Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

دوربین های حرارتی

دوربین های حرارتی

دوربین های Thermal دوربین هایی هستند که توانایی این را دارند که هر شئی و جسمی که دمای آن از صفر درجه سانتیگراد بالاتر باشد را با توجه به نور مادون قرمزی که از خود ساطع میکند را نشان دهد. مادون قرمز در دو گستره نور مرئی (0.4 الی 0.15 میکرومتر) و همچنین در گستره ماکروویو (بیش از 0.15 میکرومتر) جای گرفته است . در حقیقت ما این نورها را نمیتوانیم ببینیم و فقط بصورت گرمای ساطع شده از آن اجسام می توانیم مقدار آنها را حس کنیم. حال این دوربین ها با توجه به Image Sensor به کار رفته در آن ها این قابلیت را پیدا کرده است که بتواند نور مادون قرمز را ببیند و تشخیص دهد. نحوه کار دقیق این دوربین ها به این صورت است که ابتدا نور مادون قرمز ساطع شده شده از آن محیط را دریافت میکند سپس پردازنده دوربین با توجه به طیف آن نور آنها را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میکند با توجه به این که هر جسمی یک دمای تقریبی خاصی دارد میتوان به این پی برد که آن جسم چه میتواند باشد. از موارد مورد استفاده دوربینهای Thermal میتوان به تشخیص اشیا و موجودات تا فواصل بالا نسبت به شرایط آب و هوایی و همچنین امکان تشخیص زنده بودن یک انسان یا هر موجودی یا شئی را مثلا در مواقع آتش سوزی زلزله  و موارد نظامی ، دیده بانی مرزی فراهم کرد.

نظرات