Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

دوربین های وندال پروف و بولت پروف

دوربین های وندال پروف و بولت پروف

روی اغلب دوربین های مقاوم، استاندارد IK10 درج شده که طبق جدول زیر، به معنی مقاومت در برابر ضربه جسم سخت 5 کیلوگرمی است که از فاصله 40 سانتی متری وارد می شود.
شدت چنین ضربه ای معادل 20 ژول است.(یک ژول، مقدار نیروی مورد نیاز برای برای حرکت دادن جسم ۱ نیوتنی به طول ۱ متر است).

دوربین های دارای این استاندارد، اصطلاحا «وندال پروف» خوانده می شوند.

برخی کمپانی ها پا را از این هم فراتر گذاشته و قسمتی از محصولات خود را با استاندارد «بولت پروف» به معنی «مقاوم در برابر شلیک گلوله» عرضه می کنند.

نظرات