Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

ترنسمیتر فشار، محل نصب، کاربرد و انواع آن

ترنسمیتر فشار، محل نصب، کاربرد و انواع آن

ترنسمیتر فشار:

ترنسمیتر فشار یا به انگلیسی Pressure Transmitter (پرشِر ترنسمیتر)، منتقل کننده فشار از جمله تجهیزات پر کاربرد ابزار دقیق و همچنین برق صنعتی در کاربردهای خاص، جهت کنترل فرآیندهای صنعتی می باشد که اغلب برای اندازه گیری فشار گاز یا مایع ( درون مخزن ، لوله های انتقال و... ) به کار می رود.

محل نصب ترنسمیتر :

محل نصب ترنسميترها فشار بروی لوله ها و مخازن در سراسر محوطه در نقاط اندازه گيری می باشد.

قسمت های اصلی ترنسمیتر:

در مجموع ترنسميترها از سه قسمت اصلي تقويت كننده، مبدل (ترنسديوسر) و حس كننده ساخته شده اند.

انواع ترنسمیتر:

ترنسميترها در انواع نيوماتيكی ، الكتريكی و الکترونیکی تولید می شوند.


خروجی ترنسمیتر :
خروجي ترنسميتر هاي الكتريكي بين ۴ تا ۲۰ ميلي آمپر است  و ترنسميتر هاي نيوماتيكي بين ۳ تا  ۱۵ psi بر حسب تغييرات كميت ورودي مي تواند تغيير كند.

مقایسه انواع ترنسمیتر ها :

قابل توجه است که قسمت هاي مبدل و تقويت كننده براي انواع ترنسميترها یکسان است و براي كميت هاي مختلف تنها قسمت حس كننده تفاوت دارد. به عنوان مثال درمورد ترنسميتر هاي فشار قسمت حس كننده به درجه فشار حساس  است و در مورد  ترنسميتر درجه حرارت ،قسمت حس كننده به (دما) درجه حرارت حساس است.

نظرات