Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

مقایسه کابل های شبکه STP و UTP

مقایسه کابل های شبکه STP و UTP


ویژگیهای ظاهری و فیزیکی موجود در کابل های STP با شاخص هایی در عملکرد همراه است که کابل های UTP از آنها بی بهره اند.

مقاومت EMI یا مقاومت در برابر القای الکترومغناطیسی :

 اصلی ترین ویژگی داشتن لایه شیلد مربوط به حفاظت محیطی در برابر جریانهای القایی الکترومغناطیسی است. از آنجایی که هر زوج سیم بصورت مجزا تابیده شده اند قابلیت تاثیرگیری از اختلالات مغناطیسی محیطی در آنها کاهش یافته و از طرفی تولید جریان های القایی در آنها یا کاهش یافته یا حذف شده است.

نویز ایزوله شده :

 تداخلات می تواند شبیه یک خیابان دوطرفه عمل کند که کابلهای بدون محافظ خودشان می توانند به عنوان منبعی برای این نوع اختلالات بشمار آیند. در بعضی موارد مثل عکس برداریهای پزشکی یا در کارخانجات کابلهای عادی شبکه هم می توانند تبدیل به یک عامل غیرقابل کنترل ایجاد نویز شوند. همچنین ایجاد محافظ برای هر زوج سیم هم می تواند بشکلی دیگر به کاهش یا حذف این مشکلات بینجامد.

انتقال با سرعت بالاتر :

در برخی از تحقیقات آمده است که کاهش نویز باعث افزایش پهنای باند کابلهای شیلد دار می شوند. این ادعا باید همراه با چند نکته مد نظر قرار گیرد. هر نوع افزایش و بهبود در میزان انتقال داده ها ریشه در تابیده شدن بهتر و یک دست تر بودن تاب زوج سیمها در کارخانه سازنده کابل شبکه دارد که بیشتر برای کاهش اثرات  EMI صورت گرفته است. در بعضی موارد هر عاملی که باعث افزایش سرعت انتقال داده ها شود باید توسط اتصالات انتهایی هم پشتیبانی شود. سرعت انتقال داده ها در کابلهای Cat5E یا Cat6 تنها در اتصالات اندازه گیری می شود که عدد کمتری از جریان اصلی داخل کابل ها را نشان می دهند.

نظرات