روش تعیین ضریب حلالیت 2090
680 شیر و فرآورده های آن - تعیین مقدار مس محتوی 2196
681 آنزیم - رنت های گاوی - اندازه گیری فعالیت كل لخته كنندگی شیر 2200-8
682 شير و فرآورده هاي آن - شیر خشك ویژه تغذیه شیرخوار از آغاز تولد تا 6 ماهگی ویژگیها وروشهای آزمون 2202-1
683 شير و فرآورده هاي آن - شیر خشك ویژه تغذیه شیرخوار از 6 ماهگی به بعد- ویژگیها و روشهای آزمون 2202-2
684 كاغذ پارشمینه- برای بسته بندی فرآورده های لبنی- ویژگیها و روشهای آزمون 2244
685 شیر و فرآورده هاي آن - تعیین مقدار آهن 2283
686 شير و فرآورده هاي آن - شیر خشك - روش تعیین ذرات سوخته 2284
687 غذای کمکی شیرخواران و نوزادان 2285
688 میكروبیولوژی - شناسایی و جستجوی كلستریدیوم بوتولینوم در مواد غذایی - روش آزمون 2323
689 شیر و فرآورده های آن- پنیر - ویژگیها عمومی 2344
690 شیر و فرآورده های آن- پنیر رسیده در آب نمک- ویژگیها و روشهای آزمون 2344-1
691 غذای كودك - روشهای آزمون 2345
692 شير و فرآورده هاي آن - شیر خشك مخصوص تغذیه اطفال - روشهای آزمون 2346
693 شیر و فرآورده های آن- میکروبیولوژی- ویژگیها 2406
694 شیر و فرآورده های آن- میکروبیولوژی- ویژگیها 2406
695 شیر و فرآورده های آن- بستنی- ویژگیها و روشهای آزمون 2450
696 شیر و فرآورده هاي آن - روش اندازه گیری كمی پنی سیلین G 2451
697 شیر و فرآورده های آن- كشك مایع - ویژگیها 2452
698 شير و فرآورده هاي آن - شیر خشك مخصوص تغذیه اطفال - روش اندازه گیری ویتامین ث 2850
699 شير و فرآورده هاي آن - شیر خشك صنعتی - روش تعیین میزان قلیاییت خاكستر 2851
700 شیر و فرآورده های آن - روش تعیین اسیدیته كل و PH با تراكم یونهای H 2852
701 شير و فرآورده هاي آن - شیر خشك اطفال - روش اندازه گیری ویتامین ب 1 2853
702 شیر خشك اطفال - روش اندازه گیری ویتامین ب 2 2854
703 یخ مصرف خوراكی - آیین كار شرایط بهداشتی تولید و جابجایی 3402
704 صنایع شیر - عملیات كلی ضد عفونی و شستشو فرآورده های لبنی در خط تهیه - آیین كار 3425
705 صنایع شیر - چگونگی روش استفاده از مواد پاك كننده و ضد عفونی كننده - آیین كار 3426
706 صنایع شیر - نحوه شستشو و ضد عفونی كارخانجات و تجهیزات مورد استفاده - تعاریف و اصطلاحات 3427
707 صنایع شیر - شویندگی و شوینده ها 3428
708 صنایع شیر - ضد عفونی كردن واحدهای صنعتی شیر - آیین كار 3429
709 شیر و فرآورده هاي آن - روش شمارش میكروارگانیسم های سرماگرا  در 6/5 درجه سلسیوس 3451
710 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی تجهیزات و دستگاههای تهیه بستنی - آیین كار 3536
711 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی وسایل و تجهیزات مربوط به تهیه و حمل و نقل شیرهای تغلیظ 3537
712 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه ماست و بسته بندی آن 3538
713 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه و بسته بندی كره 3539
714 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای پنیر سازی و پنیر به عمل آمده و بسته بندی آن 3540
715 شیر - تعیین نقطه انجماد (روش ترمیتور كریوسكوپ) 3543
716 شیر - نگهداری و حفاظت شیر پس از دوشش و انتقال آن به مراكز جمع آوری و كارخانجات 3549
717 شیر دوشی - آیین كار 3550
718 شير و فرآورده هاي آن - كشك - آیین كار تولید 3656
719 شیر و فرآورده های آن- پنیر و فرآورده های فرآیند شده - اندازه گیری مقدار كلرور به روش پتانسیومتری 3692
720 شیر - اندازه گیری مقدار پروتیین به روش پیوند با آمیدوپلاك 3768
721 فرآورده های یخی خوراكی - ویژگیها و روشهای آزمون شیمیایی 3964
722 شیر و فرآورده های آن- ماست طعم دار پاستوریزه - ویژگیها و روشهای آزمون 4046
723 شیر - روش اندازه گیری كفایت همگن كردن 4049
724 شیر و فرآورده های آن- بستنی - آیین كار بهداشتی ساخت، بسته بندی، نگهداری، توزیع و فروش:1376.7:1:0 4076
725 شیر و فرآورده های آن - ميكروبيولوژي- جستجو و شناسایی سالمونلا 4413
726 كازیین و كازیینات - اندازه گیری پرویین محتوی - (روش مرجع) 4445
727 كازیین و كازیینات - اندازه گیری چربی بطریق وزن سنجی (روش مرجع) 4446
728 شیر و فرآورده های آن - روش اندازه گیری عدد پراكسید چربی بدون آب (روش مرجع) 4447
729 كازیین و كازیینات - ویژگیها 4448
730 كازیین و كازیینات - اندازه گیری لاكتوز به روش نورسنجی 4449
731 كازیین - اندازه گیری اسیدیته آزاد (روش مرجع) 4450
732 كازیین و كازیینات - اندازه گیری رطوبت (روش مرجع) 4451
733 كازیین - اندازه گیری خاكستر ثابت شده (روش مرجع) 4452
734 كازیین رنت و كازیینات - اندازه گیری خاكستر (روش مرجع) 4453
735 كازیین و كازیینات - اندازه گیری ذرات سوخته 4454
736 صنایع شیر و فرآورده های آن - مخازن حمل - ویژگیها 4483
737 بسته بندی - شیر و فرآورده های شیری آبگونه، گنجایه های مقوایی یكبار مصرف - ویژگیها و روشهای آزمون 4494
738 شیر و فرآورده های آن - ميكروبيولوژي- شمارش باكتریهای مقاوم به حرارت 4518
739 شیر و فرآورده های آن - ميكروبيولوژي- شمارش هاگ باكتریهای هوازی 4519
740 شیر و فرآورده های آن - ميكروبيولوژي- روش جستجو و شناسایی لیستر یا منو سایتوجنز 4524
741 شیر خشك - اندازه گیری مقدار سدیم به روش بیناب سنجی نشری شعله ای 4540
742 صنایع شیر و سایر فرآورده های مایع آن - ویژگیهای تجهیزات پاستوریزه كننده 4628
743 صنایع شیر و فرآورده های آن - آیین كار بهداشتی كارخانجات 4629
744 شير و فراورده هاي آن- پنیر موزارلا (پنیر پیتزا) - ویژگیها و روشهای آزمون 4658
745 شیر و فرآورده های آن-پنیر پروسس- ویژگیها 4659
746 شير و فرآورده هاي آن - پنیر 4660
747 كازیین و كازیینات ها - اندازه گیری PH - روش مرجع 4689
748 شير و فرآورده هاي آن - شیر خشك - روش اندازه گیری قابلیت پراكندگی و خیس شدن فوری در آب 4690
749 ارزیابی حسی شیر و فرآورده های آن با روش نمره دهی 4691
750 ارزیابی حسی كره با روش نمره دهی 4692
751 ارزیابی حسی شیر خشك با روش نمره دهی 4693
752 نان بستنی - ویژگیها و روشهای آزمون 4761
753 شیر و فرآورده های آن - شمارش میكروارگانیزمهای لیپولیتیك به روش ویكتوریا بلو 4779
754 شیر - آزمون اندازه گیری میزان مواد خارجی نامحلول (روش مرجع) 4815
755 شیر - آزمون اندازه گیری میزان مواد خارجی نامحلول (روش سریع) 4816
756 شيرو فراورده هاي آن- میکروبیولوژی - شمارش یاخته های پیکری  به روش میكروسكوپی 4923
757 شیر، شیر خشك - روش جستجو و اندازه گیری افلاتوكسین M1 4925
758 شيرو فرآورده هاي آن- ارزیابی حسی شیر مایع - روش آزمون 4936
759 شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی بستنی - روش آزمون 4937
760 شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی پنیر - روش آزمون 4938
761 شيرو فرآورده هاي آن-خامه شیر - روش ارزیابی حسی 4939
762 شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی فرآورده های تخمیر شده شیر - روش آزمون 4940
763 شيرو فرآورده هاي آن-شیرخشك و فرآورده های خشك-شیر - روش اندازه گیری وزن مخصوص انباشته (فله) 4941
764 شیر خشك صنعتی - روش ارزیابی عدد حرارتی - طبقه بندی حرارتی 5010
765 شیرخشك و فرآورده های خشك شیر - اندازه گیری اندیس نامحلولی 5011
766 شیر و فرآورده های آن - اندازه گیری نیترات و نیترین به روش احیاء با كادمیوم و طیف سنجی 5012
767 میکروبیولوژی - شمارش یاخته های پیكری در شیر به روش میكروسكوپی 5028
768 پاك كننده اسیدی مورد مصرف در صنایع لبنی 5213
769 پاك كننده اسیدی مورد مصرف در صنایع لبنی 5213
770 پاك كننده قلیایی مورد مصرف در صنایع لبنی 5214
771 شيرو فرآورده هاي آن-ماست، آزمون اندازه گیری اسیدیته كل قابل عیارسنجی سروش پتانسیومتری 5222
772 شیر و فرآورده های آن-ميكروبيولوژي- شمارش مستقیم میكروسكوپي 5232
773 شیر و فرآورده های آن-ميكروبيولوژي- شمارش اشریشیاكلی - روش بیشترین تعداد احتمالی ( MPN ) 5234
774 شیر و فرآورده های آن - ميكروبيولوژي-شمارش اشریشیا كلی - روش شمارش پرگنه با استفاده از صافی غشایی در دمای 44 درجه سلسیوس 5235
775 شیر و فرآورده های آن -ميكروبيولوژي- شمارش میكروارگانیزمهای پروتئولتیك 5264
776 شیر و فرآورده های آن-ميكروبيولوژي- روش شمارش كلی پرگنه های میكرواركانیسم ها در 30درجه سلسيوس 5484
777 شیر و فرآورده های آن - راهنمای عمومی بازرسی و نمونه برداری جهت تعیین شرایط بهداشتی واحدهای تولیدی 5485
778 شیر و فرآورده های آن -ميكروبيولوژي-  شمارش كلی فرمها قسمت اول - روش شمارش پرگنه در 30 درجه سلسیوس (بدون تقویت سازی) 5486-1
779 شير و فرآورده هاي آن- پنیر موزا رلا - ویژگیهای میكروبیولوژی 5552
780 اماكن شیردوشی - آیین كار بهداشتی 5561
781 اماكن ماست زنی - آیین كار بهداشتی 5562
782 مارگارین (كره نباتی )ویژگیهای میكروبی 5637
783 شير و فرآورده هاي آن- خامه و بستنی - روش احیاء آبی متیلن (آزمایش ردكتاز) 5660
784 شیر و فرآورده های آن - روش اندازه گیری نیتروژن كازیین (روش مرجع) 5721
785 شير و فرآورده هاي آن- پنیر سفید ایرانی - آیین كار تولید 5772
786 شیرخشك - مخلوط یخی خشك (پودر خشك فرآورده های یخی ) وپنیرهای فرآیند شده - تعیین مقدار لاكتوزقسمت دوم - تعیین گالاكتوز مشتق شده از لاكتوز بروش آنزیمی - روش آزمون 5807
787 شیر خشك بدون چربی اندازه گیری ویتامین A به روش رنگ سنجی - روش آزمون 5817
788 شیر و فرآورده های آن - اندازه گیری مانده آفت كشها(تركیبات آلی كلره) بخش یكم: ملاحظات كلی و روشهای استخراج - روش آزمون 5818
789 شیر و شیر خشك - اندازه گیری ید به روش كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا روش آزمون 5819
790 شیر و فرآورده های آن - مایه پنیر میكروبی (قارچی) ویژگیها و روشهای آزمون 5865
791 شیر و فرآورده های آن - پودر پنیر - ویژگیها 5877
792 شیر و فرآورده های آن - پنیر خامه ای - ویژگیها و روشهای آزمون 5881
793 شیر - ميكروبيولوژي شمارش یاخته های پیكری - روش الكترونیكی 5968
794 شیر خام - ميكروبيولوژي- روش جستجوی استرپتوكوكوس آگالاكتیه 6111
795 شیر پاستوریزه - آیین كار راهنما جهت استقرار سیستم تجدید و تحلیل خطر نقاط کنترل بحرانی(HACCP ) 6114
796 شیر و فرآورده های آن- كشك مایع صنعتی - ویژگیها 6127
797 شیر و فرآورده های آن - اندازه گیری لاكتوز به روش معمولی 6157
798 شیر و فرآورده های آن - اندازه گیری لاكتوز به روش مرجع 6158
799 شير و فرآورده های لبنی - آیین كار حمل ونقل و توزیع 6202
800 شير و فرآورده هاي آن - پنير تازه -  ويژگيها و روشهاي آزمون 6629
801 شير و فرآورده هاي آن - استفاده از آغازگر در توليد پنير - آيين كار 6759
802 شير و فرآورده های آن-  پساب كره و پودر پساب كره - آب پنير و پودر آب پنير ـ تعيين فعاليت فسفاتاز قليايي ـ بروش معمولي- روش آزمون 6812
803 شير و فرآورده هاي آن –  اندازه گيري مقدار نيتروژن كازئين در شير مايع(روش معمول)- روش آزمون 6850
804 شير و فرآورده هاي آن – شيرتغليظ شده شيرين - ويژگيها و روشهاي آزمون 6944
805 شير و فرآورده هاي آن – شير تبخير شده - ويژگيها و روشهاي آزمون 6945
806 شیر و فرآورده هاي آن ـ پودر آب پنير- ويژگيها و روشهاي آزمون 6959
807 شير و فرآورده هاي آن - نمونه گيري بازرسي به روش وصفي ها 7039
808 شير و فرآورده هاي آن - نمونه گيري بازرسي به روش متغييرها 7040
809 شير و فرآورده هاي آن - تعيين فعاليت آنزيم - فسفاتاز قليايي با استفاده از روش فلورومتريك - قسمت اول: شير و فرآورده هاي مايع شير - روش آزمون 7041-1
810 موتورهاي درونسوز رفت و برگشتي - محفظه كلاج - ابعاد اسمي و رواداريها 7322
811 شير و فرآورده هاي آن-تعيين مقدار ناتامايسين در پنير و لايه خارجي آن به روش بيناب سنجي(اسپكتروفتومتري)جذب مولكولي و كروماتوگرافي مايع با فشار-روش آزمون 7365
812 پودر خامه-ويژگيها و روشهاي آزمون 7686
813 شير و فرآورده هاي آن-ماست-شمارش ميكروارگانيسم هاي پايه توليد كننده(لاكتوباسيلوس دلبروكي زير گونه بولگاريكوس و استرپتوكوكوس ترموفيلوس) 7713
814 شير و فرآورده هاي آن-ماست-شمارش ميكروارگانيسم هاي پايه توليد كننده ماست-روش شمارش كلني در 37 درجه سلسيوس 7714
815 شير و فرآورده هاي آن-فرآورده هاي پروتئيني خشك شده شير-اندازه گيري شاخص حلاليت ازت 7723
816 شير بدون چربي-آب پنير و دوغ كره اندازه گيري چربي به روش گراويمتري(روش مرجع) 7938
817 شير غليظ قوطي شده-تعيين ميزان قلع به روش طيف سنجي جذب اتمي كوره گرافيتي 7949
818 ماهی خاویار- تاس ماهیان - ویژگیها 186
819 تخم مرغ خوراكی- ویژگیها- طبقه بندی - بسته بندی 219
820 تخم مرغ جوجه كشی 220
821 كنسرو ماهی دود داده شده 225
822 كنسرو ماهی در روغن 245
823 گوشت مرغ و خروس كشته آماده به طبخ - ویژگیها 284
824 گوشت گوسفند و بز - برش 434
825 فرآورده های دامی و گیاهی - روش اندازه گیری ماده از ته 457
826 دام های كشتاری - روش قضاوت بهداشتی روی لاشه و اعضاء در بازرسی پس از كشتار 496
827 گوشت تازه گاو - برشها 523
828 گوشت منجمد گاو - برشها 524
829 خوراك مرغ - ویژگیها و روشهای آزمون 605
830 گوشت قرمز و فرآورده های آن- روش نمونه برداری 690
831 گوشت و فرآورده های آن - آماده كردن نمونه 691
832 گوشت، ماهی، ماكیان و تخم مرغ - روش نگهداری مواد خوراكی در سردخانه، 1 692
833 كنسرو میگوی منجمد - ویژگیها و روش آزمون 710
834 كنسرو میگو در آب نمك - ویژگیها و روشهای آزمون 713
835 گوشت و فرآورده های آن اندازه گیری كلرور 741
836 گوشت و فرآورده های آن- اندازه گیری چربی تام 742
837 گوشت و فرآورده های آن - اندازه گیری چربی آزاد 743
838 گوشت و فرآورده های آن - اندازه گیری خاكستر کل 744
839 گوشت و فرآورده های آن - اندازه گیری رطوبت(روش مرجع) 745
840 گوشت و فرآورده های آن - اندازه گیری نیتریت 923
841 گوشت و فرآورده های آن - اندازه گیری پروتیین تام 924
842 گوشت و فرآورده های آن - تعیین نیترات- روش مرجع 988
843 گوشت و فرآورده های آن - تعیین PH 1028
844 گوشت و فرآورده های آن - اندازه گیری ازت در گوشت(روش مرجع) 1029
845 فرآورده های گوشتی - روش اندازه گیری نشاسته 1030
846 گوشت و فرآورده های گوشتی (پس از هضم) - اندازه گیری فسفر 1134
847 گوشت بوقلمون كشته آماده به طبخ - ویژگیها 1201
848 گوشت مرغ و خروس - قطعه بندی 1251
849 كشتارگاه - مسیر كشتار و بازرسی بهداشتی طیور - پیش از كشتار و نحوه قضاوت بهداشتی 1711
850 گوشت بوقلمون - قطعه بندی 1754
851 مرغ بریان - ویژگی ها، شرایط آماده كردن (بسته بندی شده) 1807
852 بسته بندي - قوطیهای فلزی جهت بسته بندی كنسرو ماهی تن 2147
853 بسته بندی گوشت قرمز فشرده - قوطیهای فلزی - ویژگیها 2150
854 سوسیس و كالباس - ویژگیها و روشهای آزمون 2303
855 همبرگر خام منجمد - ویژگیها 2304
856 كشتارگاه طیور - ویژگیهای پودر بقایای كشتارگاه 2389
857 گوشت - میکروبیولوژی- حد مجاز آلودگیها 2394
858 ماهی و میگو - میکروبیولوژی- ویژگیها 2394-1
859 پودر صدف - ویژگیها و روشهای آزمون 2473
860 تخم مرغ - ویژگیهای پودری 2487
861 مرغ منجمد - ویژگیها 2518
862 گوشت - روش تشخیص و اندازه گیری آنتی بیوتیكها 2864
863 كنسرو ماهی كلیكا - ویژگیها 2869
864 كنسرو ماهی تن در روغن - ویژگیها و روشهای آزمون 2870
865 تخم مرغ - ویژگی ها و روش های آزمون زرده خشك 2964
866 ماهی و فرآورده های آن - آیین كار انجماد و نگهداری - واژه نامه 2970-1
867 ماهی و فرآورده های آن - آیین كار انجماد و نگهداری در دریا 2970-2
868 ماهی و فرآورده های آن - آیین كار انجماد و نگهداری در ساحل 2970-3
869 گوشت قرمزءطیور و آبزیان- آئین کار بهداشتی و تعیین نقاط کنترل بحرانی در واحدهای فرآوری 2971
870 كنسرو ماهی ماكرل در روغن یا سس (نوعی قباد) - ویژگیها و روشهای آزمون 3033
871 میگوی منجمد شده به روش سریع - ویژگی ها و روشهای آزمون 3150
872 گوشت قرمز منجمد - ویژگیها 3228
873 كنسرو ماهی ساردین - ویژگیها و روشهای آزمون 3304
874 پلی فسفات در گوشت و فرآورده های آن - روش آزمون 3408
875 گوشت - هیدروكسی پرولین در گوشت و فرآورده های آن 3409
876 كنسرو ماهی كیلكا در سس- 3411
877 تخم مرغ خوراكی - آیین كار نگهداری، پخش و عرضه 3496
878 بازرسی فنی بهداشتی مرغ و خروس پیش و پس از كشتار - آیین كار 3499
879 تخم مرغ جوجه كشی - آیین كار آماده سازی و نگهداری 3662
880 تخم مرغ خوراكی - روش نمونه برداری 3672
881 جوجه یكروزه تا 3 هفته گوشتی و تخم گذار - آیین كار پرورش و نگهداری 3673
882 مرغ و خروس - واژه نامه 3674
883 تخم مرغ خوراكی - آیین كار آماده سازی و نگهداری 3676
884 طیور - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت 3835
885 طیور - آیین كار نگهداری، پخش و عرضه گوشت 3836
886 طیور - درجه بندی گوشت مرغ 3837
887 گوسفند و بز - آیین كار نگهداری پخش و عرضه كله پاچه 4010
888 گوسفند و بز - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری كله و پاچه 4011
889 گوسفند و بز - آیین كار آماده سازی كله و پاچه 4012
890 گاو - آیین كار آماده سازی کله 4018
891 فرآورده های گوشتی - روش تعیین مقدار نشاسته (بدون استفاده از الكل) 4105
892 ماهی كیلكا - خمیر خام - ویژگیها - بسته بندی، روشهای آزمون 4141
893 گوشت كله، زبان و مغز گاو - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری 4272
894 گوشت كله، زبان و مغز گاو - آیین كار نگهداری، پخش و عرضه 4273
895 گوشت گوسفند و بز - طبقه بندی لاشه و درجه بندی 4274
896 گوشت گوسفند و بز - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری 4275
897 گوشت گوسفند و بز - آیین كار قطعه بندی لاشه 4276
898 گوسفند و بز - آیین كار كشتار 4277
899 كنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی - ویژگیها و روشهای آزمون 4474
900 گوشت گوسفند و بز - آیین كار نگهداری، پخش و عرضه 4515
901 بازرسی فنی و بهداشتی گوسفند و بز زنده، پیش از كشتار در كشتارگاه - آیین كار 4516
902 بازرسی فنی بهداشتی لاشه گوسفند و بز، پس از كشتار در كشتارگاه - آیین كار 4517
903 گوشت منجمد گاو و گاومیش - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری 4536
904 گوشت گاو و گاومیش - آیین كار قطعه بندی لاشه 4537
905 گوشت تازه گاو و گاومیش - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری 4538
906 گاو و گاومیش - آیین كار كشتار 4539
907 گوشت گاو و گاومیش - آیین كار پخش و عرضه 4607
908 گوشت گاو و گاومیش - آیین كار نگهداری 4608
909 گوشت گاو و گاومیش - درجه بندی 4609
910 گوشت گاو و گاومیش - طبقه بندی لاشه 4610
911 گوشت گوسفند و بز - آیین كار مهر كردن لاشه ها 4611
912 گوشت - اصول و شرایط مهر كردن لاشه های گوسفند یا بز و گاو و یا گاومیش 4612
913 گوشت - ویژگی ها و شرایط مهر و استامپ 4613
914 گوشت - آیین كار مهر كردن لاشه های گاو و گاومیش 4614
915 كباب كوبیده - ویژگیها و روشهای آزمون- 4622
916 گوشت و فرآورده های آن - روشهای آزمون میكروبی - شمارش سود و موناسها 4791
917 گاو و گاومیش - آیین كار پوست كنی لاشه ها پس از كشتار 4828
918 گوسفند و بز - آیین كار پخش و عرضه دل، جگر، قلوه 4829
919 گوسفند و بز - آیین كار نگهداری دل و جگر و قلوه 4830
920 گوسفند و بز - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری دل، جگر و قلوه 4831
921 گوسفند و بز - آیین كار آماده سازی دل، جگر و قلوه 4832
922 گوسفند و بز - آیین كار پوست كنی لاشه ها پس از كشتار 4833
923 مرغ و خروس زنده مناسب برای كشتار - شرایط و ویژگی ها 4834
924 گوشت تازه گاو یا گاومیش مناسب برای مصرف خوراك انسان - درجه بندی 4846
925 گوشت تازه مرغ مناسب برای مصرف خوراك انسان - درجه بندی 4847
926 گوشت تازه گوسفند یا بز مناسب برای مصرف خوراك انسان - درجه بندی 4850
927 گوشت گوسفند و بز - قطعه های استاندارد 4852
928 كنسرو مرغ - ویژگیها 4854
929 گوشت گاو و گاومیش - قطعه های استاندارد 4874
930 گوشت و فرآورده های آن - روشهای آزمون میكروبی شمارش سود و موناس 4924
931 كنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن 5005
932 تخم مرغ و فرآورده های آن - آیین كار بهداشتی فرآورده های تخم مرغ 5013
933 آنزیم رنت - اندازه گیری مقدار كایموسین و پپسین گاوی به روش كروماتوگرافی 5014
934 گوشت طیور - آیین كار بهداشت فردی كاركنان محل های آماده سازی و فرآوری 5036
935 گوشت طیور - آیین كار بهداشتی آماده سازی و فرآوری 5037
936 گوشت طیور - آیین كار بهداشتی وسایل و تجهیزات آماده سازی و فرآوری 5038
937 گوشت - روش نمونه برداری از محصولات گوشت قرمز و گوشت ماكیان برای اندازه گیری باقی ماده سموم آفت كش 5059
938 گوشت و فرآورده های آن شمارش كیك ها و مخمرهای روش شمارش پر گنه 5231
939 گوشت و فرآورده های آن - بروكوتریكس ترموسفاكت به روش شمارش پر گنه 5236
940 كنسرو سوسیس در سس گوجه فرنگی - ویژگیها و روشهای آزمون 5242
941 كنسرو سوسیس در آب نمك ویژگیها و روشهای آزمون 5362
942 كنسرو و قلیه ماهی تن - ویژگیها 5432
943 مرغ تازه - قطعه های استاندارد گوشت 5515
944 مرغ - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت شنیتسل 5516
945 مرغ تازه - آیین كار آماده سازی اندرونه خوراكی - جگر 5517
946 مرغ - آیین كار آماده سازی گوشت شنیتسل 5518
947 جوجه كبابی - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت 5519
948 جوجه كبابی - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری گوشت 5520
949 مرغ تازه - آیین كار آماده سازی پا 5521
950 مرغ تازه - آیین كار آماده سازی اندرونه خوراكی - دل 5522
951 مرغ - آیین كار آماده سازی اندورنه خوراكی - سنگدان 5523
952 مرغ تازه - آیین كار برش های كامل لاشه 5524
953 ماهی دودی - ویژگیها و روشهای آزمون 5558
954 مرغ برگر - آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری 5590
955 مرغ برگر - آیین كار آماده-سازی- 5594
956 گوشت و استخوان - پودر - ویژگیها و روش های آزمون 5597
957 ماهی تازه - ویژگیها 5623
958 ماهی شور - ویژگیها و روشهای آزمون 5624
959 ماهی كیلكا پاك شده - بصورت منجمد - ویژگیها و روشهای آزمون 5625
960 خاویار - تاسماهیان - كارگاههای استحصال و عمل آوری - آیین كار 5640
961 آبزیان - استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی HACCP در واحدهای فرآوری كنسرو آبزیان 5712
962 گوشت بوقلمون 5749
963 میگوی تازه - آماده سازی ، طبقه بندی، بسته بندی و نشانه گذاری 5750
964 ماهی - برش های لاشه كامل ماهی تازه ، نوع قطعه ها و آماده سازی گوشت 5751
965 ماهی - آیین كار نگهداری، پخش و عرضه گوشت 5752
966 گوشت عمل آوری شده گاو و گوسفند - ویژگیها و روشهای آزمون 5753
967 ماهي شور - آيين كار واحدهاي توليدي 5767
968 فیش برگر- ویژگیها و روشهای آزمون 5849
969 گوشت و فرآورده های گوشتی - كنسرو كالباس - ویژگیها و روشهای آزمون 5851
970 آب معدنی - روش آزمون میكروبیولوژی 5869
971 كنسرو - میگو در سس گوجه فرنگی 5876
972 تخم مرغ - پودر سفیده - ویژگیها و روشهای آزمون 5949
973 فرآورده هاي غذايي - دريايي - آيين كار پاك كردن بهداشتي نمودن واحدها و تجهيزات فرآوري 6096
974 كنسرو و اویشكا ماهی كپكا - ویژگیها و روشهای آزمون 6102
975 گوشت - سیستم تجزیه و تحلیل خطر و طراحی نقاط كنترل بحرانی(HACCP) در واحدهای تولیدی - فرآوری كامل (تولید بسته بندی و نشانه گذاری) گوشت قرمز و طیور آیین كار 6152
976 گوشت - سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات،نقاط كنترل بحرانی(HACCP) در واحدهای تولیدی - فرآوری كامل گوشت قرمز و گوشت طیور(تولید،بسته بندی،نشانه گذاری) قطعه بندی - آیین كار 6165
977 كشتار طیور - سیستم تجزیه و تحلیل مخاطرات،نقاط كنترل بحرانی(HACCP) در واحدهای تولیدی - فرآوری كامل گوشت قرمز و گوشت طیور 6166
978 كنسرو زبان (گاو-گوسفند-بز) در آب پاچه-ویژگیها و روشهای آزمون 6178
979 تخم ماكیان - ویژگیها و روشهای آزمون میكروبی 6203
980 تخم مرغ – مايع يخ زده – ويژگيها و روشهاي آزمون 6697
981 ماهي،فيله استيك تند يخ زده–ويژگيها و روش هاي آزمون 6719
982 گوشت و فرآورده هاي گوشتي–اندازه گيري كلرامفنيكل به روش كروماتوگرافي مايع-روش آزمون 6758
983 گوشت و فرآورده هاي گوشتي – روشهاي پاكسازي و بهداشتي كردن كارخانه و تجهيزات – آئين كار بهداشتي 6796
984 كنسرو ماهيان خاوياري ـ  ويژگيها و روشهاي آزمون 6810
985 ماهيان استخواني- اشبل عمل آوري شده ويژگيها و روشهاي آزمون 6811
986 ميوه ها و سبزيها - لواشك ميوه - آئين كارتوليد 6936
987 گوشت و فرآورده هاي آن - مرغ برگر خام منجمد - ويژگيها 6937
988 گوشت و فرآورده هاي آن - كباب لقمه خام منجمد ( گوشت قرمز و مرغ ) - ويژگيها 6938
989 گوشت و فرآورده هاي آن-اندازه گيريL(+)گلوتاميك اسيد-روش مرجع-روش آزمون 6951
990 ماهي و فرآورده هاي آن-كنسرو ماهي تن در آب نمك-ويژگيها 6952
991 خوراك دام - اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي لايه نازك - روش آزمون 7135
992 ماهيان  سخت پوستان و نرمتنان - راهنماي ارزيابي حسي در آزمايشگاه 7431
993 گوشت و فرآورده هاي آن - شاه ميگو - آيين كار فرآوري و عمل آوري 7511
994 خوراك دام ، طيور و ابزيان - دي كلسيم فسفات - آيين كار توليد 7576
995 كنسرو نيزه ماهي در روغن(كنسرو ماهي بادبان و مارلين ماهي) - ويژگيها و روشهاي آزمون 7634
996 كاكایو- پودر- ویژگیها و روشهای آزمون 383
997 قهوه خام - ویژگیهاي دانه 589
998 چای - روشهای آزمون 623
999 چای - نمونه برداری و روش آزمون 624
1000 چای کیسه ای- بسته- ویزگیها و روشهای آزمون 2506
1001 چای سیاه كیسه ای - ویژگی ها و روشهای آزمون 3119
1002 كاكائو - ویژگی های و روشهای آزمون دانه 3208
1003 چای - روش تهیه نمونه نرم شده و اندازه گیری ماده خشك آن 3272
1004 چای - روش اندازه گیری خاكستر كل 3273
1005 چای - روش اندازه گیری قلیاییت خاكستر محلول در آب 3274
1006 چای - روش اندازه گیری خاكستر محلول و نامحلول در آب 3275
1007 چای - روش اندازه گیری افت جرمی در 103 درجه سلسیوس 3276
1008 چای - روش اندازه گیری خاكستر نامحلول در اسید 3278
1009 كاكایو - پودر - ویژگیهای میكروبیولوژی و بهداشتی 3307
1010 قهوه خام - دانه بسته بندی شده - روش نمونه برداری 3309
1011 چای - روش اندازه گیری عصاره آبی 3320
1012 قهوه خام - رطوبت دانه - روش اندازه گیری روزمره 3321
1013 قهوه - كافیین - روش اندازه گیری (روش مرجع) 3322
1014 قهوه خام - دانه - روش تعیین اندازه بطریق الك كردن دستی 3323
1015 قهوه خام - رطوبت دانه - روش اندازه گیری (روش مرجع) 3324
1016 قهوه خام - دانه - روشهای بازرسی چشمی و پویایی و تعیین مواد خارجی و عیوب 3325
1017 قهوه فوری - روش اندازه گیری اندازه ذرات 3343
1018 قهوه فوری - روش اندازه گیری ماده غیرمحلول 3344
1019 قهوه فوری - روش اندازه-گیری روانی و جرم حجمی 3345
1020 قهوه فوری بسته بندی شده در بسته های آستردار نمونه برداری 3346
1021 چای - كافیین - روش آزمون 3393
1022 چای - فیبر خام - روش اندازه گیری 3394
1023 كاكایو - دانه - نمونه برداری 3445
1024 چای سیاه - واژه نامه 3599
1025 قهوه فوری - ویژگیها و روشهای آزمون 3623
1026 قهوه خام - آماده سازی نمونه برای آزمون های حسی 4085
1027 قهوه خام بسته-بندی شده در كیسه - راهنمای انبارداری و ترابری 4086
1028 چای فوری خشك - اندازه گیری چگالی توده نفشرده (ریزش آزاد) و فشرده 4100
1029 چای فوری خشك - اندازه گیری - مقدار رطوبت كاشه جرمی در 103 (درجه سلسیوس) 4101
1030 چای فوری خشك - اندازه گیری خاكستر كل 4102
1031 چای فوری خشك - نمونه برداری 4103
1032 چای فوری خشك - ویژگیها 4104
1033 قهوه بو داده و ساییده - ویژگیها و بسته بندی 4388
1034 قهوه خام - نمودار مرجع برای تعیین عیوب 4418
1035 چای - كیسه های كاغذ چای برای ترابری با بارپا (پالت) و كانتینر - ویژگیها و روشهای آزمون 4493
1036 كرمهای كاكایویی - ویژگیها و روشهای آزمون 4701
1037 چای كیسه ای - روش آزمون رخنه پذیری لایه بازدارنده كیسه های كاغذی چای - اندازه گیری كلروفیل ها و كلر و آنیسول ها با گاز كروماتوگراف 5224
1038 چای - برگ سبز چای - درجه بندی و روش آزمون- 5359
1039 چای - نامهای بازرگانی- 5360
1040 چای - روش طبقه بندی چای بر حسب اندازه ذرات 5508
1041 چای - بسته بندی-، نشانه گذاری و ترابری 5607
1042 چای - روش تهیه نوشابه چای برای ارزیابی چشایی 5608
1043 چای سیاه - ویژگیها 5933
1044 قهوه بو داده و ساییده - اندازه گیری میزان رطوبت به روش كارل فیشر 6002
1045 چای - آیین كار بهداشتی تولید،بسته بندی و نگهداری 6161
1046 آب - روش اندازه گیری بروش دین استارك 297
1047 آب میوه - ویژگیهای آب سیب 365
1048 نوشابه های گازدار - روش های آزمون شیمیایی 1249
1049 نوشابه های گازدار - ویژگیها 1250
1050 نوشابه های غیر الكلی گازدار - قوطی فلزی سه تكه - ویژگیها 2028
1051 ظروف فلزی غیر قابل نفوذ برای مواد غذایی و نوشابه ها - ویژگیها 2234
1052 نوشابه های گازدار مالت (ماءالشعیر) - ویژگیها 2279
1053 نوشابه های گازدار مالت(ماءالشعیر)- روشهای آزمون 2280
1054 آبهای معدنی طبیعی- ویژگیها 2441
1055 آبهای معدنی طبیعی آشامیدنی - آیین كار به منظور بهره برداری 2606
1056 آب میوه جات - روشهای آزمون 2685
1057 آب ميوه - آب سیب تغلیظ شده (كنسانتره) ویژگیها 2687
1058 شربت سكنجبین - ویژگیها و روشهای آزمون 2699
1059 شربت به لیمو - ویژگیها و روشهای آزمون 2734
1060 آب میوه ها- شربت پرتقال - ویژگیها و روشهای آزمون 2735
1061 آب میوه ها - شربت لیمو - ویژگیها و روشهای آزمون 2736
1062 نوشابه های میوه ای بدون گاز - ویژگیها 2837
1063 كافیین مورد مصرف در نوشابه - ویژگیها و روشهای آزمون 2885
1064 بسته بندی آب میوه - قوطیهای فلزی - ویژگیها 2926
1065 آب ميوه - آب آلبالو - ویژگیها. 3032
1066 نكتار پرتقال - ویژگی ها 3137
1067 بسته بندی آب میوه ها - كیسه های پلاستیكی (پاكتهای مجوف) با لایه آلومینیوم - ویژگیها 3191
1068 عرقیات - آیین كار واحدهای تولید 3280
1069 نوشیدنی های گازدار - قوطیهای فلزی برای بسته بندی 3329
1070 آب میوه مخلوط - ویژگیها 3687
1071 نكتار مخلوط میوه ها - ویژگیها 3688
1072 نوشابه گازدار - آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده 3690
1073 نوشابه های گازدار - میکروبیولوژی- ویژگیها و روشهای آزمون 3845
1074 ماشین آلات ساخت نوشیدنی های غیرالكلی - مقررات ایمنی و بهداشتی 3858
1075 آب ميوه - پرتقال تغلیظ شده (كنسانتره) ویژگیها و روشهای آزمون 4083
1076 آسپارتام در فرآورده های رژیمی به روش كروماتوگرافی مایع با كارآیی بالا - اندازه گیری 4390
1077 آب معدنی طبیعی - ویژگیهای باكتریایی 4403
1078 آب میوه و كنسانتره - كاربرد آنزیمهای خوراكی مجاز - آیین كار 4656
1079 نوشابه های گازدار كولا - ویژگیهای عصاره (بنیان) 4710
1080 نكتار توت فرنگی - ویژگیها و روشهای آزمون 4712
1081 نوشابه های گازدار طعم دار رنگی - ویژگیهای عصاره (بنیان) 4713
1082 نوشیدنی ها- پودر نوشیدنی فوری - ویژگیها و روشهای آزمون 4714
1083 شربت چكیده های گیاهی 5112
1084 آب میوه - اندازه گیری اسید لاكنیك كل بروش بیناب سنجی 5180
1085 آب میوه - اندازه گیری اسیدهای L - و D - لاكتیك با روش آنزیمی 5181
1086 آب میوه- گلابی تغلیظ شده- شفاف ویژگیها و روش های آزمون 5514
1087 آب ميوه - آب آلبالوی تغلیظ شده (كنسانتره) - ویژگیها 5528
1088 آب میوه و سبزی اندازه گیری آنزیمی اسیدL - مالیك به روش بیناب سنجیNADH 5638
1089 آب میوه و فرآورده های آن - اندازه گیری اسید مالیك كل روش بیناب سنجی 5641
1090 آب میوه- انار - ویژگیها - نمونه برداری - روش آزمون افشره 5662
1091 نوشیدنی ها - افشره آب آلو- ویژگیها و روشهای آزمون 5882
1092 آب میوه و فرآورده های آن - اندازه گیری اسید لاكتیك به روش بیناب سنجی 6169
1093 آب آشامیدنی بسته بندی شده - ویژگی های میكروبیولوژی 6267
1094 آب ميوه  گریپ فروت تغلیظ شده - ویژگیها وروشهای آزمون 6268
1095 شربتها - ویژگیهای میكروبیولوژی و روشهای آزمون 6274
1096 نوشابه هاي گازدار مالت – ويژگيها و روشهاي آزمون ميكروبيولوژي 6307
1097 نوشیدنی- پودر نوشيدني فوري – آيين كار بهداشتي توليد 6328
1098 میکروبیولوژی- افشرده انواع آبميوه در بسته بندي هاي اسپتيك و غير اسپتيك –  ويژگيها وروشهاي آزمون ميكروبي 6332
1099 آب ميوه ها- نوشابه هاي ورزشي–ويژگيها 6693
1100 نوشيدني ها – افشرده آب گيلاس – ويژگيها و روشهاي آزمون 6801
1101 نوشيدني ها – شربت انار- ويژگي ها و روشهاي آزمون 6802
1102 نوشيدني ها -  شربت زرشك - ويژگي ها و روشهاي آزمون 6804
1103 توتون و فرآورده هاي  آن - ميزان نشاسته در توتون به روش آنزيمي - روش آزمون 7050
1104 نوشيدني - تعيين پاتولين در آب سيب و فرآورده هاي آن به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا - روش آزمون 7438
1105 آب ميوه-آب نارنگي تغليظ شده(ستبر)-ويژگي ها و روش هاي آزمون 7950
1106 آدامس - ویژگیها 8
1107 بیسكویت - ویژگیها 37
1108 نشاسته خوراكی - نمونه برداری و آزمون 381
1109 شیرینی - ویژگیها و نمونه برداری انواع شیرینی 407
1110 شیرینی- ویفر - ویژگیها 592
1111 گلوكز مایع - ویژگیها و روشهای آزمون 621
1112 تافی و آب نبات - ویژگیها و روشهای آزمون 711
1113 نبات - روشهاي آزمون 739
1114 آدامس - روشهای آزمون 759
1115 نقل خلال بادام خوشبو - ویژگیها و روشهای آزمون 1724
1116 نان برنجی - ویژگیها و روشهای آزمون 1819
1117 شیرینی و قنادی - میکروبیولوژی- ویژگیها 2395
1118 عسل - دستگاه استخراج كننده عسل از قاب 2555
1119 سوهان - ویژگیها و روشهای آزمون 2612
1120 گزانگبین - ویژگیها و روش آزمون 2619
1121 نشاسته - ویژگی ها و روش های آزمون میكروبیولوژیكی 2843
1122 شیرینی- گز بدون گزانگبین - ویژگی ها و روشهای آزمون 3023
1123 شیرینی- گز گزانگبینی - ویژگی ها و روشهای آزمون 3024
1124 گلوكز مایع - نمونه برداری 3361
1125 گلوكز مایع - انیدرید سولفورو (2SO) - روش اندازه گیری 3395
1126 گلوكز مایع - روش اندازه گیری مس 3417
1127 گلوكز مایع - روش اندازه گیری سرب 3418
1128 گلوكز مایع - ماده خشك تام (با استفاده از گرمخانه و كمك صافی) - روش اندازه گیری 3439
1129 شیرینی های آردی - ویژگیها 3493
1130 قند و شکر- ویژگیها و روشهای آزمون میكروبیولوژی 3544
1131 گلوكز مایع - روش تعیین ارسنیك 3598
1132 شیرینی و قنادی - تعریف و تقسیم-بندی علمی، صنعتی 3629
1133 گلوكز مایع - روش اندازه گیری خاكستر سولفاته 3661
1134 قند كلوخه - ویژگیها و روشهای آزمون 3666
1135 قند كله - ویژگیها و روشهای آزمون 3680
1136 كراكر - ویژگیها 3682
1137 نشاسته - اندازه گیری قدرت كاهندگی و معادل دكستروز در فرآورده های آبكافت شده نشاسته به روش سنجش ثابت لین وانین 3683
1138 گلوكز مایع - اندازه گیری معادل دكستروز در گلوكز مایع به روش لین وانین با حجم ثابت 3684
1139 نشاسته، مشتقات و فرآورده های جانبی - واژه نامه 3691
1140 گلوكز مایع - اندازه گیری ماده خشك به روش گرمخانه خلاء 3751
1141 گلوكز مایع - اندازه گیری ماده خشك به روش ضریب شكست 3752
1142 دكستروز - اندازه گیری كاهش جرمی به روش خنك كردن در گرمخانه خلا 3753
1143 قند و شكر، روش اندازه گیری نیروی هیدروژن (پی-اچ-) 4386
1144 نشاسته و فرآورده های مشتق از آن - اندازه گیری كلرور به روش پتانسیومتری 4387
1145 شكر خام، شكر قهوه ای، شربت رقیق، شربت غلیظ و ملاس - اندازه گیری خاكستر سولفاته 4398
1146 قند و شكر - اندازه گیری قندهای انورت با روش EDTA (نایت و آلن) 4399
1147 شكر تصفیه شده - اندازه گیری مس در فرآورده ها به روش رنگ سنجی 4400
1148 نشاسته - فرآورده های آبكافتی - روش اندازه گیری آب به روش اصلاح شده كارل فیشر 4401
1149 شكر تصفیه شده - اندازه گیری ارسنیك در فرآورده ها با شیوه رنگ سنجی 4402
1150 شكر سفید - اندازه گیری درصد ساكارز به روش پلاریمتری برانشویك 4522
1151 سوربیتول در فرآورده های رژیمی - روش اندازه گیری 4630
1152 نشاسته و فرآورده های آن - اندازه گیری فسفر كل به روش بیناب سنجی- 4633
1153 نشاسته و فرآورده های آن - اندازه گیری مقدار ازت به روش كیلدال و با شیوه بیناب سنجی- 4634
1154 شكر و فرآورده های آن - اندازه گیری سرب به روش رنگ سنجی 4655
1155 ملاس - اندازه گیری ساكارز ظاهری به روش پلاریزاسیون مضاعف 4702
1156 كارامل - ویژگیها 4708
1157 نشاسته - اندازه گیری خاكستر 4726
1158 نشاسته و فرآورده های آن - اندازه گیری مقدار پی اچ و اسیدیته 4727
1159 نشاسته و فرآورده های آن - اندازه گیری ازت به روش كیلدال با شیوه عیارسنجی 4728
1160 نشاسته و فرآورده های آن - اندازه گیری مقدار دی اكسید گوگرد به روش های اسید سنجی و كدورت سنجی 4729
1161 ملاس نیشكر و شربت های تصفیه شده - اندازه گیری قندهای احیاكننده به روش حجم ثابت لین وانیون 4781
1162 نشاسته - اندازه گیری رطوبت به روش خشك كردن در گرمخانه 4797
1163 نشاسته طبیعی یا اصلاح شده - اندازه گیری مقدار چربی تام 4798
1164 شكر خام و فرآورده های فرآیند نیشكر - اندازه گیری قندهای كاهنده به روش حجم ثابت لین واینون 4799
1165 شكر تصفیه شده و محلولهای قندی - اندازه گیری آهن به روش رنگ سنجی 4800
1166 نشاسته و فرآورده های آن - مقدار فلزات سنگین اندازه گیری آرسنیك به كمك بیناب سنجی ربایش اتمی 4926
1167 شكر خام - اندازه گیری خاكستر بروش هدایت الكتریكی در شكر خام، شكر قهوه ایی، شربت خام، شربت غلیظ و ملاس. 5186
1168 شكر خام - اندازه گیری رنگ محلول 5193
1169 شكر خام - اندازه گیری رنگ محلول 5193
1170 شكر خام - اندازه گیری رطوبت به وسیله خشك كردن 5194
1171 ملاس - اندازه گیری ماده خشك و رطوبت به روش آمیختن با شن و خشك كردن در خلا 5195
1172 ملاس - اندازه گیری ماده خشك ظاهری (درجه بریكس) با كاربرد هیدرومتر (چگالی سنج) 5196
1173 نشاسته خوراكی آرد گندم - آیین كار بهداشتي توليد 5257
1174 شیره خرما - آیین كار روش و شرایط بهداشتی تولید 5259
1175 شیرینی- گز - آیین كار بهداشتی تولید 5261
1176 شیرینی - كلمپهCOLOMPEH - ویژگیها 5315
1177 نشاسته طبیعی - اندازه گیری مقدار نشاسته بروش پلاریمتری 5341
1178 نشاسته و مشتقات آن - اندازه گيري مقدار جيوه بوسيله طيف سنجي جذب اتمي 5346
1179 شكر سفید - اندازه گیری مواد نامحلول به كمك صافی غنایی 5361 
1180 نشاسته و فرآورده های آن - مقدار فلزات سنگین - اندازه گیری مقدار سرب بروش بیناب سنجی ربایش اتمی بوسیله گداختن الكتریكی 5427
1181 نشاسته و فرآورده های آن - اندازه گیری مقدار سرب به روش بیناب سنجی ربایش اتمی به وسیله گداختن الكتریكی 5513
1182 نشاسته های مورد استفاده در برچسب های راهنمایی و توضیح دهنده كالاهای نساجی 5622
1183 حلوای هویچ - ویژگیها و روشهای آزمون 5692
1184 حلوای گردویی - ویژگیها و روشهای آزمون 5693
1185 شيريني - كماج سن - ویژگیها و روشهای آزمون 5773
1186 خوراك دام - اندازه گیری نشاسته به روش پلاریمتری - روش آزمون 5835
1187 شیرینی- گز - واحدهای تولیدی و بسته بندی - آیین كار بهداشتی 5863
1188 نوشابه ها - فشرده آب شاه توت ویژگیها 5879
1189 شیرینی- پشمك - ویژگیها و روشهای آزمون 6084
1190 شكر- آيين كارتوليد 6763
1191 چغندر قند – اندازه گيري درصد قند به روش سرد ، با بكار بردن شفاف كننده سولفات آلومينيم – روش آزمون 6895
1192 شكر و فرآورده هاي آن- اندازه گيري درجه پلاريزاسيون شكر خام – روش آزمون 6897
1193 نشاسته و مشتقات آن – تعيين درصد گروه هاي كربوكسي متيل در نشاستة تغيير يافته - روش آزمون 6999
1194 آدامس - راهنماي استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر نقاط بحراني (HACCP) - آيين كار 7573
1195 شكر خام - اندازه گيري دكستران در شكر خام به روش كدورت سنجي 7577
1196 شكر خام - اندازه گيري قندهاي كاهنده در شكر خام به روش لوف شورل 7578
1197 عسل - ويژگي ها و روشهاي آزمون ميكروبيولوژي 7610
1198 فرآورده قنادي - حلواي سياه - ويژگيها و روشهاي آزمون 7630
1199 نشاسته تغيير شكل يافته-اندازه گيري ميزان استيل-روش آنزيمي 7773
1200 شربت اينورت-ويژگي ها 8025
1201 شكلات - ویژگیها و روش های آزمون 608
1202 روغنها و چربیهای خوراكی - ویژگیهای مارگارین (كره نباتی) 143
1203 روغنهای گیاهی خوراكی هیدروژنه - ویژگیها 144
1204 دانه آفتابگردان آجیلی - ویژگیها و روشهای آزمون 263
1205 دانه های روغنی - دانه آفتابگردان 264
1206 كنجاله دانه های روغنی - روش تعیین آب و مواد فرار 321
1207 خوراک دام وطیور- كنجاله آفتابگردان- ویژگیها و روشهای آزمون 322
1208 دانه های روغنی - دانه كنجد - ویژگیها و روشهای آزمون 323
1209 كنجاله دانه های روغنی - نمونه برداری 331
1210 كنجاله دانه هاي روغني - روش اندازه گیری خاكستر كل 332
1211 كنجاله دانه هاي روغني - روش تعیین خاكستر غیر محلول در اسید كلریدریك 414
1212 كنجاله دانه هاي روغني - روش تعیین میزان روغن 415
1213 روغن ها و چربيهاي خوراكي-نمونه برداري 431
1214 روغنها و چربیها - نمونه برداری و روشهای آزمون 493
1215 دانه های روغنی - دانه گلرنگ - ویژگیها و روشهای آزمون 509
1216 ادویه و چاشنی- باریجه - ویژگیها و روشهای آزمون 532
1217 روغنها و چربیهای خوراکی- كره كاكایو - ویژگیها و روشهای آزمون 609
1218 سویای زرد - ویژگیها 757
1219 دانه های روغنی - دانه كرچك - ویژگیها و روشهای آزمون 758
1220 روغنها و چربیهای خوراکی - کره - ویژگیها 1254
1221 روغنها و چربیهای خوراکی- روغن آفتابگردان- ویژگیها 1300
1222 روغنها و چربیها - روغن زیتون - ویژگیها و روشهای آزمون 1446
1223 روغنها و چربیها - روغن ذرت مایع خوراكی - ویژگیها 1447
1224 كنجاله دانه های روغنی - اندازه گیری ازت كل 1522
1225 روغنها و چربیهای خوراكی - روغن تخم پنبه - ویژگیها 1723
1226 روغنها و چربیها - روغن كنجد خوراكی مایع - ویژگیها 1752
1227 روغنها و چربيها - روغن مایع خوراكی خشخاش 2008
1228 روغنها و چربیهای خوراكی - روغن گلرنگ - ویژگیها و روشهای آزمون 2010
1229 روغنها و چربیهای خوراکی - روغن بادام زمینی 2011
1230 روغنها و چربیها - روش آزمون 2205
1231 بسته بندی - قوطی فلزی - روغن نباتی جامد - ویژگیها 2237
1232 اسانسها-نمونه برداري 2274
1233 روغنها و چربیها- پیه صنعتی - ویژگیها و روشهای آزمون 2363
1234 روغنها و چربیهای خوراكی - روغن سویا - ویژگیها 2392
1235 بذر سویای زرد - ویژگیها 2641
1236 بذر آفتابگردان روغنی - ویژگیها 2816
1237 كنجاله دانه های روغنی - تهیه آزمونه 2882
1238 روغنها و چربیهای حیوانی و نباتی - تهیه آزمونه 3226
1239 روغنها و چربیها - تشخیص و تعیین مقدار آنتی اكسیدان-ها 3255
1240 سویا - پروتیین - ویژگیها و روشهای آزمون 3332
1241 بذر كنجد - ویژگیها و روشهای آزمون 3460
1242 بذر كتان - ویژگیها و روشهای آزمون 3462
1243 بذر ارزن - ویژگیها و روشهای آزمون 3463
1244 بذر كلزا - ویژگیها و روشهای آزمون 3468
1245 روغنها و چربیهای خوراكی - پایداری در برابر اكسید شدن - روش اندازه گیری 3734
1246 سویا - روش اندازه گیری فعالیت اوره از فرآورده های دانه سویا 3896
1247 دانه های روغنی - اندازه گیری ناخالصی ها-روش آزمون 3957
1248 كنجاله دانه های روغنی - باقیمانده هگزان آزاد در کنجاله 3958
1249 دانه های روغنی - تبديل نمونه آزمایشگاهی - به آزمایه 3959
1250 دانه های روغنی - روش اندازه گیری باقیمانده هگزان كل در كنجاله 3960
1251 روغنها و چربیهای خوراكی - روش اندازه گیری تركیبات قطبی 4087
1252 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری فلزات مس، آهن و نیكل به روش جذب اتمی كوره گرافیتی 4088
1253 روغنها و چربیهای خوراكی - روش اندازه گیری سرب به وش جذب اتمی كوره گرافیتی 4089
1254 روغنها و چربیها- متیل استرهای اسیدهای چرب - روش تهیه 4090
1255 روغنها و چربیها- متیل استرهای اسیدهای چرب - تجزیه به روش گاز كروماتوگرافی 4091
1256 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری میزان انبساط 4092
1257 روغنها و چربیهای خوراكی - روش اندازه گیری عدد آنیسیدین 4093
1258 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری باقیمانده هگزان صنعتی 4094
1259 روغنها و چربیهای خوراكی - روش اندازه گیری ناخالصی-های نامحلول 4095
1260 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری میزان جذب نور ماوراء بنفش 4096
1261 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری مواد غیر قابل صابونی توسط استخراج با هگزان - روش سریع 4097
1262 روغنها و چربیها- روغنهای گیاهی خوراكی سرخ كردنی جهت مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها+اصلاحيه 4152
1263 روغنها و چربیها - اندازه گیری رطوبت با روش كارل فیشر 4177
1264 دانه هاي روغني- اندازه گیری اسیدیته روغني 4178
1265 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری عدد پراكسید 4179
1266 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری رطوبت و مواد فرار با استفاده از گرمخانه و صفحه داغ 4291
1267 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری رطوبت با روش تقطیر 4316
1268 كنجاله دانه های روغنی - آماده سازی آزمایه 4360
1269 روغنها و چربیها- كلزا - اندازه گیری گلوكز ینولات ها به روش كروماتوگرافی با كارآیی بالا 4381
1270 روغنها و چربیها - روغن پالم سوپراولیین تصفیه شده خوراكی - ویژگیها 4465
1271 روغنها و چربیها - روغن پالم اولیین خام، خنثی شده، خنثی و رنگبری شده و تصفیه شده خوراكی - ویژگیها 4466
1272 روغنها و چربیها - روغن پالم خوراكی، خنثی شده و تصفیه شده خوراكی - ویژگیها 4467
1273 دانه هاي روغني كنجاله-اندازه گیری مقدار كل ایزوتیوسیانات و نتیل تیو اگز ازرورمون در كنجاله دانه های روغنی 4520
1274 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری عدد یدی به روش هانوس 4886
1275 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله مویینه باز 4887
1276 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری عدد یدی به روش ویجس 4888
1277 روغنها و چربیها - روغن كلزای خوراكی - ویژگیها 4935
1278 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله مویین بسته 5107
1279 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری ضریب شكست 5108
1280 روغنها و چربیها - روغن كلزا - اندازه گیری سولفور 5109
1281 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری رنگ 5110
1282 دانه های روغنی - اندازه گیری گلوكوزینولات ها به روش كروماتوگرافی مایع با كارآیی بالا در كنجاله 5183
1283 روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی - اندازه گیری بوتیل هیدوركسی آنیزول و بوتیل هیدوركسی تولوین 5255
1284 روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی - اندازه گیری هیدروكربن های اشباع 5256
1285 روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی - اندازه گیری اسیدهای چرب چند غیر اشباع دارای ساختمان سیس - سیس 1 و 4 دی-ان 5260
1286 روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی - روش اندازه گیری خاكستر 5262
1287 روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری گالات(جذب ملكولی اسپكتروفتومتری) 5948
1288 روغنها و چربیهای خوراكی - روغن مایع مخلوط - روش آزمون 5950
1289 روغن ها و چربیهای خوراكی - تعیین كلروفیل در روغن خام گیاهی - روش آزمون 5952
1290 روغنها و چربیهای خوراكی - نقاط دود اشتغال - روش آزمون 6074
1291 روغن ها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری نقطه سرما - روش آزمون 6075
1292 روغن ها وچربیهای خوراكی - آرسنیك - جذب اتمی - روش آزمون عمومی 6076
1293 روغن ها و چربیهای خوراكی - چكالی نسبی - روش آزمون 6077
1294 روغن ها و چربیهای خوراكی - ویسكوزینه - روش آزمون 6078
1295 روغنها و چربیهای خوراكی - فسفر - روش آزمون 6079
1296 روغنها و چربیهای خوراكی - تعيين عدد كرايسمر 6080
1297 روغنها و چربیهای خوراكی - استرولها - روش آزمون 6081
1298 روغنها و چربیهای خوراكی - صابون - روش آزمون 6082
1299 روغنها و چربی های خوراكی - تعیین اروسیك اسید - روش آزمون 6108
1300 روغنها و چربيهاي خوراكي- اندازه گيري بنزوآلفاپيرن به روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا با فاز معكوس روش آزمون 6415
1301 روغنها و چربيهاي خوراكي – روغن خام پسته  - ويژگيها  و روشهاي آزمون 6655
1302 روغنها و چربيهاي خوراكي – تعيين رنگ قرمز – روش آزمون 6657
1303 روغنها و چربيهاي خوراكي – روغن سبوس برنج - ويژگيها 6658
1304 روغنها و چربيهاي خوراكي–تعيين كاروتن–روش آزمون 6686
1305 روغن ها و چربيهاي خوراكي-تعيين پروپيل گالات-روش آزمون 6953
1306 روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی- آزمون هالفن 7043
1307 روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني - ازمون كمي (رناد) و كيفي(بليه) روغن بادام زميني - روشهاي آزمون 7044
1308 روغن ها و چربي هاي خوراكي - اندازه گيري مقدار توكوفرول و توكوترينول به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا - روش آزمون 7211
1309 روغن و چربي حيواني و گياهي - اندازه گيري مقدار 1 - مونوگليسيريدها و گليسرول آزاد - روش ازمون 7309
1310 روغن ها و چربيهاي خوراكي - تعيين قليائيت - روش آزمون 7410
1311 روغن ها و چربيهاي خوراكي - تعيين رسوب (لرد) در روغنها و چربيهاي خام - روش جانب مركز 7411
1312 روغن ها و چربيهاي خوراكي - ارزيابي حسي - روش آزمون 7412
1313 روغن ها و چربيهاي خوراكي - تشخيص روغن كنجد(ويلاچيا) - روش آزمون 7413
1314 روغن ها و چربيهاي خوراكي - تعيين رسوب قابل ديد - روش آزمون 7414
1315 روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي - روغن سبزه - ويژگيها و روشهاي آزمون 7512
1316 روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي - مارگارين (كره نباتي) - روشهاي آزمون 7513
1317 دانه هاي روغني - نمونه برداري 7592
1318 دانه هاي روغني -  اندازه گيري مقدار روغن - روش آزمون(روش مرجع) 7593
1319 روغنها و چربيهاي گياهي - اسيدهاي چرب جزيي هيدروژنه شده سبوس برنج - ويژگيها و روشهاي آزمون 7600
1320 دانه هاي روغني-اندازه گيري رطوبت و مواد فرار 8034
1321 ادویه و چاشنی- زیره سبز - ویژگیها 14
1322 نمك طعام - ویژگیها و روشهای آزمون 26
1323 ادویه و چاشنی - خردل - ویژگیها و روشهای آزمون 246
1324 ادویه و چاشنی - فلفل سفید - ویژگیها 251
1325 ادویه و چاشنی - فلفل سیاه - ویژگیها 251-1
1326 ادویه و چاشنی - زردچوبه در سته و ساییده (گرد) - ویژگیها 252
1327 ادویه - روش آزمایش 253
1328 زعفران - ویژگیها 259-1
1329 زعفران - روشهای آزمون 259-2
1330 ادویه و چاشنی- هل - ویژگیها 320
1331 ادویه و چاشنی- سركه - ویژگیها 355
1332 ادویه - نمونه برداری 512
1333 ادویه و چاشنی - زنجبیل - ویژگیها و روشهای آزمون 536
1334 مواد غذایی - رنگهای مجاز خوراكی- فهرست و ویژگیهای عمومی 740
1335 ادویه و چاشنی - دارچین - ویژگیها 799
1336 مواد غذایی - امولسیفایرها و استابیلایزرهای مصرفی 949
1337 نگهدارنده های مجاز خوراكی 950
1338 مواد غذایی - طعم دهنده های مجاز خوراكی - ویژگیها 952
1339 صمغ های مجاز خوراكی - ویژگیها 968
1340 ادویه و چاشنی - رازیانه تلخ - ویژگیها 993
1341 ادویه و چاشنیها - اندازه گیری عصاره اتری غیر فرار 1031
1342 ادویه و چاشنیها - اندازه گیری مواد خارجی 1032
1343 میخك درسته و ساییده - ویژگیها 1058
1344 سبزیها - گشنیز درسته و ساییده (گرد گشنیز) - ویژگیها 1060
1345 سبزیها - نعناع خشك شده - ویژگیها 1157
1346 ادویه و چاشنی - زیره سیاه و زیره زرد - ویژگیها و روشهای آزمون 1186
1347 نمك ید دار - روش آزمون - بسته بندی و نشانه گذاری 1195
1348 ادویه چاشنی - اندازه گیری، رطوبت 1196
1349 ادویه و چاشنی - روش تعیین خاكستر كل 1197
1350 ادویه و چاشنی - استاندارد اندازه گیری خاكستر نامحلول در اسید 1253
1351 شیرین كننده های مصنوعی - مواد افزودنی- 1302
1352 ادویه و چاشنی - روش اندازه گیری عصاره الكلی 1362
1353 ادویه و چاشنی ها - روش تعیین مقدار آلودگی 1365
1354 ادویه و چاشنی- سركه - روشهای آزمون 1394
1355 ادویه و چاشنی- پودر كاری - ویژگیها و روشهای آزمون 1440
1356 ادویه و چاشنی - روش اندازه گیری عصاره محلول در آب سرد 1619
1357 آنتی اكسیدانها - ویژگیها و تشخیص خلوص 1624
1358 ادویه و چاشنی - دانه كرفس - ویژگیها 1725
1359 ادویه و چاشنی - چیلی و كاپسیكوم (درسته و گرد) - ویژگیها 1726
1360 ادویه و چاشنی - تعیین نمونه گردی جهت آزمون 1727
1361 وانیل - ویژگیها 1816
1362 ادویه و چاشنی - استاندارد اندازه گیری خاكستر نامحلول در آب 1817
1363 ادویه و چاشنی - روش تعیین مقدار روغنهای فرار 1818
1364 اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 2056
1365 آنزیم پکتیناز- روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی 2200-9
1366 اسانس - تعيين نقطه انجماد - روش آزمون 2274-13
1367 اسانس - تعيين الكلهاي آزاد نوع اول و دوم بوسيله استيله كردن در پيريدين - روش آزمون 2274-14
1368 اسانس - اسانس هاي داراي الكلهاي نوع سوم - تعيين الكلهاي آزاد از طريق تعيين ارزش استري پس از استيله كردن در پيريدين - روش آزمون 2274-15
1369 سبزیها - برگ بو - ویژگیها 2275
1370 ادویه و چاشنی - نامگذاری 2277
1371 ادویه و چاشنی - تمبر هندی - ویژگیها 2278
1372 وانیلین - ویژگیها 2300
1373 سبزیها - سیر خشك - تعیین مقدار سولفور آلیل 2307
1374 ادویه و چاشنی - پیپرین در فلفل - تعیین مقدار 2322
1375 ادويه و چاشني - تمبر هندی - عصاره - ویژگیها 2340
1376 مایونز و سسهای سالاد - ویژگیها 2454
1377 ترشی ها - ویژگیها 2460
1378 ادویه و چاشنی - جوزبویا و پوست آن - ویژگیها 2475
1379 ادویه و چاشنی - پودر پاپریكا - ویژگیها 2476
1380 ادویه و چاشنی - دارچین - ویژگیها 2515
1381 ادویه و چاشنی - روش آزمون میكروسكوپی گرد پاپریكا 2516
1382 سس گوجه فرنگی - ویژگیها 2550
1383 خمیر مایه نان - ویژگیها و روشهای آزمون 2577
1384 ادویه و چاشنی - بادیان رومی - ویژگبها 2598
1385 ادویه و چاشنی - آویشن - ویژگیها 2599
1386 ادویه ساییده شده (آسیاب شده) - تعیین درجه نرمی 2600
1387 رنگ های افزودنی (آلی مصنوعی) در مواد خوراكی - روش آزمون (جداسازی و تشخیص) 2632
1388 مواد غذایی - رنگ های افزودنی (محلول در روغن) در مواد خوراكی به روش كروماتوگرافی ستونی 2633
1389 مواد غذایی - رنگ-های افزودنی قطرانی در مواد خوراكی (روش آزمون) 2634
1390 ادویه و چاشنی - زردچوبه - تعیین مقدار قدرت رنگی - روش اسپكتروفتومتری 2650
1391 وانیل - واژه-نامه 2750
1392 ادویه و چاشنی - روش تعیین مقدار پیرین در فلفل بروش اسپكتروفتومتری 2752
1393 صمغ آگار غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 2872
1394 بیكینگ پودر - ویژگیها 2879
1395 اسید فسفریك قابل مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 2884
1396 ادویه - آیین كار آماده-سازی و بسته-بندی 2889
1397 سس مایونز و سس سالاد - ویژگیها و روش هاي آزمون ميكروبي 2965
1398 ادویه - آیین كار پرتودهی 3102
1399 سبزیها - ترخون خشك - ویژگیها 3152
1400 ادویه و چاشنی - رازیانه شیرین - ویژگیها 3174
1401 ادویه و چاشنی - چیلی - تعیین اندیس اسكریل 3189
1402 ادويه و چاشني - پاپريكا - تعيين مقدار تام مواد رنگي طبيعي در گرد پاپريكا 3190
1403 سبزیها - شنبلیله درسته و ساییده "گرد" - ویژگیها 3227
1404 سبزیها - مرزه تابستانی - ویژگیها 3358
1405 سبزیها - مرزه زمستانی - ویژگیها 3359
1406 سدیم كربوكسی متیل سلولز مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3376
1407 متابی سولفیت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3377
1408 اسید پروپیونیك مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3378
1409 ادویه و چاشنی - خردل - گرد - ویژگیها 3404
1410 ادویه و چاشنی - چیلی - كالپسائی سینویید تام بوسیله كروماتوگرافی(HPLC)-تعیین مقدار 3413
1411 بذر زیره سیاه - ویژگیها و روشهای آزمون 3471
1412 سیترات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3472
1413 ژلاتین مورد مصرف در صنایع غذایی- 3474
1414 فسفریك اسید برای مصارف صنعتی و غذایی: اندازه گیری كلرید موجود - روش پتانسیومتری 3479
1415 فسفریك اسید و سدیم فسفاتها برای مصارف صنعتی و غذایی اندازه گیری فلویور موجود 3485
1416 فسفریك اسید برای مصارف صنعتی و غذایی - اندازه گیری وانادیم موجود - روش طیف سنجی 3486
1417 فسفریك اسید برای مصارف صنعتی و غذایی تعیین اكسیدهای نیتروژن موجود - روش طیف سنجی 3487
1418 آرد و فرآورده های آردی - مواد افزودنی مجاز - ویژگیها 3494
1419 نارگیل - اسیدهای چرب تقطیر شده - ویژگیها 3561
1420 بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3562
1421 لیسیتن خوراكی - ویژگی و روشهای آزمون 3567
1422 پلی فسفات های سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3571
1423 سبزیها - پونه كوهی - ویژگیها 3582
1424 سبزيها - سرو كوهی (ازبر) - ویژگیها 3583
1425 نیترات سدیم مورد مصرف صنایع غذایی - ویژگی ها و روش های آزمون 3615
1426 صمغ عربی (آكاسیا) - ویژگی ها و روش های آزمون 3616
1427 سوربات پتاسیم مورد مصرف صنایع غذایی - ویژگی ها و روش های آزمون 3617
1428 پكتین مورد مصرف - صنایع غذایی - ویژگیها و روش-های آزمون 3624
1429 نیتریت سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3645
1430 زعفران - روش نمونه برداری 3659
1431 ادویه و چاشنی - ویژگیهای بهداشتی و میكروبیولوژیك ادویه مورد مصرف خانگی و اماكن عمومی 3677
1432 یدید پتاسیم خوراكی - ویژگیها و روشهای آزمون 3695
1433 یدات پتاسیم خوراكی - ویژگیها و روشهای آزمون 3696
1434 ادویه و چاشنی - بادیان ختایی - ویژگیها 3714
1435 ادویه و چاشنی - كاسیا - ویژگیها 3715
1436 ادویه و چاشنی - مرزنگوش خشك شده - ویژگیها 3716
1437 نمك طعام - اندازه گیری خلوص (درصد جرمی كلرور سدیم) 3769
1438 نمك طعام - اندازه گیری مواد نامحلول در آب 3770
1439 نمك طعام - اندازه گیری كاهش جرم دمای 110 درجه سلسیوس 3771
1440 سوربیتول مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3911
1441 بوتیل هیدروكسی آنیزول مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3912
1442 صمغ گوار مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 3913
1443 سبزیها - الكیل كوهی - ویژگیها 3955
1444 سبزیها - ریحان خشك - ویژگیها 3956
1445 گلیسیرین خوراكی - ویژگیها و روش های آزمون 4028
1446 نمك خوراكی - روشهای یددار كردن و ویژگیهای ماشین آلات آن 4045
1447 نمك طعام - روش اندازه كلسیم و منیزیم 4058
1448 ادویه و چاشنی - گلپر - ویژگیها و روشهای آزمون 4185
1449 جوش شیرین (بی كربنات سدیم) خوراكی - ویژگیها و روشهای آزمون 4270
1450 بی كربنات آمونیوم خوراكی - ویژگیها و روشهای آزمون 4313
1451 ادویه و چاشنی - اندازه گیری كاپسایی سینویید تام در چیلی و اولیورزین های آن به روش اسپكترومتری 4354
1452 ادویه و چاشنی - فلفل سبز خشك - ویژگیها 4355
1453 ادویه و چاشنی - مریم گلی خشك - ویژگیها 4356
1454 روغنها و چربیها- كلزا - اندازه گیری مقدار كلروفیل به روش اسپكترومتری 4380
1455 اسید مالیك مورد مصرف صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4383
1456 متیل پارابن مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4384
1457 اسید فوماریك مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4385
1458 ادویه و گیاهان خوشبوی خشك شده - آیین كار بهداشتی تهیه 4389
1459 ادویه و چاشنی - زنجبیل و الیورزین های آن - اندازه گیری جینجرول و شوگل ها 4521
1460 سبزیجات كاكوتی خشك - ویژگیها و روشهای آزمون 4526
1461 سس خردل 4552
1462 اسید تارتاریك مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4616
1463 ال سیستین مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4617
1464 اسید لاكتیك مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4618
1465 ادویه و چاشنی - نامگذاری گیاه شناسی 4696
1466 دی استات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4703
1467 ال - گلوتامات تك سدیمی - ویژگیها و روشهای آزمون 4704
1468 گلیسین مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4731
1469 ال لیزین مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4732
1470 ال سیستیین منوهیدروكلراید مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4733
1471 بیوتین مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4751
1472 ال متیونین مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4752
1473 ال گلوتامیك اسيد مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 4792
1474 اسید سوربیك و سوربات پتاسیم در فرآورده های خوراكی - روش اندازه گیری 4825
1475 آنزیم های متداول در صنایع غذایی و كاربرد آنها - فهرست بندی 4869
1476 پتاسیم اسسولفام مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای ازمون 4947
1477 دكسترین مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 5009
1478 كربنات منیزیم خوراكی - ویژگیها و روشهای آزمون 5047
1479 پتاسیم اسسو لفام در فرآورده های رژیمی - روش آزمون 5048
1480 تری كلسیم فسفات خوراكی - ویژگیها و روشهای آزمون 5071
1481 بسته بندی - تجهیزات و تاسیسات كارگاههای بسته بندی زعفران - آیین كار 5097
1482 سبزیها - بادرنجبویه - ویژگیها 5102
1483 ادویه و چاشنی - زوفا - ویژگیها 5104
1484 روغنها و چربیهای خوراكی - روش اندازه گیری نقطه ذوب به روش وایلی 5111
1485 وانیل - روشهای آزمون 5184
1486 سس ماكارونی با سویا - ویژگیها و روشهای آزمون 5216
1487 سس ماكارونی با سویا - ویژگیها و روشهای آزمون 5216
1488 زعفران - آیین كار برداشت و فرآوری تا قبل از بسته بندی- 5230
1489 گل محمدی - ویژگیها و روشهای آزمون گرد گلبرگ 5310
1490 رنگهای افزودنی مصنوعی مجاز خوراكی - روشهای آزمون 5317
1491 هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 5318
1492 ویتامین - مكملهای خشك - اندازه گیری تیامین - ریبوفلاوین،پیریدوكسین،نیاسین و اسیدفولیك بروش كروماتوگرافی منابع با كارآیی بالا 5333
1493 عناب - آیین كار خشك كردن 5430
1494 نمك طعام - فروسیانید سدیم - پتاسیم یا كلسیم روش اندازه گیری بر حسب یون فروسیانید 5550
1495 نمك طعام - فروسیانید مصرفی - ویژگی ها و روشهای ازمون 5560
1496 ادویه و چاشنی- سماق - ویژگیها و روشهای آزمون- 5563
1497 گلرنگ - ویژگیها و روشهای آزمون- 5564
1498 زعفران - ویژگیهای میكروبی و روشهای آزمون 5689
1499 اسید فسفریك برای مصارف غذایی - اندازه گیری كلسیم(روش جذب اتمی با شعله) 5741
1500 بی كربنات آمونیوم خوراكی - اندازه گیری دی اكسید كربن (روش تیترومتری) 5742
1501 بی كربنات آمونیوم مصرفی در صنایع غذایی روش آزمون قلیاییت (روش حجمی) 5743
1502 گلاب - ویژگیها وروشهای آزمون 5759
1503 سس تند فلفل قرمز - ویژگیها و روشهای آزمون 5878
1504 لیمو ترش - گرد - ویژگیها و روشهای آزمون 6003
1505 مواد غذایی - افزودنیها - دی ال آلفاتوكوفرول - ویژگیها و روشهای آزمون 6014
1506 ماکارونی- مالتودكسترین - ویژگیها وروشهای آزمون 6091
1507 ال - آرژينين مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون 6092
1508 انیورپنول مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون 6093
1509 گزانتان گام مورد استفاده در صنایع غذایی ویژگیها و روشهای آزمون 6094
1510 پروتیین های گیاهی - راهنمای كلی برای استفاده در صنایع غذایی 6097
1511 عصاره مالت - ویژگیهای میكروبی و بهداشتی 6098
1512 نیاسین - مورد مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون 6112
1513 ادویه و چاشنی- تمبر هندی - ویژگیهای میكروبیولوژی و روشهای آزمون 6160
1514 شيرين بيان-اندازه گيري اسيد گليسيريزيك در عصاره به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا - روش آزمون 6699
1515 زعفران - راهنماي  استقرار سيستم تجزيه وتحليل عوامل خطرزا و  نقاط كنترل بحراني  از مرحلة برداشت تا بسته بندي – آيين كار 6762
1516 مواد غذایی- مواد افزودني كف زداهاي مجاز مصرفي در فرآيند – فهرست اجزاء 6896
1517 پروتئين گياهي و فرآورده هاي آن ـ  پودر كتلت ـ ويژگيها و روشهاي آزمون 6935
1518 ادويه و چاشني – اندازه گيری ترکیبات پيپرين در فلفل وعصاره هاي آن با روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) - روش آزمون 6940
1519 مواد غذایی- مواد افزودني _ استات آلفا توكوفريل - ويژگيها و روشهاي آزمون 6958
1520 زعفران- تعيين اسانس - روش آز مون 7001
1521 آنغوزه شیرین- روش شناسائی شیره خرما- ویژگیها و روشهای آزمون 7060
1522 سس هاي امولسيوني - تعيين زرده تخم مرغ به روش كينولين فسفر موليبدات - روش آزمون 7273
1523 ريبوفلاوين به كاربردني در صنايع خوراكي - ويژگيها و روشهاي آزمون 7632
1524 اسيد فوليك مورد مصرف در صنايع خوراكي - ويژگيها و روشهاي آزمون 7633
1525 سس سويا-ويژگي ها و روشهاي آزمون 7720
1526 ليمو ترش خشك شده-ويژگيها و روش هاي آزمون 7931
1527 مواد غذايي-مواد افزودني-دي اكسيد تيتان خوراكي-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8019
1528 مواد غذايي-مواد افزودني-دي ال متيونين-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8020
1529 مواد غذايي-مواد افزودني-پودر(گرد)فروكتوز خوراكي-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8021
1530 مواد غذايي-مواد افزودني-پودر(گرد)لاكتوز خوراكي-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8022
1531 مواد غذايي-مواد افزودني-بتا كاروتن-ويژگي ها و روشهاي آزمون 8023
1532 مواد غذايي-مواد افزودني-بتا كاروتن10درصد خوراكي محلول در آب-ويژگي ها و روش هاي آزمون 8024
1533 غذاي كمكي كودكان و شيرخواران - ايين كار شرايط بهداشتي واحدهاي توليدكننده 2085
1534 بسته بندی مواد غذایی- مقررات بهداشتی مواد رنگی برای رنگ كردن مواد پلاستیكی مورد مصرف 2113
1535 بسته بندی مواد غذایی - ویژگیهای عمومی برچسب 2135
1536 بسته بندی - قوطیهای فلزی جهت بسته بندی غذاهای آماده 2148
1537 میكروبیولوژی - سترونی تجارتی فرآورده های غذایی بسته بندی شده در بسته های نفوذ ناپذیر - روش كنترل 2326
1538 بسته بندی - قوطی فلزی برای بسته بندی مواد غذایی و غیر غذایی- روشهای آزمون 2327
1539 سوپهای خشك - میکروبیولوژی حد مجاز آلودگیها 2396
1540 كنسرو ماهی ماكرل در روغن یا سس (نوعی قباد) - ویژگیها و روشهای آزمون 3033
1541 بسته بندی مواد خوراكی - لفافهای آماده شده با لایه آلومینیوم - ویژگیها 3115
1542 بسته بندی های مواد خوراكی در ظروف شكل داده شده از مواد پلی مری و ورقهای آلومینیومی 3331
1543 سوپ های آماده - ویژگیها و روشهای آزمون 3827
1544 غذاهای رژیمی بسته بندی شده - برچسب گذاری 4468
1545 مواد غذایی - برچسب گذاری تغذیه ای - راهنما 4469
1546 مواد غذایی - از پیش بسته بندی شده - برچسب گذاری 4470
1547 كنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی - ویژگیها و روشهای آزمون 4474
1548 غذای شیر خوار - بر پایه شیر -روش آزمون ویتامینA به وسیله دستگاه كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا 5687
1549 غذای كودك - ویژگیهای میكروبیولوژی 5839
1550 مواد غذايي - غذاهاي آماده و از پيش تعيين شده - غذاهاي كنسرو شده كودكان - ويژگيها 7151
1551 مواد غذايي - غذاهاي آماده و از پيش تعيين شده - غذاهاي رژيمي خيلي كم انرژي به منظور كاهش وزن - ويژگيها 7152
1552 مواد غذايي رژيمي مخصوص با ميزان نمك طعام كم - ويژگيها 7251
1553 مواد غذايي - غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده - كنسرو آبگوشت - ويژگيها و روشهاي آزمون 7305
1554 مواد غذايي - غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده - كنسرو لوبيا سبز با گوشت تكه اي يا سويا - ويژگيها و روشهاي آزمون 7306
1555 مواد غذايي - غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده - كنسرو طاس كباب - ويژگيها و روشهاي آزمون 7307
1556 مواد غذايي - غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده - كنسرو خورشت فسنجان با گوشت تكه اي - ويژگيها و روشهاي آزمون 7308
1557 كنسرو خورشت كرفس-ويژگيها و روشهاي آزمون 7719
1558 غذاهاي بدون گلوتن 7948
1559 آزمون حسی - روش تشخیص ارزیابی میزان احساس طعم در مواد خوراكی 2442
1560 آزمون حسی - روش شناسایی - آزمایش قیاس جفتی 2981
1561 آزمون حسی : راهنمای عمومی برای طرح اطاقهای آزمایشگاهی- 3422
1562 آزمون حسی : روش شناسی - روش سه وجهی (سه تایی-) 3423
1563 آزمون حسی - راهنمای كلی شناخت روشهای آزمون حسی 3442
1564 آزمون حسی - ارزیابی فرآورده های خوراكی با روشهای مقیاسی 3443
1565 آزمون حسی-، روش-شناسی-، روشهای نمودار، تشخیص عطر و طعم- 3580
1566 آزمون حسی - دستگاهها و لیوان برای آزمون چشایی فرآورده های مایع 3581
1567 آزمون های محیطی -روش های اساسی - قسمت دوم-: راهنمایی در مورد آزمون پرتو خورشیدی 3705
1568 آزمون حسی و راهنمای تهیه نمونه هایی كه آزمون مستقیم حسی آنها انجام پذیر نمی باشد. 3720
1569 قهوه خام - آماده سازی نمونه برای آزمون های حسی 4085
1570 آزمون حسی - روش شناسایی، آزمون نمونه الف - آزمون نمونه غیر الف 4357
1571 آزمون حسی - روش شناسی - رده بندی 4358
1572 شيرو فرآورده هاي آن- ارزیابی حسی شیر مایع - روش آزمون 4936
1573 شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی بستنی - روش آزمون 4937
1574 شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی پنیر - روش آزمون 4938
1575 شيرو فرآورده هاي آن-خامه شیر - روش ارزیابی حسی 4939
1576 شيرو فرآورده هاي آن-ارزیابی حسی فرآورده های تخمیر شده شیر - روش آزمون 4940
1577 آزمون حسی - راهنمای كلی شناخت 4986
1578 آزمون حسی - راهنمای كلی برای گزینش - ، آموزش و نظارت بر ارزیابیها - بخش دوم : كارشناسان 4987
1579 آزمـون حسي ـ ارزيـابي رنگ مـواد غـذايي ـ راهنـماي عمومي و روش آزمـون 6933
1580 تجزيه و تحليل حسي-روش هاي ارزيابي تغييرات بو و مزه ماده غذايي ناشي از بسته بندي 7685
1581 پسته و مغز بادام صادراتی - بسته بندی 495
1582 ظروف چینی غذاخوری - چینی (پرسلان) ویژگیها و روش آزمون 1164
1583 ظروف شیشه ای برای محصولات غذایی و آشامیدنی - ویژگیها 1409
1584 ظروف فلزی غیر قابل نفوذ - برای نگهداری مواد غذایی - ویژگیها 1881
1585 ظروف فلزی غیر قابل نفوذ برای مواد غذایی و نوشابه ها - ویژگیها 2234
1586 ظروف فلزی غیر قابل نفوذ برای مواد غذایی:ظرفیت و قطر قوطیهای گرد سرباز و قوطی با سوراخ خروجی شیر 2236
1587 لاكهای مصرفی در ظروف فلزی مواد غذایی - ویژگیهای عمومی 2455
1588 لاك های مصرفی در ظروف فلزی مواد غذایی (روشهای آزمون) 2509
1589 بسته بندی - فویل آلومینیوم جهت بسته بندی مواد خوراكی و مصارف خانگی 3010
1590 ظروف سرامیك غذاخوری از نوع بدل چینی نرم - ویژگیها و روشهای آزمون 3050
1591 ظروف شیشه ای و شیشه سرامیكی - سرب و كادمیوم آزاد شده - روش آزمون 3576
1592 غذاهای اسیدی و كم اسید - آیین كار بهداشتی تولید و بسته بندی اسیتیك 4774
1593 كریستال ملامین - ویژگیها 4955
1594 كاغذ و مقوای در تماس با مواد غذایی - روش تعیین میزان هفت تركیب پلی كلره بی-فینل ( PCB ) 5084
1595 ظروف شیشه ای غذاخوری (ظروف سفره) - ویژگیها 5435
1596 اماكن شیردوشی - آیین كار بهداشتی 5561
1597 اماكن ماست زنی - آیین كار بهداشتی 5562
1598 مقررات ایمنی و بهداشتی - فرهای پخت نان و شیرینی با حرارت شعله غیر مستقیم-استقرار،طراحی و تجهیزات فرها 5648
1599 ماشین آلات ، وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم - ویژگیها 5649
1600 كاغذ و مقوا درتماس با مواد غذایی - روش تعیین ثبات رنگ 5755
1601 كاغذ و مقوا درتماس با مواد غذایی - روش تعیین فرمالدهید موجود 5756
1602 ظروف مواد غذايي ـ حد مجازسرب وكادميوم آزاد شده از لعابهاي شيشه اي و چيني 6631
1603 ظروف مواد غذايي – روش آزمون ميزان سرب و كادميوم آزاد شده از لعابهاي شيشه اي و چيني 6632
1604 مقواي مورد مصرف جهت بسته بندي مواد غذايي- آيين كار بهداشتي واحدهاي توليد كننده 6690
1605 بسته بندي-مواد در تماس با غذا-چند لايه ها-اندازه گيري آمين آروماتيك نوع اول-روش آزمون 7750
1606 مقررات عمومی ایمنی و بهداشتی - ماشین آلات تهیه مواد غذایی 3515
1607 مقررات ایمنی و بهداشتی - ماشین آلات ماكارونی سازی 3522
1608 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی تجهیزات و دستگاههای تهیه بستنی - آیین كار 3536
1609 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه ماست و بسته بندی آن 3538
1610 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه و بسته بندی كره 3539
1611 صنایع شیر - شستشو و ضد عفونی دستگاههای پنیر سازی و پنیر به عمل آمده و بسته بندی آن 3540
1612 فولاد زنگ نزن برای صنایع غذایی - اتصالات رزوه شده 3852
1613 فولاد زنگ نزن برای صنایع غذایی - اتصالات سنتی 3853
1614 دستگاههای صنایع غذایی - مدارك همراه 3854
1615 فولاد زنگ نزن برای صنایع غذایی - لوله - ویژگیها 3855
1616 فولاد زنگ نزن برای صنایع غذایی - سه راهی ها و زانویی ها - ویژگیها 3856
1617 مخلوط كن الكتریكی مواد غذایی - ویژگی دستگاه 3857
1618 دستگاههای الكتریكی برش مواد غذایی - ویژگی-ها 3859
1619 كارخانه های آرد - آیین كار ایمنی و بهداشتی ماشین های فرآیند 4725
1620 دستگاه هاي فرآوري مواد غذايي-دستگاههاي سانتريفوژ براي فرآوري روغنها و چربيهاي خوراكي-الزامات ايمني و بهداشتي 7818
1621 دستگاه هاي فرآوري مواد غذايي-مخلوط كنهاي خمير-الزامات ايمني و بهداشتي 7819

جهت دانلود لیست استانداردهای ملی ایران کلیک نمایید

نظرات