Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

قابلیت Heat Map در دوربین های مدار بسته هوشمند

قابلیت Heat Map در دوربین های مدار بسته هوشمند

قابلیت Heat Map در دوربین های مدار بسته

قابلیت هیت مپ بازنمایی دو بعدی از تراکم افراد است و بر اساس رنگ، میزان حجم تراکم را نشان می دهد که در سری هوشمند برخی دوربین های مداربسته وجود دارد.

عملکرد :

این قابلیت به گونه ای است که طبق طیف رنگ تعریف شده که شامل قرمز، صورتی، زرد، سبز و آبی می باشد، میزان تراکم جمعیت را در بخش  های مد نظر و تحت نظارت دوربین نشان می دهد. حداکثر تراکم در بخش قرمز و حداقل آن در بخش آبی رنگ تعریف شده است. علاوه بر نمودار طیف رنگ ها، نموداری عددی آمار حجم تراکم را در اختیار کاربر قرار می دهد.
آماری که این قابلیت به دست می دهد به صورت نموداری روزانه، هفتگی و ماهانه  قابل دسترسی است. به این شرح که در نمودار روزانه، میزان تراکم جمعیت در هر ساعت؛ در نمودار هفتگی و ماهانه میزان تراکم در هر روز به صورت عددی قابل رویت است.

مزایایی این قابلیت :

این امکان را به کاربر می دهد که مثلا به عنوان مدیر یک فروشگاه بزرگ بتواند متوجه شود که مشتری بیشتر به کدام سمت فروشگاه گرایش دارد؟ تراکم جعیت در کدام بخش فروشگاه بیشتر بوده است؟ چه ساعاتی از روز بیشترین حجم جمعیت در فروشگاه قابل مشاهده بوده است؟ کدام محصول خریدار بیشتری داشته است؟ گرایش مشتری به طرف کدام محصول کمتر بوده است؟ کدام قسمت برای قرار دادن استند های تبلیغاتی بهتر است؟ روزانه چه تعدادی از بازدیدها جهت خرید محصول بوده و چه تعدادی صرفا بازدید از فروشگاه بوده است؟  و ...

این قابلیت میتواند با توجه به نیاز کاربر تعریف شود. برای مثال در راهور جهت تخمین ساعت شلوغی و ترافیک انسانی و در نتیجه حجم ترافیک، در شهرداری و رسانه جهت تعیین محل مناسب برای تبلیغات، در کتابخانه  ها، در فروشگاه های بزرگ، بانک ها و غیره.

طیف رنگی تعریف شده در قابلیت Heat Map

نظرات